Cover art for podcast Itinera Talks

Itinera Talks

69 EpisodesProduced by Itinera InstituteWebsite

Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.Itinera Talks est le podcast bimensuel du think tank indépen… read more

episodes iconAll Episodes

Les Enjeux van de Pensioenhervorming selon Ivan Van de Cloot et Jean Hindriks

September 15th, 2021

18:47

In deze speciale editie van Itinera Talks gaan we in op het recente voorstel van pensioenhervorming met onze twee eigenste pensioensexperten Ivan Van de Cloot en Jean Hindriks. Cet épisode est bilingue, chaque …

Comment finalement résoudre la pénurie des enseignants? Jean Hindriks (Itinera - UCL)

September 2nd, 2021

24:52

La rentrée, ce n’est pas seulement le retour de notre podcast mais aussi - voir surtout - celui de nos élèves à l’école. Mais qu’est-ce qu’ils …

op naar 80% werkzaamheidsgraad, kan dat wel? Johan Albrecht

July 6th, 2021

20:24

Van hekkensluiter naar koppeloton in werkzaamheid op minder dan 10 jaar. Dat is de ambitie van de Federale Regering. Maar hoe realistisch is dat? Welke landen deden het ons voor, onder welke omstandigheden, en wat was …

L'État + le marché, le meilleur des deux mondes (Ivan Van de Cloot)

June 30th, 2021

49:55

L'État peut-il et doit-il jouer un rôle dans la transformation de l'économie ? Nos dirigeants politiques connaissent-ils encore le rôle de l'État ? …

Marjan Maes: De klok tikt voor pensioenhervormingen

June 16th, 2021

50:57

Rest er de jongere generatie nog een pensioen? Marjan Maes, docent en onderzoeker Pensioenstelsels aan de KU Leuven, legt uit hoe we van ons pensioenstelsel een duurzaam stelsel kunnen maken. De sociale …

Decentralising social dialogue: panacea or illusion?

June 9th, 2021

51:01

Decentralisation of collective bargaining has been one of the key trends concerning labour market regulation of the last decades. Most of European …

De Coronalessen van Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (5/5)

June 8th, 2021

26:32

De coronacrisis ligt helaas nog niet achter ons, maar we kunnen wel lessen trekken uit het voorbije jaar. Bewonderenswaardige voorbeelden van fenomenale inzet, jammerlijke voorbeelden van ondeugdelijk bestuur, en alles …

Innovatie & mededinging - Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt 4/5

June 1st, 2021

37:31

Necessity is the mother of invention. En in Coronatijden zagen we fenomenale innovatie, van vaccins die minder dan een jaar na de ontdekking van het virus reeds klaar zijn voor grootschalig gebruik, als talloze …

De remedies voor lage groei volgens Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (3/5)

May 25th, 2021

34:10

Ooit kende België een sterke economie en een stevige groei. Productiviteitswinsten zorgden er voor dat de taart jaar na jaar groeide, en onze sociale welvaartstaat ondersteunde. Vandaag moeten we jaar na jaar de …

Verantwoordingsdag 2021: goed bestuur, politiek theater, en ambitie

May 22nd, 2021

55:13

Itinera pleit voor een Belgische Verantwoordingsdag. Daarop geeft de regering aan het parlement rekenschap van haar beleid van het voorbije jaar. Ook maakt ze bekend of de inzet van miljarden aan belastinggeld het …

De Rol van het Privaat Initiatief volgens Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (2/5)

May 19th, 2021

28:46

Dit is de tweede aflevering in een reeks waarin we dieper in gaan op het samenspel tussen Overheid + Markt, naar aanleiding van het gelijknamige boek van hoofdeconoom Ivan Van de Cloot. In een vorige aflevering …

De Rol van de Overheid volgens Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (1/5)

May 14th, 2021

30:58

Wat maakt een Goede Overheid? Wat moet ze doen, wat moet ze laten? Hoe vervullen de Belgische overheden hun rol? En is het tijd voor een …

Circulaire industrie - de sleutel tot een grondstofrijke toekomst

May 12th, 2021

44:22

Circulaire industrie is van cruciaal belang om als regio competitief te blijven. Bedrijven die grondstoffen hergebruiken moeten daarom een …

Relance. Perspectief 2030 - Leo Neels

May 5th, 2021

1:02:30

Algemeen directeur van Itinera Leo Neels sluit af met de belangrijkste lessen van de webinarreeks ‘Perspectief 2030’, gaande van pensioenbeleid tot de arbeidsmarkt en de fundamenten van onze democratie. Ontdek hoe …

Betere spelregels voor de democratie - Christophe Convent (Perspectief 2030)

April 28th, 2021

52:36

 Een beter spel krijg je met betere spelregels. Als onze politieke instituties onderpresteren, moeten we de samenstelling, aanstelling én werking …

Opgroeien met Inspiratie, Creativiteit, en Passie - Peter Adriaenssens (Perspectief 2030)

April 21st, 2021

52:32

Hoe kunnen we – met een pandemie en de klimaatcrisis – toch inspiratie, creativiteit en passie aan onze jongeren bijbrengen? Welke emotionele en cognitieve vaardigheden moeten we meegeven, en welk kompas kunnen we …

Het publiek debat is de kern van de democratie - Ignaas Devisch (Perspectief 2030)

April 14th, 2021

46:38

 Het vertrouwen van de burger in de politiek kreeg de afgelopen decennia heel wat deuken. Nochtans vormen burgerparticipatie en publiek debat een …

De Rechtsstaat is de sokkel van onze Democratie - Catherine Van De Heyning (Perspectief 2030)

April 7th, 2021

51:10

Het recente voorbeeld uit de Verenigde Staten toonde nog maar eens aan hoe de rechtsstaat het fundament vormt van een democratische samenleving. Gastspreker en substituut-procureur prof. Catherine Van De Heyning …

Sociale Relance = Economische Relance - Ive Marx (Perspectief 2030)

March 31st, 2021

49:22

België zit bij de grootste herverdelers internationaal, maar slaagt er niet in om mensen duurzaam uit de armoede te tillen. Inclusie is een rijkdom voor de samenleving, en degelijke sociale relance is ook goede …

Eenvoudige en Faire belastingen - Ivan Van de Cloot (Perspectief 2030)

March 26th, 2021

45:43

Cui Bono, zei Cicero. Wie heeft er baat bij? Een goeie vraag, maar wie draagt er eigenlijk bij aan onze overheid en sociale zekerheid? 

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot bespreekt in deze webinar hoe onze de Belgische …

Energie in het Europese Relancebeleid - Johan Albrecht (Perspectief 2030)

March 17th, 2021

52:44

Een transitie van probleem naar opportuniteit? Kan een slim energiebeleid een hefboom zijn naar welvaart en een inclusieve maatschappij? ‘Welke opportuniteiten bieden de Green Deal en het Next Generation EU project voor …

Samen Sterk: Overheid, Ondernemingen, Middenveld, Burgers - Ivan Van de Cloot (Perspectief 2030)

March 10th, 2021

36:36

De overheid en de markt mogen elkaar niet bekampen, maar moeten samenwerken. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot beschrijft in deze webinar de …

De Jongeren zijn de toekomst: Onderwijs & Kennis - Wouter Ducyk (Perspectief 2030)

March 3rd, 2021

52:34

PISA, PIRLS, TIMSS, … internationale onderzoeken tonen hoe het ooit gerenommeerde Belgisch onderwijs wegdeemstert in de rangschikkingen. Gastspreker prof. Wouter Duyck legt uit hoe ons onderwijs zich moet aanpassen aan …

Aan De Slag! Op naar een betere Arbeidsmarkt - Marc De Vos (Perspectief 2030)

February 24th, 2021

59:36

De Belgische arbeidsmarkt was ooit een van de sterktes van ons land, maar wordt de laatste decennia geteisterd door toenemende inactiviteit én hoge vacaturegraden. Marc De Vos, professor arbeidsrecht, medestichter van …

La réforme des pensions - Jean Hindriks (Perspective 2030)

February 19th, 2021

52:52

Notre système de pension actuel n’est pas viable. Depuis des années, les dépenses du système dépassent ses revenus, alors même que le grand vieillissement de la société reste encore à venir.

Dans cet deuxième épisode de …

Breuklijnen 2020, Perspectief 2030 - Marc De Vos

February 17th, 2021

45:11

2020 en de coronacrisis brachten breuklijnen en structurele weeffouten in onze samenleving onder de aandacht. Maar wat staat ons te wachten na de …

Itinera NY Letter - Leo Neels en Politieke Renovatie

December 29th, 2020

5:24

Goed beleid vergt goed bestuur. En goed bestuur vergt goede bestuurders met de juiste prikkels om goed te besturen. Maar zijn onze huidige instellingen daarvoor geschikt? Itinera pleitte dit jaar voor het eerst voor een …

Itinera NY Letter - prudentieel begrotingsbeleid met Ivan Van de Cloot

December 29th, 2020

3:58

Gratis geld bestaat niet, ook in tijden van lage rente moeten we ons richten op productieve investeringen en voorbereiden op een schuldenafbouw op …

Itinera NY Letter - Joël Van Cauter plaidoie La Bonne Gouvernance

December 28th, 2020

4:03

Pour faire mieux, il faudrait faire autrement. Nous avons donc besoin d’une nouvelle méthode. Selon fellow Joël Van Cauter celle-ci devrait reposer sur trois éléments : la concentration, la participation et …

Itinera NY Letter - de Kernuitstap volgens Johan Albrecht

December 27th, 2020

5:27

Zijn we klaar voor de kernuitstap? We bespraken het uitvoerig in een vorige podcast, maar senior fellow Johan Albrecht vat het nog eens samen. Onze energiemix moet betaalbaar, betrouwbaar, en duurzaam zijn, maar ook …

Itinera NY Letter - la vraie réforme des pensions selon Jean Hindriks

December 26th, 2020

6:03

Il nous faut une vraie reforme du système de pensions pour garantir sa crédibilité, et donc sa durabilité et sa solidarité. Senior fellow Jean …

Itinera NY Letter - Simon Ghiotto's recepten voor een bredere arbeidsmarkt

December 24th, 2020

5:20

Het blijft een oud zeer op de Belgische arbeidsmarkt, te veel landgenoten zijn niet aan het werk, hoewel we (pre-corona) een lage werkloosheidsgraad kenden en een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Minder dan de helft van …

Itinera NY Letter - Leo Neels' Terugblik op 2020

December 23rd, 2020

8:26

Het was een bewogen 2020, dat is het minste dat we kunnen zeggen. Naar goede gewoonte kropen de Itinera fellows in hun pen, met dé beleidsprioriteiten voor de nieuwe federale regering het komende jaar. Algemeen …

Zijn we klaar voor de kernuitstap? Met Johan Albrecht

December 7th, 2020

41:20

Na bijna 20 jaar in de oppositie zijn de groenen terug, en willen ze hun kernuitstap uit 2003 verwezenlijken. Maar is België daarvoor klaar? Wat betekent een kernuitstap voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en …

Overheid+Markt, het beste van beide werelden

December 1st, 2020

44:51

Weten onze politici nog wat de rol van de overheid is en tot waar hun verantwoordelijkheid gaat? Kan, moet of mag de overheid een rol spelen in de …

Hoeveel kost een klimaatvriendelijk Vlaams huizenbestand?

November 12th, 2020

40:29

De Belg heeft een baksteen in de maag, maar is die baksteen ook klimaatvriendelijk? Hoeveel kost het ons Vlaams huizenbestand voor te bereiden op 2050, en welke huishoudens kunnen zich dit veroorloven? Sam Hamels …

Hebben we nieuwe politieke spelregels nodig? Christophe Convent over politieke vernieuwing

October 19th, 2020

24:42

Spelregels bepalen het spelverloop, in de sport zoals in de politiek. Itinera onderzoekt beleidsdomeinen, maar beter beleid vertalen van theorie naar …

Johan Albrecht over preventie in de gezondheidszorg

October 8th, 2020

37:34

Een goede gezondheid, we wensen het elkaar toe bij feestdagen en verjaardagen, maar moet het bij wensdromen blijven?  Hebben we dat zelf niet in handen? Met Johan Albrecht - econoom, professor aan de Universiteit Gent …

Leo Neels over de politieke besluitloosheid

September 10th, 2020

29:10

Vandaag hebben we het met Leo Neels, algemeen directeur van Itinera & professor emeritus aan de KUL & UA, over politieke besluitvorming - of …

Kristof De Witte over Onderwijs in coronatijden

August 28th, 2020

27:53

De zomervakantie loopt ten einde, het schooljaar begint opnieuw. Maar of en hoe de schoolpoorten terug open gaan, daarover is al flink wat inkt …

Itinera's post-corona relanceplan

July 20th, 2020

38:53

De beste relance is een tweede golf vermijden. De tweede beste hebben we met het hele Itinerateam neergeschreven, voorgesteld in een webinar, en …

Itinera Live - Op naar een Belgische Verantwoordingsdag

July 16th, 2020

1:10:42

De Verantwoordingsdag in Nederland bestaat twintig jaar. Op de derde woensdag in mei legt de regering bij de Tweede Kamer verantwoording af over de uitgaven en de al dan niet verwezenlijkte doelen uit het regeerakkoord. …

Jean Hindriks sur les finances publiques et la politique St-Nicolas

July 13th, 2020

31:55

Les rail-pass pour tous, le chômage temporaire, la diminution des divers impôts, les fonds de soutiens pour telle ou telle secteur ... il semble que …

Itinera Live - Johan Albrecht en de Coronashock Masterclass

July 9th, 2020

1:15:06

De Coronashock is een gamechanger voor globalisering, economie, arbeidsmarkt en publieke financiën, maar kan ook een hefboom zijn voor een sterkere, veerkrachtigere toekomst.  We moeten afscheid nemen van de recepten …

Joël van Cauter sur le vivre-ensemble, et comment passer de la sidération à la consideration

July 6th, 2020

26:05

Selon Joël Van Cauter nous sommes à un moment collectif particulier, à la fois de suspens et de passage. Ne plus confiné, pas encore dans notre vie …

Ivan Van de Cloot: de coronacrisis legt de zwakheden in de samenleving bloot

June 22nd, 2020

17:34

De grote hervormingen die zich voor corona opdrongen, zijn niet verdwenen, integendeel. De coronacrisis legt zwakheden bloot en maant aan het beter te doen inzake pensioenen, energiebeleid, fiscaliteit en onderwijs. …

Johan Albrecht over 'Coronashock: Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze economie en samenleving kan versterken'

June 16th, 2020

47:34

De medische bescherming is afhankelijk van landen als China en India. De coronacrisis leert ons dat we de supply chain moeten herbekijken. Dat kan …

Leo Neels over de volmachtregering en goed bestuur

June 2nd, 2020

37:48

In deze aflevering praat Simon Ghiotto met algemeen directeur Leo Neels over de dure, grote maar inefficiënte overheid. Over het gebrek aan langetermijnvisie en over de kans om het nu beter te doen.

Hoe we mentaal omgaan met corona: Ivan Van de Cloot spreekt erover met psychiater Dirk Monsieur

April 29th, 2020

33:07

De politiek en de bevolking hebben op verschillende manieren gereageerd op een totaal onbekende ziekte. In het begin was er de ontkenning van de …

La crise corona et les implications pour l'enseignement et la démocratie

April 15th, 2020

26:24

Jean Hindriks et Joël Van Cauter d'Itinera parlent de la crise corona et les implications pour le fonctionnement de notre système d’enseignement et pour le fonctionnement de notre démocratie. Quels sont les risques …

Ivan Van de Cloot over het coronavirus (2)

March 27th, 2020

32:34

In de achttiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Ivan Van de Cloot over over de rol van het onderwijs, de verdeling …

Ivan Van de Cloot over het coronavirus

March 23rd, 2020

41:14

In de zestiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Ivan Van de Cloot over het coronavirus, de doofpotoperatie van China, de economische crisis, het efficiënt inzetten van overheidsmiddelen en …

Ive Marx over arbeid en armoede

March 17th, 2020

25:02

In de vijftiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Professor Ive Marx over de paradoxale Belgische arbeidsmarkt, …

Live: Marc De Vos over zijn nieuwste boek 'Beter is niet genoeg'

March 10th, 2020

38:40

Arbeidsmarktexpert Marc De Vos stelde recent zijn nieuwste boek “Beter is niet genoeg: onze toekomst na het einde van globalisering” voor in België. Tijdens de lancering van dit boek deelde de grondlegger van Itinera - …

Kristof De Witte over de staat van het onderwijs

February 21st, 2020

29:02

Onderwijs, een onderzoeksdomein dat wordt gedomineerd door pedagogen en sociologen. Toch kan men ook de economische methode hierop toepassen: …

Cind Du Bois over economische veiligheid

February 6th, 2020

15:16

Economie en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een belangrijk aspect hiervan is de economische soevereiniteit, met name het behouden van het zeggenschap over belangrijke infrastructuur om zo niet …

Fons Leroy over de arbeidsmarkt

January 23rd, 2020

23:41

Het dichten van de structurele mismatch op de arbeidsmarkt is een uitdaging, die inspanningen zal vragen van alle betrokken partijen: VDAB, de overheid, sociale partners, bedrijven en werknemers. In de twaalfde …

Arturo Bris about the Belgian performance on the IMD World Competitiveness Ranking

January 9th, 2020

22:28

The IMD World Competitiveness Ranking measures the competitiveness, or the ability of nations to generate prosperity, of 63 countries. The competitiveness of a country is important, as it predicts future growth. In the …

Karel Volckaert over de meerwaarde van familiebedrijven

December 16th, 2019

21:19

Familiebedrijven vind je in alle geuren en kleuren, van eenmanszaken tot multinationals. Toch stellen veel mensen familiebedrijven automatisch gelijk …

Jean Hindriks et Joël Van Cauter sur les déclarations de politique générale wallonne et bruxelloise

December 4th, 2019

24:33

Contrairement au gouvernement fédéral, les différents gouvernements régionaux belges sont déjà formés. Après avoir évoqué la déclaration gouvernementale flamande lors du précédent podcast, c’est au tour des déclarations …

Ivan Van de Cloot over het Vlaams regeerakkoord

November 15th, 2019

18:32

De verkiezingen van 2019 zijn al een tijdje achter de rug en de storm rond het Vlaams regeerakkoord is ondertussen ook weer gaan liggen. Maar hoe zit …

Jean Hindriks sur l’enseignement

November 5th, 2019

24:16

L’enseignement est un domaine qui nous touche tous. Un domaine où les parties prenantes sont multiples et les débats souvent houleux. Comment se …

Johan Albrecht over de klimaat- en energietransitie

October 22nd, 2019

37:43

In het klimaatdebat wegen emoties vaak zwaarder door dan facts & figures. Hoe bouwen we als land voort aan de energietransitie? Op welke manier …

Désirée Vandenberghe over preventie in de gezondheidszorg

October 1st, 2019

25:58

Simon Ghiotto en Désirée Vandenberghe ontleden in Itinera Talks de rol van preventie in de gezondheidszorg. Hoe gaan we om met chronische ziektes? …

Ivan Van de Cloot over de Belgische regeringsvorming

September 19th, 2019

27:43

Stilaan krijgen de verschillende regeringen in België vorm, maar meer dan 100 dagen na de verkiezingen van 2019 is het nog altijd hoogst onduidelijk …

Jean Hindriks et Joël Van Cauter sur la gestion publique

August 9th, 2019

22:26

Souvent évoquée, parfois décriée, la gestion publique est une composante fondamentale de la vie politique belge. Dans ce troisième épisode d'Itinera …

Marc De Vos over de paradoxen van de Belgische arbeidsmarkt

July 26th, 2019

27:53

“Jobs, jobs, jobs.” De slogan van premier Charles Michel staat ondertussen in ons geheugen gegrift. Maar hoe waardevol is die beleidsambitie nog in …

Leo Neels sur 'Un projet pour la Belgique'

July 11th, 2019

18:26

Vers où va la Belgique ? Dans ce premier épisode d'Itinera Talks, Leo Neels et Simon Ghiotto parlent d'Un Projet pour la Belgique, la dernière publication d'Itinera. Le constat central de l'ouvrage est le suivant  : la …

Leo Neels over 'Een Plan voor het Land'

July 10th, 2019

24:28

Waar naartoe met België? In deze eerste aflevering van Itinera Talks hebben Leo Neels en Simon Ghiotto het samen over Een Plan voor het Land, de nieuwste publicatie van Itinera. De centrale vaststelling van het boek: …

Loading ...

Listen to Itinera Talks

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/b660c50/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens