Cover art for podcast TUMAC

TUMAC

13 EpisodesProduced by Türk Müziği Akademik ÇevresiWebsite

Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC), Türk Müziği’nin bilimsel olarak araştırılması, incelenmesi, derlenmesi ve sunulması amacı ile başta müzik bilimi olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu, bilimsel araştırma, eğitim, uygulama ve yayın faaliyetleri ile seçkinl… read more

1:23:50

TUMAC BSE No.8: Klasik Kemençe Resitali - Dr. Aslıhan Özel

28 Aralık 2019 Cumartesi günü Türkiye Tarihi Evleri Koruma  Derneği TÜRKEV’in katkılarıyla Dede Efendi Evi'nde gerçekleşen Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri'nin sekizincisinde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Özel, “2000 Sonrası Klasik Kemençe Taksim İcralarında Yeni Yönelimler” başlıklı bir sunum yaptı. Etkinliğin devamında Dr. Aslıhan Özel tarafından klasik kemençe resitali de icra edildi.


KLASİK KEMENÇE RESİTALİ

Eserler

 1. Sûzidil Peşrev – Tanbûrî Ali Efendi
 2. Sûzidil Saz Semâîsi – Sedat Öztoprak – Fahri Kopuz
 3. Bûselik Peşrev – Kemençeci Nikolaki
 4. Arazbar Bûselik Saz Semâîsi – Refik Fersan
 5. Sultâniyegâh Peşrev – Refik Fersan
 6. Sultâniyegâh Saz Semâîsi – Kânûnî Hacı Arif Bey
 7. Ferahfezâ Saz Semâîsi – Tanbûrî Cemil Bey
 8. Ferahfezâ Mevlevî Âyin-i Şerîfi 4. Selâm – Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
 9. Ferahfezâ Son Peşrev – Tanbûrî Zeki Mehmed Ağa
 10. Ferahfezâ Son Yürük Semâî
 11. Kürdîlihicazkâr Peşrev – Tanbûrî Cemil Bey
 12. Hicazkâr Saz Semâîsi – Kemal Niyazi Seyhun
 13. Nihavend Saz Semâîsi – Mesud Cemil Bey
 14. Nikriz Saz Semâîsi – Refik Fersan


Dr. Öğr.Üyesi Aslıhan Eruzun Özel

1973 İstanbul doğumludur. 1984 – 1994 yılları arasında İTÜ Türk  Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nda almış olduğu müzik eğitiminin  ardından, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1997 yılında yüksek lisans  ve 2006 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını tamamlamıştır. 2000  yılında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde akademisyenliğe başlayan  Özel, halen aynı kurumda eğitim – öğretim görevini devam ettirmektedir.  1984’ten bu yana kemençe sanatçısı İhsan Özgen’in talebesidir.

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to TUMAC

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/a0a8afc/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens