Cover art for podcast Johan Kants rektorspodd

Johan Kants rektorspodd

76 EpisodesProduced by Johan KantWebsite

Rektorspodden med Johan Kant handlar om samtal kring skola och utbildning. Anledningen till namnet Rektorspodden är för att rektor är den chef som ansvarar för allt som sker inom en skola - ett så kallat helikopterperspektiv. Jag har i min roll som rektor träffat många människor i olika positioner o… read more

episodes iconAll Episodes

Avsnitt 9: Nedmonteringen av läraryrket

April 24th, 2021

1:11:03

I årtionden har riksdagspolitiker lyft fram hur viktigt läraryrket är och att man måste värna lärarkåren. Ändå har det blivit värre och värre för …

Avsnitt 8: Utarmningen av läromedel i skolan

April 10th, 2021

1:17:53

Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarnas förening, skrev 5/4-21 en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) där han synliggjorde den marginalisering som skett på läromedelsfronten. Tagen av artikelns innehåll …

Avsnitt 7: Per Måhl om Skolverkets förslag till relativa betyg

April 5th, 2021

1:22:19

Det är intressant att Skolverkets tjänstemän så kategoriskt avfärdar Per Måhls inspel om Skolverkets förslag till nytt betygssystem. Jag menar, Per …

Avsnitt 6: Fonologisk medvetenhet

March 29th, 2021

1:08:13

Forskarna som hade myntat begreppet fonologisk medvetenhet; Usha Goswami, professor i neurologisk forskning med fokus på kognitiv utveckling, …

Avsnitt 5: Vad LUS är och inte är

February 27th, 2021

1:24:03

Läsutvecklingsschemat (LUS) är en baktalat instrument. Vad beror det på? Kanske var Bo Sundblad före sin tid eller också var det så att den genren som står för den naturvetenskapliga sättet att se på läsning har varit …

Avsnitt 4: Varför vill Skolverket införa relativa betyg?

February 8th, 2021

1:00:42

Den senaste tiden har det varit en stor snackis i skoldebatten om hur Skolverket på något sätt vill införa någon slags relativ bedömning. En person …

Avsnitt 3: Vad säger juristen om gangsterkriminalitet?

January 31st, 2021

51:42

Under flera års tid har den allt grövre kriminaliteten som krupit längre ner i åldrarna diskuterats. Ungdomsgäng och nätverk. Gangsterkriminalitet …

Avsnitt 2: Finns det betygsinflation?

January 24th, 2021

51:52

Per Måhl, betygsexpert och utbildningskonsult, har länge hävdat att det inte finns någon betygsinflation. Tvärt emot den rådande debatten hävdar Måhl …

Avsnitt 1: Försteläraren som kom tillbaka

January 9th, 2021

1:07:50

I många år bloggade jag och Helena von Schantz parallellt med våra egna bloggar. Hon befann sig i Norrköping och jag i Stockholm. Vi träffades och …

Avsnitt 30: Samspelet mellan lärare och elev

December 30th, 2020

1:05:43

Vilken roll spelar samspelet mellan lärare och elev? En hel del skulle nog de flesta säga - men vad innebär det? Och hur kan det konkret se ut? I ett …

Avsnitt 29: Vilken effekt får resultatuppföljning på läraren?

December 25th, 2020

1:04:39

I ett samtal med läsforskaren Bo Sundblad talar vi om resultatuppföljningen och den effekt den har på läraren och skolan. Vad är det som händer när …

Avsnitt 28: Diskussion om läget kring friskolekoncernerna

December 10th, 2020

1:16:00

Under hösten 2020 har debatten kring de växande friskolekoncernerna och de resursstarka eleverna som söker sig dit. På ojämna villkor konkurrerar …

Avsnitt 27: En nationalekonoms syn på svensk skola

November 14th, 2020

1:05:57

I många år har Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, varit engagerad i skolfrågor. Föga förvånande har han blivit ifrågasatt av det …

Avsnitt 26: Vänsterns syn på skolan

November 8th, 2020

1:06:41

Sällan har jag politiker med i min podd. Anledningen är att jag vill komma närmare professionerna - de som jobbar i skolan och debatterar skolan. …

Avsnitt 25: Elevhälsa i praktiken

November 2nd, 2020

1:06:56

Visst är det svårt med elevhälsa? Att ständigt fokusera på kärnuppdraget, att undervisa eleverna i de kunskaper som de har rätt att lära sig, …

Avsnitt 24: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

October 16th, 2020

1:04:33

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med beprövad erfarenhet menas den tysta kunskap som lärarkåren sitter på är inte …

Avsnitt 23: En historiker syn på svensk skola

October 9th, 2020

1:00:43

Hans-Albin Larsson är professor i historia med specialitet mot bland annat skolhistoria och didaktik. Under decennier har han följt svensk skolas …

Avsnitt 22: En tickande bomb

October 1st, 2020

49:54

Hammarkullen - ett av de särskilt utsatta områdena enligt polisen, styrt av en kriminell släkt som enligt boken Familjen, bygger på en hederskultur. …

Avsnitt 21: Människans språk

September 25th, 2020

57:33

”Den språkfattige blir hämmad i sin sociala kontakt med andra (vilket leder till isolering och ensamhet). Förmågan att utvecklas intellektuellt och …

Avsnitt 20: Marknadsskolan

September 18th, 2020

1:06:53

Marcus Larsson, en halvan av tankesmedjan Balans, hade beskrivit det svenska skolsystemet i allmänhet och friskolesystemet i synnerhet. Jag var …

Avsnitt 19: Mod att leda skola

September 5th, 2020

1:00:06

Ledarskap är ett ämne som sällan diskuteras när det gäller skola. Läraren ska vara ledare i klassrummet brukar det heta och rektorn ska vara …

Avsnitt 18: En generaldirektörs perspektiv

July 23rd, 2020

1:08:13

Pia Enochsson är en statstjänsteman som jag träffade när jag besökte Myndigheten för Skolutveckling (MSU) för att presentera ett projekt som jag …

Avsnitt 17: Sara Bruun om svensk skola

July 11th, 2020

44:55

Följer du skoldebatten? Ja, då har du inte missat Sara Bruun. Från Skånes slätter skickar Sara ut sitt budskap om hur viktig skolan och lärarkåren …

Avsnitt 16: Om lärares arbetssituation

June 14th, 2020

53:43

För cirka ett år sedan, juni 2019, sade Maria Jarlsdotter upp sig i protest mot de nedskärningar som hon skulle vara tvingad att genomföra för att få …

Avsnitt 15: Nationella provet

May 28th, 2020

1:01:44

De nationella proven bidrar till en ständig diskussion inom skolan. Hur ser frågorna ut? Bedömningsmallen? Omfånget och tidsåtgången? Ständiga frågor …

Avsnitt 14: Vad kan fritids bidra med?

April 19th, 2020

51:39

Sällan finns fritidshemmet med i diskussionen när svensk skola debatteras. Vad kan fritids bidra till när det gäller lärandet i skolan? 

Sedan några …

Avsnitt 13: Vilket ledarskap kräver förortsskolan?

April 11th, 2020

48:44

Jag blev rekommenderad att ta kontakt med Magnus Duvnäs, rektor för Husbygårdsskolan. ”Ni har liknande syn på den segregerade förorten och brinner …

Avsnitt 12: En mellanstadiemajjes berättelse

April 3rd, 2020

53:01

Under många år har Sören Holdar varit inne på en rad forum och diskuterat skola och pedagogik. Så även på min blogg. Men kloka inlägg som byggt på …

Avsnitt 11: Utmaningar inom ämnet engelska

March 29th, 2020

50:57

Många gånger talas det om att engelskämnet är ett ganska tacksamt ämne att jobba med, eftersom många elever lär sig mycket engelska utanför skolan. I …

Avsnitt 10: Vetenskaplig utveckling

March 22nd, 2020

39:01

Vetenskaplig utveckling - vad är det? Bo Sundblad diskuterar hur vetenskap utvecklas utifrån teori, emperi, nya rön och nya teorier. 

Vetenskapsteori måste man ha i botten, något som svensk universitetsutbildning saknar …

Avsnitt 9: Hur lyfter man en skola?

March 14th, 2020

43:31

Hur lyckas en skolledare lyfta en skola? I det här avsnittet av Rektorspodden samtalar jag med Semira Vikström, bejublad rektor på Visättraskolan i …

Avsnitt 8: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

March 7th, 2020

38:28

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt styrdokumenten. Men vad betyder det? Vem påstår att något är vetenskapligt eller …

Avsnitt 7: LR:s syn på skolans utmaningar

February 28th, 2020

47:14

Kanske är Lärarnas Riksförbund (LR) den viktigaste organisationen enligt mig. Varför det kanske ni undrar? Jo, man företräder lärare - renodlat och så får Studie- och Yrkevägledarna vara med (SYV), men that’s it. Och ni …

Avsnitt 6: Resultatuppföljning

February 15th, 2020

34:57

Resultatstyrning - vad är det? Väldigt ofta klumpas mål- och resultatstyrningen ihop med det förhatliga New Public Management (NPM). Som om det vore …

Avsnitt 5: Betraktelse av skolan utifrån

February 8th, 2020

48:48

Sven Ginsburg har under lång tid varit inblandad i svensk skola i olika sammanhang. Genom att skriva utredningar, intervjua och vara delaktig i …

Avsnitt 4: Ledarskapet på en skola

February 1st, 2020

40:17

Vilket ledarskap kräver en mångkulturell skola? Egentligen vilken skola som helst i vilket område som helst?

Henrik Ljungqvist på Ronnaskolan i …

Avsnitt 3: Att göra tänkandet synligt

January 18th, 2020

32:03

Tankekvaliteter - vad är det? 

Inom NO- och SO-ämnena myllrar det av begrepp, t.ex. densitet, migration, nativitet men vad innebär dessa begrepp? Det handlar inte om att eleverna ska lära sig definitionen av begreppen …

Avsnitt 2: Går det att få alla barn att läsa?

January 11th, 2020

41:50

En fråga som jag ständigt undrar över är varför svensk skola har så många barn som inte läser tillräckligt bra. I många sammanhang och tillfällen har …

Avsnitt 1: Förkunskapsprincipen

January 4th, 2020

33:04

Diskussion kring betyg har genom åren pågått i media, på min blogg och i andra sammanhang. Betyg som bygger på kunskapsstandarder innefattar förkunskapsprincipen. Men vad innebär det?

Varje elev ska erbjudas en …

Avsnitt 37: Vetenskapsteori

December 28th, 2019

50:01

Vad är det för skillnad på fenomen och förklaring? Ganska ofta blandas dessa begrepp ihop där ett fenomen inte lämnas mer än en förklaring Kanske kan …

Avsnitt 36: Teori och ideologi

December 21st, 2019

40:09

Ganska länge har jag bloggat om skillnaden mellan vetenskap och ideologi. Jag har vid flera tillfällen pekat på hur en stor del av det pedagogiska …

Avsnitt 35: Problematisk skolfrånvaro

December 13th, 2019

33:40

I detta poddavsnitt talar jag med Tommie som är enhetschef på en avdelning som jobbar för att hjälpa skolor att få elever som har blivit hemmasittare …

Avsnitt 34: Flykten från frihet

December 6th, 2019

45:56

Peter Fägersten; vän, lärare, rektor och kollega, har varit min följeslagare ända sedan komvux. Under många år har vi haft diskussioner om många …

Avsnitt 33: Att undervisa nyanlända - utmaningar med SVA

November 23rd, 2019

49:30

Under den stora migrationen 2015 där tusentals människor kom till Sverige och Europa från framförallt Afghanistan och Syrien kämpade Maria med att hjälpa nyanlända. Som SVA-lärare på ett introduktionsprogram på …

Avsnitt 32: Föräldraperspektiv på skolan

November 14th, 2019

39:23

Annas son hamnade i konflikt i skolan. Anna som är jurist och ensamstående förälder försökte få till en bra kommunikation med skolan för att det …

Avsnitt 31: Kan alla barn lära sig läsa?

November 8th, 2019

37:51

Om du har tre år på dig - hela lågstadiet - kan man få alla elever att läsa flytande då? Ja, säger alla som jag hört få den frågan. När jag ställer följdfrågan om varför vi inte gör det då? Blir det tyst.

Ja, varför gör …

Avsnitt 30: Christer Strandberg - Ett yrkeslivs lärargärning

October 31st, 2019

30:54

Christer är en livs levande legend i Jordbro - en institution på Lunda- / Höglundaskolan. Med över 40 år i Jordbro arbetar Christer fortfarande som …

Avsnitt 29: Bo Sundblad - planering

October 31st, 2019

34:23

Planering har alltid varit en viktig del i läraryrket. Med Lgr 11:s kursplan har lärarens planering blivit viktigare än någonsin eftersom texten är …

Avsnitt 28: Vad innebär anknytning?

October 25th, 2019

45:04

I skoldebatten förekommer emellanåt begreppet anknytning - men vad innebär det? I det här poddavsnittet berättar Björn Neubeck, som är behandlare, om …

Avsnitt 27: Micael Kallin - "De osynliga"

October 18th, 2019

41:00

I våras blev jag fullständigt golvad av Micael Kallins artikelserie ”De osynliga” på nättidningen Kvartal. Det journalisten Micael Kallin beskrev var …

Avsnitt 26: Isak Skogstads obekväma sanningar som skolan

October 16th, 2019

44:40

Igår (tisdag 15/9-19) släpptes Isak Skogstads bok med samma namn som denna podd. 

Ingen som är intresserad av skolfrågor har väl undgått fenomenet …

Avsnitt 25: De effektiva - Åsa Plesner om besparningarna inom skolan

October 11th, 2019

40:50

De senaste två åren har Tankesmedjan Balans varit aktiva när det gäller att granska offentlig verksamhet, framför allt kommunerna när det gäller …

Avsnitt 24: Per Måhl om betyg

October 3rd, 2019

38:42

Under många år har Per Måhl varit en av de ledande experterna gällande bedömning och betygssättning. Han har skrivit många artiklar kring ämnet och ett tiotal böcker.

I boken Betyg - men på vad?, problematiserar Per …

Avsnitt 23: De konkurshotade eleverna

September 29th, 2019

30:31

Specialläraren Jan Henning Pettersson berättar om de konkurshotade eleverna. Alltså de elever som har svårt i skolan och som är på väg utför i …

Avsnitt 22: Bo Sundblad om Hayakawas abstraktionsstege

September 19th, 2019

35:39

Bo Sundblad har varit som en mentor för mig, vilket kanske inte har undgått någon. Jag vill så klart förmedla en hel del av den kunskap och erfarenhet som han sitter på genom att ha honom som ständigt återkommande gäst …

Avsnitt 21: Forskaren Johan Wennström om den svenska skolan

September 19th, 2019

46:48

En poddlyssnare hörde av sig till mig med önskemål om att Johan Wennström skulle vara gäst. Och vilket härligt samtal det blev.

Johan Wennström är …

Avsnitt 20: Emma Leijnse berättar om effekten av skolmisslyckande

September 13th, 2019

47:13

Hörde du Emmas sommarprogram? Om inte så är det ett måste för den som jobbar i skolans värld. Alla som jobbar i skolan borde verkligen lägga ner en …

Avsnitt 19: Roy Svensson talar om sina tankar om skolan

September 13th, 2019

34:57

Jag var inte klar med Roy Svensson. En lång lärargärning har mycket att förmedla och i detta poddavsnitt samtalar Roy och jag om diverse frågor, …

Avsnitt 18: Linnea Lindqvist om styrning av svensk skola

September 6th, 2019

39:41

I Hammarkullen, ett av Sveriges mest segregerade områden, arbetar rektor Linnea Lindqvist.

Från Vrångö till Hammarkullen tog jag mig en morgon - …

Avsnitt 17: Jan Henning Pettersson om Skolkultur som grund

September 6th, 2019

38:12

Ute på Vrångö i Göteborgs yttre skärgård träffar jag den pensionerade specialläraren Jan Henning. Snart går flyttlasset till Lund men vid inspelningen av detta poddavsnitt sitter vi och samtalar samtidigt som blåsten …

Avsnitt 16: Bo Sundblad - Betyg och Bedömning

September 2nd, 2019

32:55

Det är generellt svårt att få till likvärdiga bedömningar. Svensk skola har mellan Lgr 62 och Lpo 94 inte ägnat sig åt att göra professionella …

Avsnitt 15: Eva-Lotta om inkludering i liten grupp

August 29th, 2019

29:04

Inkludering eller exkludering? Under flera år skulle svenska skolbarn till varje pris inkluderas i en stor klass. Specialpedagogiska myndigheter och …

Avsnitt 14: Shnas och Selma om vikten av en högstadieskola

August 28th, 2019

31:26

Är det viktigt med en högstadieskola i en segregerad eller socialt utsatt förort? Ja, hävdar jag. På en högstadieskola skapas identitet och …

Avsnitt 13: Fredrik Andersson om att jobba fackligt.

August 21st, 2019

37:45

Fredrik Andersson är svensk- och SO-lärare i Sjöbo kommun i Stockholm. Han är också kommun- och disktriksombud för Lärarnas Riksförbund samt …

Avsnitt 12: Michelle om CPS

August 10th, 2019

30:11

Under många år har Haninge kommun lagt ner tid, energi och resurser på att utbilda personal i Collaborative and Proactive Solutions (CPS). Det är den …

Avsnitt 11: Läraren Jan berättar om att överleva som lärare

August 8th, 2019

28:13

Jan Skirfors: Att överleva som lärare i en mångkulturell skola.

När jag började som lärare på Jordbromalmsskolan jobbade Janne som matte- och …

Avsnitt 10: Bo Sundblad - Vad menas med att lärarledd undervisning kan disciplinera?

July 29th, 2019

38:21

Rektorspoddens återkommande gäst är läsforskaren och pedagogen Bo Sundblad, pappa till Läsutvecklingsschemat (LUS). I många år har Bo Sundblad …

Avsnitt 9: Hamid Zafar - Hur lyfter man en skola i ett segregerat område?

July 29th, 2019

45:08

Ingen som intresserat sig för skolutveckling har väl undgått Hamid Zafar. Rektorn som själv kom som flykting från Afganistan vände utvecklingen på …

Avsnitt 8: Roy Svenssons lärarfilosofi om vikten av att alla elever lyckas

July 29th, 2019

38:49

Roy var tidigt ute att kommentera på min blogg. Dessvärre skickade han ett mail till mig där han berättade vem han var och de omständigheter till varför han ville kommentera anonymt. Roy kände sig pressad att inte vara …

Avsnitt 7: Lokalpolitikern Anders Franssons perspektiv på skolan

July 18th, 2019

31:38

Anders Fransson är lokalpolitiker i Norrtälje kommun. Som gäst i rektorspodden representerar han inte sitt parti utan är gäst som Anders Fransson.

Avsnitt 6: Mimmi berättar om att växa upp i en segregerad förort

July 18th, 2019

22:11

Hur är det att växa upp i en segregerad förort? Och att gå i skolan där? Meryam, med smeknamnet Mimmi, berättar om hennes upplevelser av att växa upp …

Avsnitt 5: Bo Sundblad - Varför är Vygotskij så stor?

July 18th, 2019

37:38

I många år har Lev Vygotskijs pedagogik lyfts fram och hyllats. Varför undrar jag? När Vygotskilj diskuteras lyfts den närmsta utvecklingszonen fram, den så kallade proximala zonen. Det eleven kan göra tillsammans med …

Avsnitt 4: Ove Hartzell om förtryckarstrukturer

July 8th, 2019

37:01

De flesta lärare har upplevt förtryckarstrukturer bland eleverna i klassrummet eller i korridorerna. Kanske på rasten. 

Ove Hartzell var min lärare …

Avsnitt 3: Sara - utredning på lös grund

June 25th, 2019

25:15

Hösten 2004 tog jag emot Sara och hennes klasskompisar som SO-lärare och mentor på Jordbromalmsskolan i Jordbro. Sara skulle börja årskurs 6 och hade …

Avsnitt 2: Elise - musikämnets möjligheter i skolan

June 22nd, 2019

32:11

Jag intervjuar musikläraren Elise som tidigare varit en av mina anställda. Elise berättar om hur ämnet musik kan få elever att både nå kunskapsmål …

Avsnitt 1: Bo Sundblad om bakgrunden till Läsutvecklingsschemat (LUS)

May 5th, 2019

35:20

Rektorspodden handlar om aktuella skolfrågor där rektor Johan Kant samtalar med gäster. 

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Johan Kants rektorspodd

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://johankant.libsyn.com/radiopublic

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens