LoheSefid | لوح سفید

5 EpisodesProduced by Amin Houshmand

لوح سفید پادکستی در مورد زبان، مفاهیم زبانشناسی و کاربرد آنها در زندگی روزمره که شاید به آنها توجه نمی‌کنیم

episodes iconAll Episodes

قسمت سوم: طبیعت بشر

February 15th, 2019

18:29

آپوستروف: یک - به اصطلاح، پدر

January 23rd, 2019

44:23

اپیزود اول پادکست «آپوستروف» برای معرفی در فید «لوح سفید» قرار گرفته. میتونید با عضویت در فید جداگانه پادکست «آپوستروف» اون رو در کانالی جداگانه دنبال کنید


در قسمت اول پادکست آپوستروف به سراغ ادبیات آمریکا رفتیم. …

قسمت دوم: دیگری برای دیگری

January 10th, 2019

20:46

در قسمت دوم به موضوع گفتمان پرداختیم


موسیقی‌های این اپیزود

Pour l'amour de toi - Piotr Miteska

Naive Spin - Aaron Lansing

Dual Miriam - Scotty …

قسمت اول: زبان یک چاقوی تیز

January 3rd, 2019

15:38

قسمت صفر: معرفی

December 14th, 2018

4:03

قسمت صفرم پادکست «لوح سفید» در واقع یک معرفی نامه هست برای فصل اول. من می‌خوام توی این پادکست بیشتر در مورد ماهیت زبان، شکل گیری و همینطور ویژگی‌های مختلف اون و در مورد تاثیر زبان بر روی افراد، جوامع و گروه‌های مختلف …

Loading ...

Download the RadioPublic app for
 FREE and never miss an episode.

Get it on Google PlayDownload on the App Store