Cover art for podcast Tann & Konprann

Tann & Konprann

39 EpisodesProduced by TiMaloWebsite

Nous n'avons pas toujours l'occasion d'entendre du créole dans notre vie de tous les jours. Ce podcast c'est l'opportunité d'entendre la langue, de découvrir des textes et des auteurs créolophones et de s'attarder sur du vocabulaire et des expressions.A pa tout moun ki ka tann kréyòl touléjou. Pòdka… read more

39 Episodes | 2019 - 2023

Ka ki on algoritm

June 10th, 2023

10:09

Andidanbway :


 • KOZÉ : Ka ki on algoritm
 • LOKANS : On mòso adan Dyablès
 • MO : Ozana
 • S02E01: Ni diféran modèl kréyòl

  May 6th, 2023

  7:48

  Andidanbway

  • Kozé : Plizyè modèl kréyòl
  • Lokans : Senval
  • Mo : Dofin

  Poukwa kréyòl rèd a aprann ?

  June 20th, 2020

  7:03

  Andidanbway

  • Koze: Poukwa kréyòl rèd a aprann ?  
  • Lokans : Sa pa fasil, TiMalo
  • Mo : Zonglé

  35 : Dékolonyal

  June 13th, 2020

  8:29

  Andidanbway

  • Kozé: Dékolonyal
  • Lokans : On chanté, pwopozisyon a luluskywalker971
  • Mo : Opiyaj  

  34 : Kimoun ki Jòj Troupé

  June 6th, 2020

  8:37

  Andidanbway

  • Moun an-nou : Jòj Troupé  
  • Lokans : Pa ni onlo, on tèks a TiMalo  
  • Mo : Kimbòl  

  Pòdkas-la ni on moso adan "Sonjé Jòj" on mòso a

  33 : On lakou pou pòdkas-la

  May 30th, 2020

  6:32

  Andidanbway

  • Kozé : On lakou pou pòdkas-la  
  • Lokans :  Bòdlanmou pa lwen, Frankito  
  • Mo : Klété  


  Tann & Konprann ka wouvin

  May 23rd, 2020

  0:56

  Pwochen épizòd, sanmdi 30 Mé

  32 : militan oben aktivis ?

  March 14th, 2020

  8:08

  Andidanbway

  • Kozé : militan oben aktivis
  • Lokans : Ban-mwen on pal
  • Tipawol : Ba chal a-w gaz

  ---
  Emisyon Radyo a Mak Paro :

  31 : Avan chyen manjé zo...

  March 7th, 2020

  9:03

  Andidanbway

  • Kozé : Avan chyen manjé zo...
  • Lokans : Chodyè é kannari
  • Mo : Zouté

  30 : Kijan lakominoté ka fonksyoné

  February 29th, 2020

  9:32

  Andidanbway

  • KOZE : Kijan lakominoté ka fonksyoné
  • LOKANS : Yéyé, yèyèz 
  • MO : Souba, soubawou

  Albòm a EDS :

  29 : Minisipal, rèsponsabilité a lakomin

  February 22nd, 2020

  7:27

  Andidanbway

  • KOZÉ : Minisipal, rèsponsabilité a lakomin
  • LOKANS : Vèglaj, Anri Maurinier
  • MO : Kòsyè  28 : Élèksyon minisipal ka vin

  February 15th, 2020

  7:39

  Andidanbway

  • KOZÉ : Minisipal, kijan élèksyon-la ka pasé
  • LOKANS : Kannaval, Alen Vérin
  • MO : Kyòkanblòk

  27 : Klòwdékòn : kimoun ki rèsponsab ?

  February 8th, 2020

  9:47

  Andidanbway

  • KOZE : Klòwdékòn : kimoun ki rèsponsab ?
  • LOKANS : Malérèsò pa wonté
  • PAWÒL : Bèf a lanmwatyé

  Dokiman

  26 : Déga a klòwdékòn

  February 1st, 2020

  7:15

  Andidanbway

  • KOZÉ : Déga a klòwdékòn
  • LOKANS : Gawoulé
  • MO : Atètipo


  Kwonoliji a klòwdékòn : http://www.frisechlordecone.com

  Son a Lagachèt :

  25 : Ka ki klòwdékòn ?

  January 25th, 2020

  8:28

  Andidanbway

  • KOZÉ : Ka ki klòwdékòn
  • LOKANS : Klowdékòn, Wozan Monza
  • PAWOL : Si apa kribich sé kakadò

  24 : Ka ki fèt 13 janvyé 2020, Fòdfrans

  January 18th, 2020

  8:16

  Andidanbway

  • KOZÉ : 13 janvyé, Fòdfrans
  • LOKANS : rèspé, Jobi Barnabé
  • MO : Manblo

  Dokiman :

  23: Ben démaré

  January 11th, 2020

  7:22

  Andidanbway

  • KOZÉ : 2019 té plen siwpriz
  • LOKANS : Ben démaré
  • MO : Kyansé

  22 : Nwèl

  December 21st, 2019

  6:16

  Andidanbway

  • KOZÉ : Nwèl
  • LOKANS: Nwèl an-nou
  • MO : Tijézi

  21 : Vòksòl Konmédi Klèb

  December 14th, 2019

  8:08

  Andidanbway

  • KOZÉ : Vòksòl konmédi klèb
  • LOKANS : Sanm san sanm
  • MO : Gaoulé

  20 : Jouné kréyol Lonndòn

  December 7th, 2019

  7:00

  Andidanbway

  • KOZÉ : Jouné Kréyòl Lonndòn
  • LOKANS : Byento
  • MO : Titè

  19 : 3 rézon mèt kréyòl asi CV a-w

  November 30th, 2019

  6:04

  Andidanbway

  • KOZÉ : 3 rézon mèt kréyòl asi CV a-w
  • LOKANS : Sentjè di maten, Érik Pézo
  • MO : Donmbré

  18 : Ki chimen pou kréyòl dèmen

  November 23rd, 2019

  6:45

  Andidanbway

  • Kozé : Kréyolité ?
  • Lokans : Ki chimen pou kréyòl dèmen
  • Tipawòl : Jou malè pa ni pengad

  Dokiman ki sèvi-mwen baz : Cécile van den Avenne …

  17 : Kaskòd atout

  November 16th, 2019

  6:56

  Andidanbway

  • Kozé : Kaskòd atout
  • Lokans : On chanté
  • Tipawòl : Zwèl

  Dokiman ki sèvi-mwen baz

  Cécile van den Avenne :  “Donner en français l’illusion …

  16 : Sonjé Manyéla Pioche

  November 9th, 2019

  6:23

  Andidanbway

  • Moun an-nou :  Manyéla Pioche
  • Lokans : Pa ban-mwen kou 
  • Mo : Gwokyap

  15 : Lè kréyòl ka rantré an fransé-la

  November 2nd, 2019

  6:07

  Andidanbway

  • Kozé : Lè kréyòl ka rantré an fransé-la
  • Lokans : Kimoun ki la ?
  • Tipawòl : Avòté kon matrité

  14 : Kréyòl ka pran mo dòt koté

  October 26th, 2019

  7:19

  Andidanbway

  • KOZÉ : Kréyòl ka pran mo dòt koté
  • LOKANS : "Battman"
  • MO : Pyèsté

  13 : Rèspé pou lang-la sé rèspé pou pèp-la

  October 19th, 2019

  8:41

  Andidanbway

  • KOZÉ : Rèspé pou lang-la sé rèspé pou pèp-la
  • LOKANS : Somanbil
  • MO : Tòtòy

  12 : Lékòl a yo pa bon pou nou ?

  October 12th, 2019

  7:12

  Andidanbway

  • KOZÉ : ni moun ki pa annéta li é ékri, magré yo ay lékòl
  • LOKANS: Twa twa toupatou 
  • MO : Lékòl Tipoulayé

  11 : Sonjé Toni Mango

  October 5th, 2019

  8:20

  Andidanbway

  • MOUN AN-NOU : Toni Mango
  • LOKANS : Jédi, Wojé VALY
  • MO : Tanvann

  10 : Entéré a on rèpriz

  September 28th, 2019

  8:22

  Andidanbway

  • KOZÉ : entéré a on rèpriz
  • LOKANS : Mwen sé Gwadloupéyen
  • MO : Alankan

  09 : Pa fè kanna pran-w pou rim

  September 21st, 2019

  9:24

  Andidanbway

  • KOZÉ : Plas an-nou
  • LOKANS : An ka sòti an sa
  • TIPAWÒL : Pa fè kanna pran-w pou rim

  Sit nichtwèl a Tysmé https://tysme.gp/discs/

  08 : 3 rézon li Dyablès

  September 14th, 2019

  7:28

  Andidanbway

  • KOZÉ : Twa rézon li Dyablès apawdè i an kréyòl
  • LOKANS : On mòso a chapit 12 a liv-la
  • MO: Mokozonbi

  07 : Ka ki kilti

  September 7th, 2019

  10:06

  Andidanbway

  • KOZÉ : ka ki kilti
  • LOKANS : Priyédyé a timanmay nwè
  • MO : "Toujou"

  Ni on lèch a on mòso mizik a Fanswa Ladrézeau adan épizòd-la.

  06: Radyo bwapatat é rakontaj

  August 31st, 2019

  8:07

  Andidanbway

  • Kozé: Radyobwapatat é Matriks
  • Lokans: On chanté...
  • Mo, TiPawòl: zyédou

  05 : Sonjé Papa Yaya

  August 24th, 2019

  7:18

  Andidanbway

  • Moun an-nou: Jéra Lauriette
  • Lokans: "Lékòl"
  • Mo é Tipawòl: "Lékòlbis"

  04 : Fransé ka vin chouboulé kréyòl an-nou

  August 17th, 2019

  7:42

  Andidanbway

  KOZÉ : Éséyé pa mèt "que" lè ou ka frazé
  LOKANS : "Ivwayen" - TiMalo
   MO é TIPAWOL : Sanm é sanmsa

  03 : Kréyòl ni istil diféran chak koté an Gwadloup

  August 10th, 2019

  5:59

  Andidanbway

  1. KOZÉ : Silon la ou yé ni mo ki diféran
  2. LOKANS : On tèks a Toni Mango
  3. MO é TIPAWÒL : Chonjé oben sonjé

  02 : Pa maké kréyòl nenpòt jan

  August 3rd, 2019

  8:25

  Andidanbway

  1. KOZÉ : Poukwa vométan nou pa maké kréyòl nenpòt jan
  2. LOKANS : "Touttan ou po'o mò" - TiMalo
  3.  MO é TIPAWOL : "Nou ja vwè koko vèt …

  Tann & Konprann : prèmyé épizòd

  July 27th, 2019

  7:15

  Andidanbway

  1. KOZÉ : Poukwa TiMalo mété-y ka fè pòdkas-la sa
  2. LOKANS : On tèks a on makèdpawòl kréyolopal
  3. MO é TIPAWOL : "Konnèt pa vé di savan" ; …

  Loading ...

  Are you the creator of this podcast?

  Verify your account

  and pick the featured episodes for your show.

  Listen to Tann & Konprann

  RadioPublic

  A free podcast app for iPhone and Android

  • User-created playlists and collections
  • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
  • Stream podcast episodes without waiting for a download
  • Queue episodes to create a personal continuous playlist
  RadioPublic on iOS and Android
  Or by RSS
  RSS feed
  https://anchor.fm/s/cb1379c/podcast/rss

  Connect with listeners

  Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

  Yes, let's begin connecting
  Browser window

  Find new listeners

  • A dedicated website for your podcast
  • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
  Clicking mouse cursor

  Understand your audience

  • Capture listener activity with affinity scores
  • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
  Graph of increasing value

  Engage your fanbase

  • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
  • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
  Icon of cellphone with money

  Make money

  • Tip and transfer funds directly to podcastsers
  • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens