Cover art for podcast Passion Åsane

Passion Åsane

111 EpisodesProduced by Passion ÅsaneWebsite

Vi er en ung og levende kirke i Åsane bydel i Bergen, som drømmer om å være en kirke med Jesus i sentrum, hvor mennesker erfarer å komme hjem og deltar i Guds oppdrag i verden.

44:37

Et liv i frihet - Sannhet (del 2) | Daniel Sæbjørnsen | 7. november 2021

På søndag fortsatte vi vår serie kalt: ET LIV I FRIHET. Serien strekker seg over tre søndager og er ordnet etter den menneskelige inndeling som vi finner i Det nye testamentet; ånd, sjel og kropp. Andre preken omhandlet den sjelelige/mentale dimensjonen ved frihet, og spørsmålet vi stilte var: «Hvordan blir Jesu seier virkelig til en erfaring av frihet i våre liv? Vi så på følgende overskrifter:

 • Sant eller usant? (1. Mos 3:1; Joh 8:44, 10:10, 8:32, 14:6): Inngangen for den første synd var løgn, hvor slangen (djevelen) sa til mennesket: «Har Gud virkelig sagt?». Når Jesus underviser om den onde, så løfter han fram at han er en «løgner» og er kommet for å «ødelegge våre liv», mens Jesus sier vi skal «kjenne sannheten og på den måten bli fri» og erfare «et liv i overflod». Livets ligning er dermed: Løgn --> Vrangtro --> Fangenskap vs. Sannhet --> Tro --> Frihet. Virkelig frihet finnes dermed bare i den virkelige sannheten – Jesus sier Han er Sannheten i bestemt form entall.
 • Ditt fokus former deg (Ord 4:23, Rom 10:17, 12:2): Vi alle er deltagende i et globalt eksperiment, ved at vi utsettes for flere inntrykk og stemmer enn noen generasjon tidligere. Alle stemmene har et verdibudskap, som enten er med å binde oss eller løse oss. Verden er en stor «formasjons fabrikk», derfor sier Bibelen at vi må «passe på våre hjerter fremfor alt, siden livet blir diktert ifra det» og at vi blir «forvandlet ved at vårt sinn fornyes». Ditt fokus – det du eksponerer deg for i livet, vil enten fange eller frigjøre deg!
 • Ta tankene til fange (2. Kor 10:5): Både Bibel og psykologi, viser at: Tanker --> Følelser --> Handlinger. Derfor er tankene vi tenker sted vi må begynne hvis vi vil endre våre liv. Paulus sier at vi skal «ta tankene til fange i lydighet mot Kristus», og det gjør man ved: Erkjenne (løgnene man tenker) --> Omvende (velge endring) --> Bekjenne (ta til seg Guds sannhet).

Et liv i frihet er frukten av et sinn fornyet i sannhet! «Frihet er ikke en éngangsopplevelse, men en måte å leve på – ved at vi hver dag vender vårt blikk mot Jesus – Sannheten som frigjør!»

//

Hovedtekst for serien: Luk 4:16-21; Hebr 13:8

Hovedtekster i preken: Se ovenfor i beskrivelsen

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Passion Åsane

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/7a1c0668/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens