Cover art for podcast Worlds in Transition - Världar i Omställning

Worlds in Transition - Världar i Omställning

52 EpisodesProduced by MariaEFWebsite

Worlds in Transition, or 'Världar i Omställning' as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first … read more

1:06:43

Åsa Vilhelmsson och Anders Assis om att regenerera landskap tillsammans med kor

Åsa Vilhemsson och Anders Assis bor på Haskens i Sillerbo, i Hälsingland. Här driver de en gård enligt regenerativa principer. Utöver den egna gården jobbar Åsa som folkhögskolelärare och Anders förvaltar ett lokalmuseum i trakten. Deras resa in i det regenerativa har gått genom deras gemensamma intresse för historia och arkeologi. Berättelser om hur bondgårdar fungerade förr i tiden är något som alltid fascinerat dem och fått dem att själva bli intresserade av lantbruk. Men det var först när de kom i kontakt med Allan Savorys läror om holistic management som de började förstå hur allting hänger ihop. Det var som att ett svartvitt fotografi plötsligt fylldes med färger och gav en djupare mening till vad de håller på med.

Den erfarenhet som de fått via sin egen verksamhet och den kunskap som de skapat tillsammans med andra regenerativa bönder fick Åsa och Anders att vilja utbilda och inspirera andra om dessa metoder. Därför har de nu startat en ett-årig utbildning i regenerativt lantbruk på Bäckedals folkhögskola i Sveg i Härjedalen. Kursen drivs av regenerativa pionjärer i Norden, och syftet är att tillsammans med andra lära sig förstå den komplexitet som finns i landskapet och den självorganiserande helhet som vi människor är en del av. I det här poddavsnitten diskuterar vi hur Åsas och Anders syn på lantbruk förändrats under åren men också om hur samspelet mellan människan, djuren, och jorden kommit att forma deras syn på sig själva och det landskap de är en del av.

Intervju: Maria Ehrnström-Fuentes

Editering: Magdalena Lindroos

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Worlds in Transition - Världar i Omställning

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/344f2fc/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens