Cover art for podcast netadminpro.pl

netadminpro.pl

172 EpisodesProduced by netadminproWebsite

Podcast dla administratorów IT zainteresowanych zagadnieniem budowy sieci i jej bezpieczeństwa.

5:35

Włamanie do banku – bezpieczeństwo danych w 5 krokach

Podstawowe 5 kroków do zabezpieczenia danych w każdej firmie:
 1. Posiadaj centralną bazę informacji o użytkownikach
  Zazwyczaj  stosowane jest Active Directory firmy Microsoft i systemy Radius  zsynchronizowane z AD. Są też inne: baza gości, baza urządzeń prywatnych  i inne.
  Dzięki temu będziesz mógł użyć tej bazy do dalszych kroków zabezpieczania danych.
 2. Stosuj identyfikację i rozliczalność w dostępie do sieci komputerowej i systemów
  Typowym  mechanizmem jest zastosowanie uwierzytelniania do sieci wg standardu  802.1x, oraz do systemów. Najbezpieczniej jest stosować,  uwierzytelnianie w opraciu o certyfikaty przechowywane w specjalnym  module sprzętowym. Stosując takie mechanizmy wiesz jaki użytkownik, o  której godzinie i w jakim miejscu się podłączył. Jeżeli nie jesteś  gotowy na wdrożenie 802.1x, są alternatywne metody, opiszę je  szczegółowo w dalszych artykułach.
  Nawet przekupiony przez Bolka pracownik nie zrobi nic… przynajmniej nie bez Twojej wiedzy.
 3. Ogranicz dostęp użytkowników jedynie do wymaganych zasobów Wymaganie zapewniane jest najczęściej poprzez implementację polityk  bezpieczeństwa na przełącznikach dostępowych, oraz firewall’u  centralnym.
  Bolek miałby trudne zadanie, gdydyby ta zasada była  stosowana w banku przedstawionym w historii. Komputer z placówki banku  nie powinien mieć dostępu bezpośrednio do bazy danych.
 4. Zacznij od stosowania urządzeń zabezpieczających, jak NGFW (next generation firewall)
  Narzędzia  tego typu pomagają w implementacji polityk ograniczania ruchu zgodnie z  wprowadzanymi zasadami, w tym również na poziomie aplikacyjnym. Możemy  określić którzy użytkownicy oraz jakie aplikacje mają dostęp do  poszczególnych systemów.
  Dzięki takim ograniczeniom, podanie się  przez Bolka za któregokolwiek z pracowników nie dałoby mu dostępu do  wszystkich danych i systemów.
 5. Posiadaj spisane zasady bezpieczeństwa dostępu do zasobów i akceptację osób decyzyjnych w firmie
  Gdy  będziesz podwyższał poziom bezpieczeństwa danych, szybko się okaże, że  jest to również utrudnienie dla użytkowników. Jeżeli nie będziesz miał  na tym etapie formalnie spisanych zasad i akceptacji kluczowych osób  zarządzających firmą, spotkasz się z presją tworzenia wyjątków.
  Taki  scenariusz widziałem wielokrotnie, gdzie słuszna idea podwyższania  bezpieczeństwa, nie została w praktyce prawidłowo zaimplementowana.
--- Send in a voice message: https://anchor.fm/netadminpro/message
Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to netadminpro.pl

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/ecf8290/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens