Cover art for podcast soppognyttevekster.no

soppognyttevekster.no

85 EpisodesProduced by Norges sopp-og nyttevekstforbund Website

Norges sopp- og nyttevekstforbund produserer podkastserier som handler om sopp og nyttevekster fra land, strand og vann! Formålet med arbeidet vi gjør er å øke interessen og fremme kunnskap om sopp og ville nyttevekster. Så om du interesserer deg for det her, ja da er denne podkasten noe for deg!

27:29

4. Sankeren og kokken | Reinlav og Islandslav (Cladina)

I denne episoden av Sankeren og Kokken er det reinlav som er tema. Reinlav er en fellesbetegnelse på flere lavarter og det er kvitkrull (Cladonia stellaris) som er den arten som podcasten kommer til å ta utgangspunkt i. I tillegg til reinlav ligger det i denne episoden en bonus med informasjon om Islandslav (Cetraria islandica).

Kvitkrull kan enkelt skilles fra de andre reinlavene med de grenete spissene og «dottete» voksemåte. Jim sanker den hele året i næringsfattig mark i åpne landskap og ofte i furuskog.

Tidligere ble reinlav ansett på som nødmat pga. sitt lave næringsinnhold. På det nynordiske kjøkkenet forklarer Jørgen om hvordan reinlav kan brukes til moderne retter for å tilsette crisp og hvordan den kan være et smaksrikt mel eller bruk til sjokolade. Ved bruk ferskt er også luting et viktig tema når det kommer til å fordøyelse arten.

Guttene snakker litt om hvordan islandslav og reinlav historisk var en viktig matressurs og hvordan arten fortsatt er viktig i samisk reindrift og kultur. Denne episoden går også grundig igjennom hvor lang tid reinlav vokser, avliver noen myter om fredning og hvordan dette skal sankes bærekraftig.

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to soppognyttevekster.no

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/29e3b3f8/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens