Cover art for podcast Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

62 EpisodesProduced by SotsiaalkindlustusametWebsite

Jutus on iva!Разговоры о важном!

episodes iconAll Episodes

Hoolduspere kui võimalus pakkuda kodu ja armastust lapsele, kes ei saa kasvada oma sünniperes

December 8th, 2022

49:48

Igal lapsel on õigus õnnelikule lapsepõlvele!

Eestis eraldatakse igal aastal perekonnast ligi 250 last. Osa neist naaseb oma sünniperre, ent paljudel …

Kes on MARAC vabatahtlik ja milliste lugudega ta igapäevaselt kokku puutub?

December 5th, 2022

37:26

5. detsembril tähistatakse rahvusvahelist vabatahtlike päeva. Sotsiaalkindlustusamet on aastaid teinud koostööd inimestega, kes panustavad oma …

Mida toob kaasa uue aasta maksuvaba tulu muudatus vanaduspensioniealistele?

November 29th, 2022

24:23

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni (704 eurot) ulatuses.

Praegu kehtib …

Lastemaja ja taastav õigus

November 18th, 2022

41:22

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest. Tänavu keskendutakse sel päeval lastemajadele, et tagada …

Isikukeskne erihoolekande teenusmudel (ISTE)

October 24th, 2022

35:57

Seekordses saates räägime isikukeskse erihoolekande teenusemudelist (ISTE).

Töötame iga päev selle nimel, et abi saamine oleks inimesele lihtne ning …

#56 Supervisioon, kellele ja miks?

September 19th, 2022

30:18

Kolmanda hooaja avasaates teeme juttu supervisioonist ja superviisori tööst meie oma sotsiaalkindlustusameti näitel. Kutsume kuulama kõiki meie …

#55 Teadlik vanemlus

May 27th, 2022

52:20

Seekordses saates avame kasuvanemlust hoopis teise nurga alt... või kas ikka on hoopis teine? Meie arust võiks seda osa võiks kuulata KÕIK …

#54 Совершенно новая родительская компенсация для семей усыновителей и попечителей

May 20th, 2022

27:50

С 1 апреля этого года вступил в силу ряд важных изменений в отношении родительских компенсаций и родительских отпусков. Цель изменений – предоставить семьям еще больше поддержки и гибкости при воспитании детей, чем …

#53 Täiesti uus - lapsendaja vanemahüvitis!

May 20th, 2022

27:37

Tänavu 1. aprillil jõustusid mitmed olulised muudatused vanemahüvitiste ja -puhkuste osas. Muudatuste eesmärk on pakkuda peredele laste kasvatamiseks …

#52 Emadepäeva eri

May 13th, 2022

44:38

Emadepäev oli küll pühapäeval, aga emadus kestab. Palju õnne ja rõõmu teile, armsad emad!

Meie taskuhäälingu emadepäeva erisaates jagavad oma …

#51.3. Lapsepuhkuse muudatused

February 23rd, 2022

18:52

Alates selle aasta 1. aprillist jõustuvad lapsepuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused. Mõlemad vanemad saavad nüüd iga lapse kohta 10 individuaalset lapsepuhkuse päeva, mis kehtivad kuni lapse 14-aastaseks …

#51.2. Mis on isapuhkus ja kuidas toimib jagatav vanemahüvitis?

February 23rd, 2022

18:50

Alates selle aasta 1. aprillist jõustuvad lapsepuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused. Selles osas keskendume, millised võimalused on isadel töö- ja pereelu ühildamiseks ning kuidas uue süsteemiga saavad …

#51.1. Mis on emapuhkus ja ema vanemahüvitis?

February 23rd, 2022

42:50

Alates selle aasta 1. aprillist jõustuvad lapsepuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused. Emad saavad rasedus- ja sünnituspuhkuse ning sünnitushüvitise asemel kasutada ema vanemahüvitist ja emapuhkust, mida hakkab …

#50 Tööalane ärakasutamine ja nõustamine

January 19th, 2022

40:55

2020. aastal jõudis töövaidluskomisjoni 297 välismaise töötajaga seotud juhtumit, kuid tõenäoliselt on see vaid maksimaalselt kümnendik kõigist …

#49 Kirjutustõlge abistab vaegkuuljat ja kuuljat

December 14th, 2021

41:24

Räägime miks ja kellele on vajalik kirjutustõlke teenus ja kuidas selle kasutamine välja näeb. Saates on tõlketeenuste projektijuht Sandra Laurimaa …

#48 Vahvad vabatahtlikud

November 30th, 2021

41:43

Seekordses saates on külas ohvriabi vabatahtlike kaasamise juht Kiira Udu ja taastava õiguse vabatahtlike koordinaator Helerin Välba. Kiira ja Helerin räägivad sellest, miks on ühe riigiasutuse juures vabatahtlikud, mis …

#47 Isadepäeva eri

November 14th, 2021

47:44

Seekord on külas neli eriti lahedat isa - Margus, Donald, Riho ja Ivo! Neil isadel on lisaks bioloogilisele vanemlusele ka kasuvanemaks olemise …

#46 Neutraalsed pensioninõustajad - on tõesti võimalik!

November 2nd, 2021

49:21

Sel korral on saates külas kolm eriti innustavat pensioninõustajat, kes panevad kõik kuulajad enda raha peale mõtlema. Agne Kiviselg, Laurits Leima …

#45 Koolist ja tööturult eemal noored - kes aitaks?

October 19th, 2021

36:21

Eelmisel aastal tõusis koolist ja tööturult eemal olevate noorte määr 7,6 protsendilt 10 protsendini kõigist 15-26-aastastest. Samas saame …

#44 Kas järelevalve peab olema kuri?

October 5th, 2021

37:47

Kas järelevalvet peaks kartma või on nad koostööpartnerid? Võtsime stuudiosse mõnusalt soojad teetassid, et koos kvaliteediosakonna järelevalve talituse peaspetsialistidega* müüte murda. Aasa Harjak ja Kristel Vallsalu …

#43 Müstiline MARAC avab kardina

September 21st, 2021

49:22

Mida tähendab akronüüm MARAC? Saates on MARAC-i tutvustamas selle projektijuht Hannaliisa Uusmaa ja võrgustikutöö koordinaator Anne Klaar. Kuula …

#41 Kuritegevuse nõiaringis – kuidas sellest pääseda?

July 13th, 2021

47:46

Mis on kuritegevuse nõiaring? Kas ja kuidas on võimalik nõiaringist pääseda? Mida tähendab kinnipeetavale vanglast vabanemine ning mis tuge nad saavad? Seekord räägime vangide vabanemisjärgsest kogemusest ja jätkutoe …

#40 Võta iseendale aega

June 29th, 2021

41:59

Mitte keegi meist pole sündinud koos paketiga kõikide muredega üksi hakkama saada ja päris kindlasti ei tee abi küsimine ühtki olukorda hullemaks. …

#39 Kinnise lasteasutuse teenus ja teenusele suunamise tsiviilkohtupraktika analüüs

June 15th, 2021

55:24

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse enda või teiste elu ja tervist. Teenuse käigus piiratakse lapse liikumisvabadust kui ühte kõige …

#38 Lastel on hääl

June 1st, 2021

26:00

Meie tänane saade on pühendatud lastele ja sõna saavad vaid lapsed. Oma mõtteid jagavad Lee (6), Piia Bianca (6), Kipp Oskar (8), Jaan (9), Andra (10), Laureen (10) ja Silver (11). Vestlust juhib Sirle Blumberg.

#37 Vägivallast loobumise tugiliini tegus aasta

May 25th, 2021

47:01

Vägivallal on mitu nägu ja ka tugiliinile pöördujate seas on nii mehi kui naisi, kes on mingil hetkel oma elus kasutanud vägivalda. Milline on olnud …

#36 Hoolduspere kui võimalus pakkuda kodu lapsele, kes ei saa kasvada sünniperes

May 18th, 2021

45:40

Sel korral räägivad Sirlega asendushooldusest meie asendushoolduse talituse peaspetsialistid Aasa Rohtla ja Eve Mänd. Eestis on ligi 800 last, kes ei …

#35 Puude raskusastme tuvastamine lapsel

May 4th, 2021

37:43

Kuni 15-aastastel (kaasa arvatud) lastel hinnatakse puude raskusastet kõrvalabi ja toetuse järgi, mida nad võrreldes eakaaslastega igapäevaselt …

#34 Perelepitajate riiklik koolitusprogramm - kellele ja milleks?

April 20th, 2021

51:02

Juba juunikuus (2021. aastal) saavad alguse esimesed riikliku perelepitajate baaskoolitusprogrammi koolitused. Miks tulla koolitusele, kellele need …

#33 Kuidas saada noor ringist välja?

April 6th, 2021

33:46

„Ringist välja“ on võrgustikupõhine juhtumikorraldusmudel, mille eesmärgiks on harjumuste kujundamine ning toetava ja hooliva võrgustiku loomine …

#32 Lastega ja lastele

March 23rd, 2021

36:37

„Lastega ja lastele“ on tunnustusauhind, millega tänatakse ja tõstetakse esile lapsi, laste heaks panustanud inimesi ja organisatsioon, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja …

#31 История семьи Анны... путь к приёмному родительству

March 16th, 2021

43:42

Сегодня своей интересной и трогательной историей о пути к приёмному родительству с нами делится Анна. «Вся жизнь моя готовила меня к тому, чтобы я стала приёмным родителем... Мы встретили ребёнка, который запал в …

#30 Elise ja Normani hoolduspereks saamise lugu

March 9th, 2021

45:54

Elise ja Norman jagavad enda lugu, kuidas sündis nende pere otsus saada hoolduspere vanemateks. 

Kas oled valmis avama enda südame ja koduukse …

#29 Kellele ja milleks puude raskusaste

February 23rd, 2021

31:14

Puue on pikaaegne ja püsiv terviseprobleem, mis seab inimesele piirangud igapäevaelus toimetulekul. Tervisekahjustus üksi veel puue ei ole. Puue võib …

#28 Turvaliselt internetis?! See on võimalik

February 8th, 2021

58:42

Nutivahend ei asenda lapsevanemat. Ometigi veedavad ka täiskasvanud üha enam aega nutiseadmetes, näidates sellega pigem vastupidist eeskuju enda väljaöeldud sõnadele. Lisaks rohketele võimalustele varitsevad internetis …

#27 Riigi kõige paindlikum tööandja

January 26th, 2021

41:37

Sotsiaalkindlustusameti kui tööandja paindlikkus saab alguse juba värbamisest, paindlik on nii töö tegemise asukoht kui tööaeg. Mis aga on paindlikkuse eelduseks, milliseid on meie töötajad ning keda enda ridadesse …

#26 Kellele perelepitust?

January 12th, 2021

46:49

Kui lahkumineku käigus kasvavad raskused üle pea ning üksmeel lapse kasvatusega seotud küsimustes tundub võimatu, tuleks otsida neutraalse inimese …

#25 Kuidas muuta ennetustöö nähtavaks?

December 22nd, 2020

43:00

Ennetustöö on oma olemuselt millegi halva ärahoidmine ja selle prioriteediks peaksid olema lapsed ja noored, et tõhusa ennetustegevuse tulemused …

#24 Кому и почему нужна справка А1

December 8th, 2020

23:05

Если человек, живущий в Эстонии, работает одновременно в нескольких странах евросоюза, тогда нужно обязательно отметить страну, в которой у него действует социальная страховка. Это касается тех, кто находится в …

#23 Kellele ja miks on vaja A1 tõendit

December 8th, 2020

29:12

Kui Eestis elav inimene töötab samaaegselt mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis on vaja ka kindlaks määrata, millise riigi sotsiaalkindlustus talle kehtib. Seda nii töötajate ajutise lähetamise kui mitmes riigis …

#22 Iga noorel on oma lugu, õigus ja eksimine

November 24th, 2020

38:32

Kas õigusrikkumisele peab alati järgnema karistus või on ka teisi ja mõjusamaid võimalusi, kuidas juba tehtut analüüsida ja edaspidi vältida. Konfliktivahenduse protsessis saab noor rääkida oma loo, jagada oma mõtteid …

#21 Elu nagu filmis. Just filmis!

November 16th, 2020

36:06

Just Filmi laste õiguste programm tähistab 10. sünnipäeva ning tänavune laste õiguste programm koosneb ka just 10 filmist. Tänases saates vestlevad Sirle Blumbergiga meie lastekaitseosakonna arendus- ja ennetustalituse …

#20 Taastava õiguse võimalused kinnipidamisasutustes

November 12th, 2020

38:21

Taastav õigus on mõtteviisi muutus, mis võimaldab kahju tekitajal tekkinud kahju heastada. Taastavat õigust saab kasutada erinevates keskkondades  - …

#19 Vägivallast loobumine on võimalik

November 10th, 2020

39:12

Vägivaldne käitumine on õpitud käitumine, millest on võimalik loobuda. Vägivald kahjustab kõiki osapooli ning mõjutab meid enamasti kauem kui arvame. …

#18 Läbimõeldud ja teadlik lahkuminek paarisuhtes

November 3rd, 2020

31:32

Nii nagu puudub kindel ja toimiv juhend armumisel, pole manuaali ka lahkuminemisel. Selles taskuhäälingus räägime, kuidas minna partneriga lahku …

#17 Igas noores on peidus valgete lokkidega inglike

October 21st, 2020

41:37

Mida puuduolevat mõni noor oma elus riskikäitumisega asendab? Superviisor Aija Kala ja terapeut Liis Aavaste-Hango aitavad seda küsimust avada läbi …

#16 Lapsevanemaks kasvamise teekond koos lapsega (vene keeles)

October 8th, 2020

42:31

Psühholoog Margarita Kerson-Saulis jagab oma mõtteid ja kogemusi tööst laste ja peredega ning julgustab mitte jääma võimalike küsimuste või muredega …

#15 Igal lapsel on oma lugu

October 6th, 2020

40:37

Igal lapsel on oma kasvamise lugu - kasvab ta siis oma sünniperes või armastab teda kasupere. 

Vanemlus on keeruline ja vahel juhtub nii, et ei …

#14 Ohvriabitöötaja mitmekülgne töö

September 22nd, 2020

37:53

Kas oled mõelnud, mis tööd teeb ohvriabitöötaja ja millised ta tööpäevad välja näevad? Sirle Blumberg käis Rakveres ja töövarjutas meie ohvriabi …

#13 Konfliktivahendusest - lihtsalt ja selgelt (vene keeles)

September 8th, 2020

36:12

Taastav õigus annab konflikti osapooltele võimaluse turvalises keskkonnas ja erapooletu vahendaja toel kohtuda ning arutada toime pandud teoga …

#12 Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini igapäevatööst ja juhtumitest (vene keeles)

August 25th, 2020

36:06

Inimkaubanduse ennetamise nõuandeliinilt +372 6607 320 saab infot inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise võimalustest, tingimustest, eeskirjadest ja ohtudest välismaal.

Helistaja saab abi tööpäevadel eesti, …

#11 Miks olla taastava õiguse vabatahtlik

August 11th, 2020

25:48

Sõna saavad taastava õiguse vabatahtlikud, kes jagavad enda kogemust, mida see nende jaoks tähendab ning mida neile annab.

#10 Kui sild on katki... tuleb KLAT appi

July 28th, 2020

29:03

Sotsiaalkindlustusametil on vastutus, et ühiskonna kõige haavatavamad ja keerukamad lapsed saaksid vajalikku tuge ja õigeaegset abi. Osadele lastele saab anda seda abi vaid nende vabadust piirates. Selle jaoks ongi …

#9 Rõõmusõnumid väikeste lastega peredele

July 7th, 2020

16:56

Juulikuust jõustusid perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis teevad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja …

#8 Stop! Võta aeg maha. Kas kuuled?

June 17th, 2020

38:12

...ehk räägime lähemalt valgusfoori tugipaketist. Tegemist on esmalt sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna juhtidele ja töötajatele loodud …

#7 Inimkaubandusel pole õigustust

June 9th, 2020

40:21

Kui sind on petetud, sinuga on manipuleeritud, sind hoitakse võlaorjuses. Sunnitakse tegema tööd, millega sa ei ole nõus, meelitatakse tegelema

#6 Teistmoodi eriline elu

June 2nd, 2020

40:00

Lapse erivajadusest või puudest teadasaamisel alustab perekond teekonda, mille sarnast nad eales varem pole kogenud. Sirle Blumbergi

#5 Kui hingel on valus

May 26th, 2020

39:01

Mis on psühhosotsiaalne kriisiabi, hingehoid ja lein? Nendel suurtel teemadel on Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks sotsiaalkindlustusameti ohvriabist psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht Helen Alton ja Katri …

#4 Vaikimine ei tähenda nõusolekut

May 19th, 2020

45:38

Värskelt on valminud justiitsministeeriumi tellitud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring. Ligi 70% noorte hinnangul …

#3 Asendushooldus

May 12th, 2020

26:50

Lapse parim kasvu- ja arengukeskkond on tema perekond. Kahjuks ei ole aga kõigil lastel võimalust üles kasvada oma sünnivanemate juures.

Mida …

#2 Taastav õigus

May 5th, 2020

37:34

Kas Sina tead, mis on taastav õigus, kuidas toimub konflikti vahendamine või mida tehakse n-ö taastavates aruteluringides? Sellest kõigest vestlevad …

#1 Lasteabitelefon 116 111

April 20th, 2020

34:12

Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Milliste teemadega lasteabitelefonile pöördutakse ja kes …

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/1860cc24/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens