Cover art for podcast Roma Halkı ve Senatosu

Roma Halkı ve Senatosu

19 EpisodesProduced by ÆnginiusWebsite

Roma Medeniyeti konulu kronolojik sıralı podcast.M.Ö. 753 senesinden başlayıp M.S. 1453 senesine kadar Roma Tarihi.MÖ 753-MS1453/∞https://www.patreon.com/spqrtr

10:40

007- On İki Levha Kanunları

Oniki Levha Kanunları'nın yayınlanması ile Romalılar o güne kadar Antik Dünya'da var olan hukuk kurallarını yazılı olarak ilan etme çıtasını yukarı taşımış, yönetenlerin de yönetilenlerle aynı kurallara tabi olması ilkesini ilk uygulayanlar olarak tarihin ilk hukuk devletine sahip olmuşlardı.
Roma, hukuk sistemi ve kurumları sayesinde bildiğimiz Roma oldu ve siyasal gücünü yitirdikten sonra dahi bir fikir olarak tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam etti. Firavunların Mısır’ı her zaman Roma’dan zengin ve güçlüydü fakat kişi kültüne dayalı medeniyetleri kurumlar inşa etme kabiliyetinden yoksun oluğu için yıkılmaya mahkumdu ve en nihayetinde de Gaius Julius Caesar emrindeki birkaç leyjonu sayesinde binlerce yıllık Antik Mısır’ı Roma’nın bir eyaleti yapıverdi.
Roma'ya çağları aşan bu gücü veren kural ve kurumlarıydı. Bu bölümde, kural kurumların nüvelerinden olan, Roma'nın ilk yazılı ve aleni yasalarını, o yasaları yazanların nasıl ilk ihlal edenler olduklarını ve Romalılar'ın tepkisini konuşuyoruz.

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Listen to Roma Halkı ve Senatosu

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/19f4ffec/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens