Cover art for podcast Passion Åsane

Passion Åsane

111 EpisodesProduced by Passion ÅsaneWebsite

Vi er en ung og levende kirke i Åsane bydel i Bergen, som drømmer om å være en kirke med Jesus i sentrum, hvor mennesker erfarer å komme hjem og deltar i Guds oppdrag i verden.

44:37

Et liv i frihet - Sunnhet (del 3) | Daniel Sæbjørnsen | 5. desember 2021

På søndag avsluttet vi vår serie kalt: ET LIV I FRIHET. Serien strekker seg over tre søndager og er ordnet etter den menneskelige inndeling som vi finner i Det nye testamentet; ånd, sjel og kropp. Tredje preken omhandlet den kroppslige dimensjonen ved frihet, og spørsmålet vi stilte var: «Hvilken rolle har kroppen for å leve et liv i frihet?» Vi så på følgende overskrifter:

 • Skaperordning (1. Mos 1:1-5; Rom 1:19f, 2:14f): Den kristne forståelsen av virkeligheten er at Gud er skaperen av universet, han tok kaos og gjorde det til kosmos (ordnet verden). Det betyr at alt skapt har en mening, funksjon og sier oss noe om moralen (hva som er rett og galt). Dette i sterk kontrast til en darwinistisk forståelse av virkeligheten, hvor all materie er tilfeldig evolusjon og uten iboende mening. Siden Gud har skapt alt med en ordning, så må vi gjøre som C.S. Lewis sier, nemlig å leve på en måte som «fit the real universe».
 • Skapt med en kropp (1. Mos 1:26f, 31): I Bibelens tre første kapitler om skapelsen, så leser vi først at Gud skapte mennesket med en kropp – vi er en helhet som ånd, sjel og kropp, og våre kropper er gode og skapt før syndefallet. Vi leser også om noen grunnleggende ordninger våre kropper trenger for å leve godt etter sitt formål: mat og drikke, søvn, hvile, arbeid (trening) og klær.
 • Skapt for en kontekst (1. Mos 2:18): På samme måte som en gullfisk ikke erfarer frihet ved å hoppe ut av fiskebollen (men den sikre død), slik må vi leve i den kontekst våre kropper er skapt for. I dypeste forstand er det fellesskap – for det er ikke godt for menneske å være alene. Men dette fellesskapet har ulike former som mennesket trenger, noe som Gud viser i Skriften: familie og ekteskap, menighet, arbeid, staten og folk & fedreland.

Vi ble skapt med en kropp, men den kroppen ble også skapt for en kontekst – derfor trenger vi å leve på en sunn måte som er i tråd med Skaperens ordning. En viktig del av å erfare Guds tiltenkte frihet for oss, er å lede våre liv i tråd med Guds gode skaperordning! (Joh 1:14; Hebr 4:15f)

//

Hovedtekster for serien: Luk 4:16-21; Hebr 13:8

Hovedtekster i preken: Se ovenfor i beskrivelsen

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Passion Åsane

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/7a1c0668/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens