Cover art for podcast Die ekonomie minuut

Die ekonomie minuut

766 EpisodesProduced by Waldo KrugellWebsite

Luister na stukkies ekonomiese nuus en kommentaar.Jy kan ook nou die Minuut kry oor Telegram: t.me/ekonomieminuut

766 Episodes | 2020 - 2022

Wat die MBK besluit het, en hoekom

May 20th, 2022

1:42

Na drie 25 basispunte verhogings het die reserwebank se Monetêre Beleidskomittee gister die repokoers met 50 basispunte verhoog. Goewerneur Lesetja Kganyao verduidelik wat tot die besluit gelei het.

* Die Ekonomie …

What the MPC decided and why

May 20th, 2022

1:41

After three 25 basis point increases, the Reserve Bank's Monetary Policy Committee yesterday increased the repo rate by 50 basis points. Governor …

Inflasie op 5,9% en 'n repokoersbesluit vandag

May 19th, 2022

1:53

April maand se verbruikersprys inflasiesyfer is gister bekend gemaak endie jaar-op-jaar koers was onveranderd van Maart maand se 5,9%. Maand-tot-maand het inflasie toegeneem met 0,6%.

* Die Ekonomie Minuut word …

Inflation steady at 5.9% and the repo decision today

May 19th, 2022

1:55

April's consumer price inflation rate was announced yesterday, and the year-on-year rate was unchanged from March's 5.9%. Month-on-month, inflation increased by 0.6%.

* The Economics Minute is supported by the NWU …

Fuel prices, household debt, no-name brands

May 18th, 2022

1:42

What are the circumstances in which the Monetary Policy Committee decides on the repo this week? Households have it tough.

* The Economics Minute is …

Brandstofpryse, huishoudelike skuldvlakke, en no-name brands

May 18th, 2022

1:45

Hoe lyk die omstandighede waarbinne die Monetêre beleidskommittee hierdie week ʼn besluit neem oor die repo? Dit gaan nie maklik met meeste …

Moet ons nie maar inflasie so bietjie laat styg nie (hoe erg is 6% nou eintlik?)

May 17th, 2022

2:07

Ek het gister gesê dat ʼn repokoersverhoging gaan geen verskil maak aan die olieprys, of stygende voedselpryse nie, maar dit is ook die Reserwebank se …

Should we not just let inflation go a bit? (how bad is 6% anyway?)

May 17th, 2022

2:09

I said yesterday that a repo rate hike will not make a difference to the oil price, or rising food prices, but it is also the Reserve Bank's most …

Inflasie en rentekoerse

May 16th, 2022

2:14

Hierdie week word Aprilmaand se VPI inflasiedata bekend gemaak en die Reserwebank se Monetêre Beleidskomittee vergader om ʼn repokoers besluit te neem.

Inflation and interest rates

May 16th, 2022

2:12

This week, CPI inflation data for April will be released and the Reserve Bank's Monetary Policy Committee will meet to decide on a repo rate increase.

This week's indicators

May 13th, 2022

2:27

I've talked a lot about the impact of big shocks on the economy. Recently there has been Russia's invasion of Ukraine, the floods in KwaZulu-Natal, …

Hierdie week se aanwysers

May 13th, 2022

2:17

Ek het al baie gepraat oor die impak van groot skokke op die ekonomie. Onlangs was daar Rusland se inval in Oekraine, die vloede in KwaZulu-Natal, en …

Inperkings in Sjina het gevolge vir die hele wêreld

May 12th, 2022

2:32

Sjina het ʼn vreemde reaksie op die Coronavirus pandemie. Hulle gebruik streng inperkings in stede en die doel is om geen positiewe Covid gevalle op ʼn …

Chinese lockdowns have consequences across the world

May 12th, 2022

2:33

China has an unusual reaction to the Coronavirus pandemic. They are using strict lockdowns in cities and the aim is to have no positive Covid cases at a community level within a district. On the other hand, vaccination …

Managers matter

May 11th, 2022

1:33

Workers, businesses, and even countries differ in productivity. Economists have traditionally said that productivity depends on education and training that improves labour inputs, or on research and development that …

Bestuurders maak 'n verskil

May 11th, 2022

1:33

Werkers, besighede, en self lande verskil in produktiwiteit. Ekonome het tradisioneel gesê dat produktiwiteit hang af van onderwys en opleiding wat die arbeidsinset verbeter, of van navorsing en ontwikkeling wat die …

Prospects in the agriculture sector

May 10th, 2022

2:07

We all know that food commodity prices are high, but what are the prospects in the agricultural sector? Do farmers laugh all the way to the bank?

* …

Vooruitsigte vir die landbousektor

May 10th, 2022

2:04

Ons almal weet dat voedselkommoditeitspryse is hoog, maar hoe lyk die vooruitsigte in die landbou-sektor? Lag boere al die pad bank toe?

* Die …

Are wage expectations fueling inflation (yet)?

May 9th, 2022

2:19

We teach economics students that inflation is a process of sustained rises in the general price level. So when do price shocks such as increases in fuel and food prices become an inflationary process? One has to look …

Is verwagtinge oor loonverhogings (al) besig om by te dra tot inflasie?

May 9th, 2022

2:17

Ons leer vir ekonomie studente dat inflasie is ʼn proses van volgehoue stygings in die algemene prysvlak. So wanneer word prysskokke soos stygings in …

Wat gaan volgende met die Rand gebeur?

May 6th, 2022

2:17

Skokke, soos ʼn pandemie, of ʼn oorlog, laat gewoonlik ontluikende markte se geldeenhede swaar kry. Die rand was tot onlangs toe ʼn uitsondering, maar oor die afgelope twee weke het dit 7% swakker verhandel teen die …

What will the Rand do in 2022?

May 6th, 2022

2:17

Shocks, such as a pandemic, or a war, usually make things difficult for emerging market currencies. The rand was an exception until recently, but …

What can we do to prevent stagflation?

May 5th, 2022

2:23

Economists have been painting a bleak picture of the economy for the last month or so. Last week's World Economic Outlook report from the IMF explains that the world's economic growth rate may decline from 6.1% in 2021 …

Wat kan ons doen om stagflasie te voorkom?

May 5th, 2022

2:18

Ekonome is die laaste maand of wat besig om ʼn donker prentjie van die ekonomie te skilder. Verlede week se World Economic Outlook verslag van die IMF verduidelik dat die wêreld se ekonomiese groeikoers kan afneem van …

Hoe gaan dit met die ekonomie?

May 4th, 2022

2:05

Die Minuut is terug en die vraag is hoe gaan dit met die ekonomie? Die skokke waarvan ontleders praat begin nou in die data sigbaar word. Ekonomiese aktiwiteit verlangsaam, pryse styg en sentrale banke staan voor ʼn …

How is the economy doing?

May 4th, 2022

2:05

The Minute is back and the question is how is the economy doing? The shocks that analysts have been talking about are now starting to become visible in the data. Economic activity is slowing down, prices are rising, and …

Buying organic can save lives

May 3rd, 2022

2:03

The Minute is taking a long weekend break and I will miss some of the news, so I thought of sharing other interesting economics stories for an episode or three. Today is about buying organic food products.

* The …

Om organiese produkte te koop kan lewens red

May 3rd, 2022

2:03

Die Minuut vat ʼn langnaweek en ek gaan dalk elke dag se nuus misloop, so ek het gedink om ander interessante ekonomie stories te deel vir ʼn episode of drie. Vandag gaan oor om organiese kosprodukte te koop.

* Die …

Pink tax on women?

May 2nd, 2022

1:15

The Minute is taking a long weekend break and I will miss some of the news, so I thought of sharing other interesting economics stories for an episode or three. Today is about the pink tax.

* The Economics Minute is …

Pienkbelasting op vroue?

May 2nd, 2022

1:19

Die Minuut vat ʼn langnaweek en ek elke dag se nuus misloop, so ek het gedink om ander interessante ekonomie stories te deel vir ʼn episode of drie. Vandag gaan oor sogenaamde pienkbelasting.

* Die Ekonomie Minuut word …

Koolstofbelasting op jou langnaweekplanne

April 29th, 2022

1:43

Die Minuut vat ʼn langnaweek en ek gaan dalk nie elke dag nuus lees nie, so ek het gedink om ander interessante ekonomie stories te deel vir ʼn episode …

Carbon tax on your long weekend plans

April 29th, 2022

1:48

The Minute is taking a long weekend break and I will miss some of the news, so I thought of sharing other interesting economics stories for an episode or three. Today is about carbon tax.

* The Economics Minute is …

Het ons werlik niks om te vier op Vryheidsdag nie?

April 28th, 2022

1:58

Dit was gister 28 jaar na daardie eerste demokratiese verkiesing en EFF leier Julius Malema het by ʼn byeenkoms gesê daar is niks om te vier nie. Ons …

Do we really have nothing to celebrate on Freedom Day?

April 28th, 2022

1:54

Yesterday was 28 years after that first democratic election and EFF leader Julius Malema said at a rally that there is nothing to celebrate. We know …

Radical policy talk for Freedom Day

April 27th, 2022

2:42

Friend and foe were surprised yesterday by media reports about a leaked ANC discussion document suggesting that the private sector should become more …

Radikale beleidspraatjies vir Vryheidsdag

April 27th, 2022

2:39

Vriend en vyand is gister verras deur mediaberigte oor ʼn uitgelekte ANC besprekingsdokument wat voorstel dat die privaatsektor meer betrokke moet raak by die finansiering van infrastruktuur en om dele van openbare …

Indicators round-up

April 26th, 2022

1:40

Economists have over the last few weeks been worried about the impact of all the adverse shocks, such as load shedding and the floods, on economic growth in the second quarter. In addition, there are all the …

Opsomming van aanwysers

April 26th, 2022

1:38

Ekonome is die laaste paar weke al bekommerd oor die impak van skokke, soos beurtkrag en die vloede op ekonomiese groei in die tweede kwartaal. Daarby is daar al die kostedrukfaktore wat veroorsaak word deur Rusland se …

Die vloedskade

April 25th, 2022

1:47

Daar is die afgelope week heelwat bespiegel oor die impak wat die vloede in KwaZulu-Natal op die ekonomie het. Mens moet eintlik meer spesifiek wees …

What we lost in the flood

April 25th, 2022

1:54

There has been a lot of speculation over the past week about the impact that the floods in KwaZulu-Natal will have on the economy. One actually needs …

Belegging in versamelaarsitems

April 22nd, 2022

1:49

Ek mag nie finansiële advies nie, so vat maar vandag se Minuut met ʼn knippie sout. Ek het tog onlangs iets interessant gelees wat ek graag wil deel. Dit gaan oor versamelaarsitems as beleggings.

* Die Ekonomie Minuut …

Investing in collectibles

April 22nd, 2022

1:59

I cannot give financial advice, so take today's Minute with a pinch of salt. But, saying that, I recently read something interesting that I would …

Pryse styg, maar is daar tweede-rondte effekte?

April 21st, 2022

2:04

Statistieke Suid-Afrika het gister Maartmaand se verbruikersprysindekssyfer bekend gemaak en inflasie het toegneem vanaf 5,7% in Februarie tot 5,9% in Maart. Vervoer was die kategorie wat grootliks bygedra het tot die …

Prices are increasing, but are there second-round effects?

April 21st, 2022

2:05

Statistics South Africa yesterday announced March's consumer price index and inflation increased from 5.7% in February to 5.9% in March. Transportation was the category that contributed the most to the increase. …

Van beurtkrag tot energiesekuriteit?

April 20th, 2022

2:57

Beurtkrag byt weer hierdie week en Eskom voorspel dat daar hierdie winter tot 101 dae se beurtkrag kan wees. Is daar ʼn oplossing vir hierdie probleem wat die ekonomie aan bande lê? Eskom staar twee groot uitdagings in …

From loadshedding to energy security?

April 20th, 2022

2:53

Load shedding is biting again this week and Eskom predicts that there could be up to 101 days of load shedding this winter. Is there a solution to …

Oorlog = (ekonomiese) onsekerheid

April 19th, 2022

1:34

Ek het al in ʼn paar episodes gepraat oor die impak wat Rusland se inval in Oekraine op die ekonomie het. Interessante nuwe navorsing wys dat dit ook …

War = (economic) uncertainty

April 19th, 2022

1:32

I've talked in a few episodes about the impact that Russia's invasion of Ukraine has on the economy. Interesting new research shows that it also …

Moet ons bekommerd wees oor 'n resessie in die VSA?

April 18th, 2022

2:09

In die finansiële markte is daar bekommernis oor die moontlikheid van ‘n resessie in die VSA. Olie- en voedselpryse is hoog, en ontwrigtings van voorsieningskettings uit Sjina bly ʼn probleem. In die VSA staan …

Should we be worried about a recession in the US?

April 18th, 2022

2:09

In the financial markets, there is concern about the possibility of a recession in the US. Oil and food prices are high, and supply chain disruptions in China remain a problem. In the US, consumer price inflation is now …

Die hoenders in oor voedselpryse

April 14th, 2022

2:12

Ons weet dat kospryse die hoogte inskiet en nou is hoender in die nuus. Die Vereniging vir vleis-invoerders en -uitvoerders het vandeesweek gevra vir …

Playing chicken with food prices

April 14th, 2022

2:11

We know that food prices are soaring and now chicken is in the news. This week the Association for meat importers and exporters called for a three-year suspension of import tariffs on imported chicken. They argue that …

Die toestand van die paaie en die ekonomie

April 13th, 2022

1:52

Ons het onlangs gehoor hoe gebrekkige spoorweg-infrastruktuur steenkool-uitvoer aanbande lê, en hoe probleme by Kaapstad se hawe vrugte-uitvoer …

The state of the roads and the economy

April 13th, 2022

1:49

We recently heard how poor railway infrastructure is limiting coal exports, and how problems at Cape Town's harbour are hampering fruit exports, and then there is the negative impact that load shedding has on the …

Aanwysers opsomming

April 12th, 2022

1:38

Verlede week was 'n stil week vir mense wat aanwysers dophou. S&P Global het hulle aankopebestuurdersindeks vir Suid-Afrika vir Maartmaand bekend …

Indicators round-up

April 12th, 2022

1:34

Last week was a quiet week for indicator watchers. We did see S&P Global’s South African PMI number for March and it increased to 51.4, up from 50.9 in February. This was driven by improvements in local demand. …

Pryse van voedselkommoditeite bereik rekord hoogte

April 11th, 2022

1:49

Ons hoor gereeld berigte oor hoe voedselpryse styg. Partykeer klink dit asof die boere nou baie geld maak, of dat kleinhanelaars ons uitbuit en die kommentators vergeet gerieflikheidshalwe dat die prys van die kos op …

Food commodity prices are at an all-time high

April 11th, 2022

1:46

We regularly hear reports of food prices rising. Sometimes it sounds as if the farmers are making a lot of money now, or that retailers are …

Vordering om ontwikkelingsdoelwitte te bereik

April 8th, 2022

1:21

Die Buro vir Ekonomiese Ondersoek het gister ʼn verslag bekend gemaak wat Suid-Afrika se vordering om ontwikkelingsdoelwitte te bereik, evalueer vir 2021. Dit is ʼn baie interessante oorsig oor wat aangaan in die land.

* …

Progress towards development goals

April 8th, 2022

1:17

The Bureau of Economic Research yesterday released a report evaluating South Africa's progress towards achieving development goals for 2021. This is a very interesting overview of what is going on in the country.

* The …

Die robotte kom

April 7th, 2022

1:52

Die bekommernis dat tegnologiese ontwikkeling mense hulle werke gaan kos is seker so oud soos tegnologiese ontwikkeling, maar dit voel of dit vandag …

The robots are coming

April 7th, 2022

1:49

The concern that technological development is going to cost people their jobs is probably as old as technological development itself, but it feels …

Beleidsonsekerheid het toegeneem in die eerste kwartaal

April 6th, 2022

1:45

Beleidsonsekerheid is wanneer daar onsekerheid is oor regeringsbeleid of die gevolge daarvan. Ongelukkig is daar Suid-Afrika baie voorbeelde daarvan: …

Policy uncertainty increased in Q1

April 6th, 2022

1:48

Policy uncertainty is when there is uncertainty about government policy or its consequences. Unfortunately, there are many examples of this in South …

Opbrengskromme-aanwyser

April 5th, 2022

1:17

Ontleders hou baie dinge fyn dop. Een van die meer ongewone aanwysers wat verlede week kop uitgesteek het was ʼn omkeer van die opbrengskromme (of yield curve) van Amerikaanse tesouriewissels.

* Die Ekonomie Minuut word …

Yield curve indicator

April 5th, 2022

1:13

Analysts keep a close eye on many things. One of the more unusual indicators that popped up last week was a reversal of the yield curve of US treasury bills.

* The Economics Minute is supported by the NWU Business …

Goeie nuus aanwysers om die week mee te begin

April 4th, 2022

1:48

Verlede week het afgesluit met ʼn paar stukkies goeie nuus, en dit is ʼn lekker manier om ʼn Maandag te begin: ABSA se aankopebestuurdersindeks is op, …

Indicators good news to start the week

April 4th, 2022

1:45

Last week ended with a few pieces of good news, and this is a nice way to start a Monday: ABSA's Purchasing Managers' Index is up, new car sales were something to celebrate, and Moody's adjusted their outlook for South …

Aanwysers: Privaatsektorkredietverlening en meer

April 1st, 2022

1:34

Hierdie week was vol aanwysers. Die belangrike een was die werkloosheidskoers, maar daar was ook private kredietverlening en die handelsbalan …

Indicators: Private sector credit extension and more

April 1st, 2022

1:29

This week was filled with indicators. The important one was the unemployment rate, but there was also private sector credit extension and the trade balance figures. ABSA's Purchasing Managers' Index and Naamsa's new …

Die huishoudelike bekostigbaarheidsindeks plaas makro-aanwysers in perspektief

March 31st, 2022

1:37

Dit voel of vir my dat ons maklik praat oor ʼn inflasiekoers van 5,7%, of ʼn uitgebreide werkloosheidskoers van 46,2%. Die Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Projek se huishoudelike bekostigbaarheidsindeks …

The Household Affordability Index puts macro numbers into perspective

March 31st, 2022

1:39

It seems that it is easy to talk about an inflation rate of 5.7%, or an extended unemployment rate of 46.2%. The Pietermaritzburg Economic Justice …

So, indiensname en werkloosheid het toegeneem (hoe gebeur dit?)

March 30th, 2022

2:14

Die vierde kwartaal se werloosheidsyfer is toe nog erger as wat ons verwag het. Volgens die sogenaamde eng definisie staan werkloosheid op 35,3%. As …

So employment and unemployment increased (how does this happen?)

March 30th, 2022

2:08

The fourth-quarter unemployment rate was even worse than expected. According to the so-called narrow definition, unemployment stands at 35.3%. If you dig a little deeper, there is interesting information and maybe a …

Rekord werkloosheid

March 29th, 2022

2:40

Statistieke Suid-Afrika maak vandag arbeidsstatitieke bekend vir die vierde kwartaal van 2021. Ontleders verwag ʼn verdere toename in ons rekord werkloosheidskoers tot 35,1%. Ek het gedink dit is ʼn goeie idee om onself …

Record unemployment

March 29th, 2022

2:34

Statistics South Africa today releases labour statistics for the fourth quarter of 2021. Analysts expect a further increase in our record unemployment rate to 35.1%. I thought it was a good idea to just remind ourselves …

Van op met die aanwysers

March 28th, 2022

1:34

Met verlede week se repokoersbesluit en die beleggingskonferensie was daar ʼn paar ekonomiese aanwysers wat ek nie oor gepraat het. Vandag vang ek gou op.

Indicators round-up

March 28th, 2022

1:31

With last week's repo rate decision and the investment conference, there were some economic indicators that I did not talk about. Today I want to do a quick round-up of what we missed.

SA se vierde beleggingskonferensie

March 25th, 2022

1:53

Gister het Suid-Afrika se vierde internasionale beleggingskonferensie afgeskop. President Ramaphosa het in 2018 die doelwit gestel om R1,2 triljoen se beleggings te trek teen 2024 en die eerste drie konferensies het …

SA's fourth investment conference

March 25th, 2022

1:53

Yesterday saw the start of South Africa's fourth international investment conference. President Ramaphosa set the goal in 2018 to attract R1.2 trillion in investments by 2024 and the first three conferences brought in …

Die repokoersbesluit

March 24th, 2022

1:48

Vanmiddag 3 uur gaan die goewerneur van die Reserwebank die monetêre beleidskomittee en repokoersbesluit bekend maak. Ek het gedink ek gaan sommer …

The repo rate decision

March 24th, 2022

1:47

This afternoon at 3 o'clock the governor of the Reserve Bank will announce the monetary policy committee’s repo rate decision. I thought I should …

Inflasievooruitsigte

March 23rd, 2022

1:44

Later vanoggend maak Statistieke Suid-Afrika Februarie maand se verbruikersprysinflasiesyfer bekend en more maak die Reserwebank se Monetêre …

Inflation scenarios

March 23rd, 2022

1:44

Later this morning, Statistics South Africa will announce February's consumer price inflation figure and tomorrow the Reserve Bank's Monetary Policy …

Besoedeling is 'n negatiewe eksternaliteit

March 22nd, 2022

1:30

Die afgelope week het die hooggeregshof beslis dat die gehalte van die lug in Suid-Afrika se steenkoolbelt op die oostelike hoëveld ʼn skending is van …

Pollution is an externality

March 22nd, 2022

1:32

Last week, the High Court ruled that the quality of the air in South Africa's coal belt on the eastern highveld is a violation of people's …

Die ekonomie van openbare vakansiedae

March 21st, 2022

1:38

Soos wat ons menseregte dag vier wonder ek, wat is die ekonomiese impak van ʼn vakansiedag? Aan die een kant is daar ʼn afname in die produksie van sekere goedere en dienste – die boupersele in ons straat is stil vandag. …

The economics of public holidays

March 21st, 2022

1:36

As we celebrate Human Rights Day, I am wondering, what is the economic impact of a holiday? On the one hand, there is a decline in the production of …

Verbruikersaanwysers

March 18th, 2022

1:23

Die Amerikaanse Federale Reserwebank het toe hulle uitleenkoers met 25 basispunte verhoog en die Suid-Afrikaanse ekonomie se wipwaentjie, …

Consumer indicators

March 18th, 2022

1:20

The US Federal Reserve increased its lending rate by 25 basis points yesterday and the South African economy's seesaw, roller coaster ride continues: …

Spektrumveilings

March 17th, 2022

1:25

Ek praat gereeld oor die stadige vordering van ekonomiese hervorming, so wanneer daar bietjie goeie nuus is, wil ek nie die kans laat verby gaan om iets daaroor te sê nie. Die goeie nuus is dat ICASA verlede week …

Spectrum auctions

March 17th, 2022

1:26

I often talk about the slow progress of economic reform, so when there is some good news, I do not want to pass up the opportunity to say something …

Om die rem net genoeg te trap

March 16th, 2022

1:29

Die Amerikaanse Federale Reserwebank neem hierdie week ʼn belangrike besluit. Die afgelope jaar het hulle ekonomie sterk gegroei en inflasie skerp …

Tapping the brakes just so

March 16th, 2022

1:32

The US Federal Reserve is making an important decision this week. In the past year, their economy has grown strongly and inflation has risen sharply. They now need to pump the brakes – just enough to bring inflation …

Hierdie week se aanwysers

March 15th, 2022

1:42

Daar is ʼn lekker mengsel van ekonomiese nuus en aanwysers hierdie week. Statistieke Suid-Afrika maak Januariemaand se syfers vir kleinhandel, groothandel en die motorhandel bekend. Die FNB/ Buro vir Ekonomiese Ondersoek …

This week's indicators

March 15th, 2022

1:36

There's a nice mix of economic news and indicators this week. Statistics South Africa publishes January's figures for the retail, wholesale and motor …

Ongelykheid en die belastingbasis

March 14th, 2022

2:23

Ons weet almal dat Suid-Afrika het ʼn kenmerkende ongelyke verdeling van inkomste en welvaart. ʼn Onlangse verslag deur die Wêreldbank het die oorsake van ongelykheid ondersoek. Die aanbevelings is dat sosiale besteding …

Inequality and the tax base

March 14th, 2022

2:17

We all know that South Africa is characterized by an unequal distribution of income and wealth. Last week the World Bank released a report that investigated the causes of this inequality. The recommendations are that …

VSA inflasie en rentekoerse

March 11th, 2022

1:50

Voor almal bekommerd geraak het oor die oorlog tussen Rusland Oekraine en die impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie, was ons bekommerd oor inflasie …

U.S. inflation and interest rates

March 11th, 2022

1:50

Before we were worried about the war between Russia and Ukraine and the impact that it has on the SA economy, we were worried about inflation in the US. Their February CPI inflation numbers were published yesterday and …

Wanneer infrastruktuur saak maak

March 10th, 2022

1:32

Een van Suid-Afrika se ligpunte uit die oorlog in die Oekraïne is dat die pryse van die minerale wat ons uitvoer, die hoogte ingeskiet het. Nou is die uitdaging om die geleentheid te benut. ʼn Onlangse berig in Business …

When infrastructure matters

March 10th, 2022

1:30

One of the few straws of hope that the South African economy can clutch at is that the war in Ukraine has caused the prices of the minerals we export to skyrocket. Our challenge is to seize the opportunity. A recent …

Ekonomiese groeisyfers

March 9th, 2022

2:07

Statistieke Suid-Afrika het gister die vierde kwartaal van 2021 se bruto binnelandse produksyfers bekend gemaak. Die ekonomie het met 1,2% gegroei in die vierde kwartaal en met 4,9% vir die jaar as geheel. Ongelukkig …

Economic growth numbers

March 9th, 2022

2:05

Yesterday Statistics South Africa announced the fourth quarter of 2021's gross domestic product figures. The economy grew by 1.2% in the fourth …

BBP syfers en rentekoersverwagtinge

March 8th, 2022

1:52

Later vandag maak Statistieke Suid-Afrika die bruto binnelandse produk data bekend vir die vierdie kwartaal van 2021. Die waarde van produksie en hoe vinnig die ekonomie verlede jaar gegroei het maak vir ʼn paar redes …

GDP numbers and interest rate expactations

March 8th, 2022

1:48

Later today, Statistics South Africa releases the gross domestic product data for the fourth quarter of 2021. The value of production and how fast the economy grew last year matters for a number of reasons: we want to …

Kom ons verminder binnelandse onsekerhede

March 7th, 2022

1:58

Na ʼn week wat ons bekommerd was oor die impak wat Rusland se inval op die Oekraïne in die Suid-Afrikaanse ekonomie gaan hê, het ek berigte gelees wat mens net weer herhinner aan ons binnelandse uitdagings.

* Die …

Let's reduce the local uncertainties

March 7th, 2022

1:54

After a week of worrying about the impact Russia's invasion of Ukraine has on the South African economy, I read a few reports that remind one of our domestic challenges.

* The Economics Minute is supported by the NWU …

Ekonomiese oorlogvoering

March 4th, 2022

1:20

Ons het hierdie week geleer dat die ekonomie ook saak maak in ʼn oorlog, dat bankoordragte en bomme vernietiging kan saai. Aan die begin van die week het ons dalk aan sanksies gedink soos in die 1980’s maatreels wat ʼn …

Economic warfare

March 4th, 2022

1:19

This week we learned that the economy also matters in a war, that bank transfers and bombs can sow destruction. At the beginning of the week, we thought about sanctions like we did in the 1980s: measures that slowly …

Moet ons vergeet van ekonomiese herstel?

March 3rd, 2022

1:59

Volgens Netwerk 24 het die Finansiële en Fiskale Kommissie en die Parlementêre Begrotingskomittee gister die parlement gewaarsku dat as gevolg van …

Do we have to forget about economic recovery?

March 3rd, 2022

1:52

According to Network 24, the Financial and Fiscal Commission and the Parliamentary Budget Office yesterday warned parliament that as a result of the …

Werksreservering is 'n slegte ekonomiese besluit

March 2nd, 2022

1:58

Hierdie week het die regering die nasionale arbeidsmigrasiebeleid vir kommentaar vrygestel. Die beleid het ten doel om kwotas in te stel vir die totale aantal buitelandse werkers met werkvisums wat in sektore soos …

Job reservation is bad economics

March 2nd, 2022

1:48

This week the government released the national labour migration policy for comment. The policy aims to introduce quotas on the total number of …

Hoe gaan dit met die SA ekonomie?

March 1st, 2022

2:04

Dit is al die eerste dag van Maart, en dalk 'n goeie tyd om te vra - hoe gaan dit met die SA ekonomie? Daar is goeie en slegte nuus die week... die elektrisiteitsprys, brandstofpryse, en al die ander aanwysers wat saak …

How is the SA economy doing?

March 1st, 2022

2:00

It is the first day of March and a good time to ask: So how is the South African economy doing? There is some good and bad news this week... the electricity price, fuel prices and everything else in this week's …

Wat die oorlog in Oekraïne beteken vir SA se ekonomie

February 28th, 2022

1:54

Verlede week het die ekonomiese gevolge van die Russiese inval in die Oekraïne uitgekring tot in Suid-Afrika. Ons bande met hierdie ekonomieë is …

What the war in Ukraine means for the SA economy

February 28th, 2022

1:46

Last week the Russian invasion of Ukraine had economic ripple effects as far away as South Africa. Our links with these economies are limited. Only 0.4% of our total exports go to Russia and only 0.7% of our imports …

'n Paar laaste gedagtes oor die Begroting (vir eers)

February 25th, 2022

1:51

Soos wat ek vandag na die kommentaar oor die begroting geluister het kry mens ʼn paar indrukke. Die belangrike een is dat dit lyk nie of ons geleentheidskoste verstaan nie.

* Die Ekonomie Minuut word ondersteun deur die …

Last thoughts on the Budget (for now)

February 25th, 2022

1:47

As I listened to the comments on the Budget today, I am left with a few impressions. The important one is that we don't seem to understand …

'n Goeie dag vir die Minister van Finansies

February 24th, 2022

2:08

Ek weet dit nie met sekerheid nie, maar ek dink die Minister van Finansies, of sy span, luister na Die Ekonomie Minuut, want hy het gister al die regte dinge gesê. Dit is natuurlik makliker gemaak deur die amper R181 …

A good day for the Minister of Finance

February 24th, 2022

2:07

I do not know for sure, but I think the Minister of Finance, or his team, is listening to The Economics Minute, because yesterday, he said all the right things. This was of course made easier by the almost R181 billion …

Wat ons van historiese Begrotingsredes kan leer

February 23rd, 2022

1:49

Daar is die week baie opinies oor die Begrotingsrede maar een wat ek graag wil uitlig is ʼn stuk wat Hillary Joffe vir Business Day geskryf het. Daar is sprake van ʼn “goeie nuus” begroting met die R200 miljard belasting …

What Budget Speech history can teach us

February 23rd, 2022

1:47

There are many opinions this week on the Budget Speech but one that I would like to highlight is a piece written by Hillary Joffe for Business Day. …

Hoe om na die Begrotingsrede te luister, soos 'n ekonoom

February 22nd, 2022

1:21

More middag lewer die Minister van Finansies die Begrotingsrede. Dit kan maklik klink soos een dêm ding na die ander: ekonomiese vooruitsigte, klomp los bestedingsbeloftes, en dan die sondebelastings. Maar Die Ekonomie …

How to listen to the Budget Speech, like an economist

February 22nd, 2022

1:19

Tomorrow afternoon the Minister of Finance will deliver the Budget Speech. It can easily sound like one damn thing after another: economic prospects, lots of spending promises and increases, and then the sin taxes. But …

Watter hervormings het ons nodig?

February 21st, 2022

1:57

Dit is Begrotingsweek en daar is uiteenlopende verwagtinge van die Minister van Finansies, Enogh Gdongwana. Ekonome wil graag sien hoe die SONA se planne omgeskakel word in besteding- en belastingvoorstelle. Ek praat …

What reforms do we need?

February 21st, 2022

1:56

It's Budget Week and there are divergent expectations from Finance Minister Enogh Gdongwana. Economists would like to see the SONA's plans translated …

Policy uncertainty after the SONA

February 18th, 2022

1:24

The government does not create jobs, but do we need a developmental state? * The Economics Minute is supported by the NWU Business School.

Beleidsonsekerheid na die Staatsrede

February 18th, 2022

1:24

Die regering skep nie werk nie, maar het ons 'n ontwikkelingstaat nodig? * Die Ekonomie Minuut word ondersteun deur die NWU Sakeskool.

There is a bit of good news about inflation

February 17th, 2022

1:32

January's inflation rate is down to 5.7% and it is a small bit of good news. * The Economics Minute is supported by the NWU Business School.

Bietjie goeie nuus oor inflasie

February 17th, 2022

1:35

Januariemaand se inflasie syfer is 5,7% en dit is goeie nuus - daar is bietjie minder druk om die repokoers te verhoog. * Die Ekonomie Minuut word …

Brandstofprys verligting in die Begroting?

February 16th, 2022

2:08

As die regering die berekening verander en die belastingheffing verlaag kan dit vir motoriste verligting bied, maar die kans dat dit gebeur is maar …

Will we get some fuel price relief in the Budget?

February 16th, 2022

2:02

Changing the calculation and lowering the tax can give motorists relief, but the chance of it happening seems slim. * The Economics Minute is …

Hierdie week se data tel vir monetêre beleid.

February 15th, 2022

1:20

Kleinhandelverkope en VPI data gaan belangrike aanwysers wees vir die volgende MBK vergadering. * Die Ekonomie Minuut word ondersteun deur die NWU …

Why this week's data matter for monetary policy

February 15th, 2022

1:22

Retail sales and CPI data will set the scene for the next MPC meeting. * The Economics Minute is supported by the NWU Business School.

Voet van die petrol af of rem trap?

February 14th, 2022

1:37

Ek het Vrydag genoem dat die Amerikaanse verbruikersprysinflasiesyfer in Januarie met 0,6% gestyg het en dat hulle jaarlikse inflasiekoers nou op …

Taking your foot of the gas, or stepping on the brakes?

February 14th, 2022

1:35

I mentioned on Friday that the US consumer price inflation rate rose by 0.6% in January and that their annual inflation rate now stands at 7.5%. The way to curb this inflation is to pursue a contractionary monetary …

Die week se aanwysers

February 11th, 2022

1:42

Inflasie in die VSA en Sacci sakevertroue in SA, plus waarvoor jy moet luister in die kommentaar oor die Staatsrede. * Die Ekonomie Minuut word …

This week's indicators

February 11th, 2022

1:41

Inflation in the US and Sacci business confidence in SA, plus what you should listen out for in the SONA commentary. * The Economics Minute is …

Minimum wage increase may hurt domestic workers more than it helps.

February 10th, 2022

3:43

The national minimum wage increases in March. The workers need it, but it also has adverse effects. * The Economics Minute is supported by the NWU …

Die minimumloonverhoging kan huiswerkers dalk meer benadeel as help

February 10th, 2022

3:36

Die minimumloon verhoog in Maart en hierdie werkers het dit nodig, maar dit kan ook nadelige gevolge hê. * Die Ekonomie Minuut word ondersteun deur …

Lokaliseringbeleid in die Staatsrede

February 9th, 2022

2:22

Dit klink soos 'n goeie idee, maar lokalisering kan beduidende kostes hê. * Die Ekonomie Minuut word ondersteun deur die NWU Sakeskool.

Localisation policy in the SONA

February 9th, 2022

2:16

It may sound like a good idea, but localisation can be costly. * The Economics Minute is supported by the NWU Business School.

What I would like to hear in the SONA

February 8th, 2022

1:24

The SONA matters and I want to hear that government is going to try to get out of the way of the economy...

* The Economics Minute is supported by …

Wat ek graag in die Staatsrede wil hoor

February 8th, 2022

1:23

Die Staatsrede is belangrik, maar ek wil graag hoor dat die regering uit die ekonomie se pad uit gaan probeer kom.

* Die Ekonomie Minuut word …

Politiek, die wisselkoers en burgers

February 7th, 2022

1:39

Wat het die Staatsrede, die rand-dollar en 'n Big Mac met mekaar te doen? Hierdie week is die fokus op die politiek en die President se Staatsrede …

Politics, exchange rates and burgers

February 7th, 2022

1:41

What does the SONA, the rand-dollar and a Big Mac have in common? This week the focus is on politics and the President's State of the Nation address …

Die week se aanwysers: Aankopebestuurders, voertuie, krediet

February 4th, 2022

1:30

Die week se aanwysers het ʼn lekker positiewe prentjie van die ekonomie geskets. Dit lyk of die jaar goed afgeskop is.

This week's indicators: PMI, vehicle sales, credit

February 4th, 2022

1:27

This week's indicators painted a positive picture of the economy. The year seems to have kicked off well.

Hoe bestee jy 'n meevaller?

February 3rd, 2022

1:26

Die regering gaan na verwagting R200 miljard meer belasting invorder as waarvoor hulle begroot het. Dit was maklik om fiskale dissipline toe te pas …

How do you spend a windfall?

February 3rd, 2022

1:17

The government is expected to collect R200bn more in taxes than they budgeted for. It was easy to pursue fiscal discipline when there was no money, …

Veranderinge aan die VPI mandjie

February 2nd, 2022

1:19

Statistieke Suid-Afrika het Maandag aangekondig dat die Verbruikersprysindeks se mandjie van goedere en dienste aangepas word. Die mandjie waarvan die pryse dopgehou word om die inflasiekoers te bereken moet die …

The CPI basket changes

February 2nd, 2022

1:18

Statistics South Africa announced on Monday that the basket of goods and services for the Consumer Price Index has been adjusted. The basket whose …

Brandstofpryse styg al weer

February 1st, 2022

1:14

In Januariemaand het die Brent ru-olieprys gestyg van ongeveer $78 per vat tot $89 gister. Vandag se verhoging kon nog meer gewees het maar die effek …

The fuel price is rising again

February 1st, 2022

1:12

In January, the Brent crude oil price rose from about $78 a barrel to $89 yesterday. Today's increase could have been even more, but the effect of …

Einde Januarie, hoe gaan dit met die ekonomie?

January 31st, 2022

1:11

Ons is deur die eerste maand van die jaar en dit is ʼn goeie tyd om te vra, hoe gaan dit met die ekonomie?

End of January, how is the economy doing?

January 31st, 2022

1:06

We're through the first month of the year and it's a good time to ask, how's the economy going? the first month of the year and it's a good time to ask, how's the economy going?

Die week se aanwysers

January 28th, 2022

1:33

Hierdie week is die ekonomiese nuus oorheers deur die Reserwebank se repokoersbesluit. Die is toe gister met 25 basispunte verhoog tot 4%. Die primakoers is nou 7,5%. Maar daar was ook ʼn paar ander belangrike aanwysers …

The week's indicators

January 28th, 2022

1:29

This week, the economic news was dominated by the Reserve Bank's repo rate decision. The rate was increased by 25 basis points to 4% yesterday. The prime rate is now 7.5%. But there were also other important indicators …

Doen dit vir die geloofwaardigheid van beleid

January 27th, 2022

1:33

Die Reserwebank moet vandag die repokoers verhoog. Hulle het eintlik nie ʼn keuse nie. Inflasie het regdeur die afgelope jaar gestyg en het in …

Do it for policy credibility

January 27th, 2022

1:31

The Reserve Bank has to increase the repo rate today. They actually have no choice. Inflation has risen over the past year and stood at 5.9% in December. In addition, interest rates in the US will rise this year and we …

Die saak vir 'n inkomste-toelaag

January 26th, 2022

1:56

In hierdie weke voor die President se SONA en die begrotingsrede haal die groot vraagstukke die media. Oor die naweek het die President gesê dat daar ondersoek ingestel moet word na die lewensvatbaarheid en …

The case for a BIG

January 26th, 2022

1:50

In these weeks before the President's SONA and the budget speech, the big issues are in the media. Over the weekend, the President said that the viability and affordability of some form of income support for unemployed …

Moet ons die SARB se mandaat uitbrei?

January 25th, 2022

1:27

Na die styging in die inflasiekoers in Desembermaand verwag ekonome 'n repokoers verhoging van 25 basispunte hierdie week. Klokslag sê die SAKP dat die Reserwebank se mandaat uitgebrei moet word om werkskepping in te …

Should we extend the SARB's mandate?

January 25th, 2022

1:20

Following the higher inflation rate in December economists are expecting a 25 basis points increase in the repo rate this week. O cue you get the …

Gaan die Wêreldbanklening Suid-Afrika help?

January 24th, 2022

1:34

Die Wêreldbank het Vrydag ʼn $750 miljoen, of ongeveer R11,4 miljard lening vir Suid-Afrika goedgekeur. Die EFF protesteer en ʼn gereëlde luisteraar het oor die naweek vir my paar vrae gestuur.

Will the World Bank loan help South Africa?

January 24th, 2022

1:34

On Friday the World Bank approved a $750 million, or approximately R11.4 billion loan for South Africa. The EFF protested and a regular listener sent …

Mynbouproduksie en kleinhandelverkope

January 21st, 2022

1:23

Die week se ekonomiese nuus is oorheers deur Desembermaand se inflasie data en die vooruitsig van ʼn repokoers verhoging volgende week. Die ander …

Mining production and retail sales data

January 21st, 2022

1:19

This week's economic news was dominated by December's inflation data and the prospect of a repo rate hike next week. The other indicators: November's mining production and retail sales leave one with mixed feelings.

Inflasie styg (en die repokoers gaan waarskynlik ook)

January 20th, 2022

1:37

Statistieke Suid-Afrika het gister Desembermaand se verbruikerprysindekssyfer bekend gemaak en inflasie het met 5,9% gestyg. Ekonome verwag ʼn …

Inflation increased (and the repo rate will probably be increased too)

January 20th, 2022

1:43

Statistics South Africa released its December consumer price index figure yesterday and inflation increased by 5.9%. Economists expect an increase in …

Net 33% van KMO's dink hulle gaan hierdie jaar groei

January 19th, 2022

1:17

Die Business Partners Kleinsake-indeks wat sakevertroue onder kleinsake-ondernnemings meet is hierdie week bekend gemaak. Dit wys dat slegs 33% van die kleinsake-ondernemings wat einde verlede jaar aan ʼn opname …

Only 33% of SME are confident that they will grow this year

January 19th, 2022

1:19

The Business Partners Small Business Index, which measures business confidence among small businesses, was released this week. This shows that only 33% of the small businesses that participated in a survey at the end of …

Nog aanwysers om hierdie week dop te hou

January 18th, 2022

1:09

Saam met Desembermaand se Verbruikersprysindeksdata is daar ook twee ander aanwysers om hierdie week dop te hou: mynbouproduksie en kleinhandelverkope.

Other indicators to keep an eye on this week

January 18th, 2022

1:09

Along with December's Consumer Price Index data, there are also two other indicators to watch this week: mining production and retail sales.

Rentekoerse sal moet styg

January 17th, 2022

1:36

Hierdie week se belangrike aanwyser is Desembermaand se verbruikersprysindeks en die inflasiekoers. Ekonome voorspel dat rentekoerse hierdie jaar tussen 3 en 5 keer met kwart persentasiepunte verhoog gaan word om …

Interest rates will have to increase

January 17th, 2022

1:32

This week's key indicator is December's consumer price index and the inflation rate. Economists predict that interest rates will be raised by a quarter of a percentage point between 3 and 5 times this year, to fight …

Beleidsonsekerheid het afgeneem in die vierde kwartaal

January 14th, 2022

1:32

ʼn Risiko kan gemeet en bestuur word, maar wanneer ʼn situasie uniek is, en die uitkoms van gebeure is onvoorspelbaar, veroorsaak dit onsekerheid. Beleidsonsekerheid is wanneer daar onsekerheid is oor regeringsbeleid of …

Policy uncertainty decreased in Q4

January 14th, 2022

1:28

Risk can be measured and managed, but when a situation is unique, and the outcome of events is unpredictable, it causes uncertainty. Policy …

Vervaardiging en motorverkope

January 13th, 2022

1:12

Die week se ekonomiese aanwysers vir Desember en die vierde kwartaal van 2021 is produksie in die vervaardigingsektor en ook voertuigverkope. Dit skets ongelukkig ‘n prentjie van gedempte groei.

Manufacturing production and vehicle sales

January 13th, 2022

1:08

This week's economic indicators for December and the fourth quarter of 2021 are manufacturing production and also vehicle sales. It unfortunately paints a picture of subdued growth.

Die fiskale kant van die brand by die Parlement

January 12th, 2022

1:10

Baie mense voel dat die brand by die Parlement net nog ʼn voorbeeld is van die onbeholpenheid van die regering en dat dit vertroue in hulle planne …

The fiscal story of the fire at Parliament

January 12th, 2022

1:10

Many people feel that the fire at Parliament is just another example of the government's ineptitude and that it further undermines confidence in …

Leidrade oor hoe dit met die ekonomie gaan

January 11th, 2022

1:25

Een vraag wat die Ekonomie Minuut probeer antwoord is, hoe gaan dit met die ekonomie. Daar is vooruitskattings, soos wat moontlik kan gebeur as Amerikaanse rentekoerse styg en daar is die amptelike Statistieke …

Clues about how the economy is doing

January 11th, 2022

1:28

One question that the Economics Minute is always trying to answer is, how is the economy doing? There are forecasts, for example, as to what will happen if US interest rates increase, and there are the official …

Hoe die Amerikaanse arbeidsmark die SA ekonomie raak

January 10th, 2022

1:35

Ekonome is dit eens dat die Suid-Afrikaanse ekonomie hierdie jaar sterk beïnvloed gaan word deur internasionale gebeure, veral groei in Sjina en inflasie en rentekoerse in die VSA. Daarom is dit belangrik om die …

How the US job market affects the SA economy

January 10th, 2022

1:30

Economists agree that the South African economy will be affected by international events this year, especially growth in China and inflation and interest rates in the US. That's why it's important to keep an eye on the …

Hoe voorspellings gemaak word

January 7th, 2022

1:33

Na Woensdag se episode met voospellings vir 2022 het ʼn paar mense my gevra hoe sulke voorspellings werk. Daar is ʼn paar maniere om dit te doen en …

How predictions are made

January 7th, 2022

1:35

After Wednesday's episode with predictions for 2022, a few people asked me on what such predictions are based. There are a few ways to do it and often we use the wisdom of crowds.

Wanneer ekonome korrupsie bestudeer #StateCaptureReport

January 6th, 2022

1:34

Die eerste gedeelte van die Zondo kommissie se verslag haal hierdie week die hoofopskrifte in die media en baie mense voel dat daar opgetree moet word teen staatskapers en korruptes. Dit laat die saak in die hande van …

When economists study corruption #StateCaptureReport

January 6th, 2022

1:36

The first part of the Zondo commission's report is making headlines in the media this week and many people feel that action must now be taken against those behind state capture and corruption. This leaves the matter in …

Interessante voorspellings vir 2022

January 5th, 2022

1:37

So vroeg in die jaar maak almal graag voorspellings van wat 2022 vir ons kan inhou. Ek het gaan lees en ʼn lys saamgestel.

Interesting predictions for 2022

January 5th, 2022

1:31

This early in the year, everyone is happy to make predictions of what 2022 could hold for us. I did some reading and compiled a list.

Inflasie en rentekoerse in 2022

January 4th, 2022

1:27

Ekonome wil graag hê dat die ekonomie moet groei, maar baie keer gaan dit gepaard met stygende pryse en dan styg rentekoerse, wat die ekonomiese groei rem. Hoe lyk inflasie en rentkoers vooruitsigte vir Suid-Afrika vir …

Inflation and interest rates in 2022

January 4th, 2022

1:34

Economists want the economy to grow, but often it is accompanied by rising prices and then rising interest rates, which in turn, slows economic growth. What do inflation and interest rate prospects look like for South …

Die begin van 2022

January 3rd, 2022

1:35

Hierdie is die eerste episode van 2022 en ek wil graag vir al die luisteraars ʼn voorspoedige nuwe jaar toewens.

Die belangrikste ekonomiese vraagstuk …

The start of 2022

January 3rd, 2022

1:40

This is the first episode of 2022 and I would like to wish all the listeners a prosperous new year.

The most important economic issue of the year is …

Die IMF waarsku dat hervorming dringend nodig is

December 10th, 2021

2:03

2021 was ʼn jaar waaroor Ekonomie proffies nog baie gaan praat. Die ekonomie het weer begin groei na ʼn 6,4% inkrimping as gevolg van die Covid-19 …

The IMF warns that urgent reforms are needed

December 10th, 2021

2:00

2021 was a year that Economics profs will be talking about for some time to come. The economy started to grow again after a 6.4% contraction due to …

So met hoeveel het die ekonomie gekrimp?

December 9th, 2021

2:06

Hierdie week se BBP syfers het aangedui dat die ekonomie in die derde kwartaal met 1,5% gekrimp het, maar as jy gister RSG Monitor geluister het sou jy gehoor het dat die ekonoom Roelof Botha verskil. Hy voer aan dat …

So by how much did the economy shrink?

December 9th, 2021

2:04

This week's GDP figures showed that the economy shrank by 1.5% in the third quarter, but if you had listened to RSG Monitor yesterday you would have …

Resessie in die derde kwartaal

December 8th, 2021

2:14

As mens oor gister se BBP syfers wil praat is die beste plek om te begin om almal te herinner dat die Covid-19-pandemie en inperking in 2020 die …

Recession in the third quarter

December 8th, 2021

2:07

To talk about yesterday’s GDP numbers, the best place to start is to remind everyone that in 2020 the Covid-19 pandemic and lockdown caused the economy to shrink by 6.4%. As the waves of infection and lockdowns eased, …

Die impak op groei

December 7th, 2021

1:29

Later vandag word die derde kwartaal se BBP syfers bekend gemaak. Dit is Statistieke Suid-Afrika se maatstaf van die totale waarde van al die finale …

The impact on growth

December 7th, 2021

1:30

Later today, the third quarter's GDP figures will be announced. It is Statistics South Africa's measure of the total value of all the final goods and …

Hierdie week se aanwysers gaan wys hoe dit met die ekonomie gaan

December 6th, 2021

1:18

Hier week word data vrygestel wat wys hoe dit met die ekonomie gaan. Dinsdag is dit Oktobermaand se kleinhandelverkope en Donderdag is dit vervaardiging- en mynbouproduksie data. Die derde kwartaal se bruto binnelandse …

This week's indicators will show how the economy is doing

December 6th, 2021

1:19

This week, data are being released that show how the economy is doing. October's retail sales will be published on Tuesday and on Thursday it is manufacturing and mining production data. The third quarter's gross …

Die week se ander ekonomiese aanwysers

December 3rd, 2021

1:53

Vandag se Minuut sluit die week af met ʼn kort oorsig oor die ander ekonomiese aanwysers. Die bradstofprysverhoging het die nuus gehaal, ABSA se aankopebestuurdersindeks vir November-maand is bekend gemaak en ook die …

The week's other economic indicators

December 3rd, 2021

1:51

Today's Minute concludes the week with a brief overview of the other economic indicators. The fuel price increase made the news, ABSA's Purchasing Managers' Index for November was released and also the Bureau of …

Is daar enige oplossing vir ons werkloosheidsprobleem?

December 2nd, 2021

3:23

Ek het gister gesê dat Suid-Afrika se werkloosheidskoers is skrikwekkend en onvolhoubaar, en dat dit waarskynlik nog verder gaan versleg, maar is …

Are there any solutions to our unemployment problem?

December 2nd, 2021

3:20

I said yesterday that South Africa's unemployment rate is frightening and unsustainable and that it is likely to deteriorate further, but is there …

Die werkloosheidskoers is skrikwekkend, en gaan waarskynlik nog verder styg

December 1st, 2021

2:14

Statistieke Suid-Afrika het gister aangekondig dat die werkloosheidskoers in die derde kwartaal verder toegeneem het en nou op 34,9% staan. Volgens …

The unemployment rate is scary, and likely to get worse

December 1st, 2021

2:13

Statistics South Africa announced yesterday that the unemployment rate increased further in the third quarter and now stands at 34.9%. According to the broad definition, which also includes discouraged job seekers, the …

Werkloosheidsdata vandag

November 30th, 2021

1:40

Statistieke Suid-Afrika maak vandag die resultate van die arbeidsmagopname van die derde kwartaal bekend. Dit klink dalk soos ou nuus in die aangesig …

Unemployment data today

November 30th, 2021

1:40

Statistics South Africa today announces the results of the third quarter labour force survey. This may sound like old news in the face of the …

Die Omnicron variant en die ekonomie

November 29th, 2021

1:28

Die laaste paar dae se nuus is oorheers deur die Omicron-variant van die coronavirus en grense wat sluit. Gisteraand het President Rhamaphosa die land op vlak-1 inperking gehou en hom sterk uitgespreek teen die …

The Omnicron variant and the economy

November 29th, 2021

1:26

Over the last few days, the news has been dominated by the Omicron variant of the coronavirus and the sound of borders closing. Last night, President Rhamaphosa kept the country on lockdown level-1 and spoke out …

Wortels of stokke? Vooma vouchers en NSFAS se 75% voorstel

November 26th, 2021

1:46

Ekonome sê graag dat insentiewe saak maak en die afgelope week was daar twee voorbeelde van wortels en stokke in die nuus wat die regering hoop om Suid-Afrikaners aan te spoor om die regte dinge te doen. Die wortel was …

Carrots and sticks: Vooma vouchers and the NSFAS 75% proposal

November 26th, 2021

1:48

Economists like to say that incentives matter and over the past week there have been two examples of carrots and sticks in the news that the government hopes will encourage South Africans to do the right things. The …

Sakevertroue bly laag

November 25th, 2021

1:46

Randaksepbank en die Buro vir Ekonomiese Ondersoek het gister aangekondig dat hulle sakevertroue-indeks onveranderd gebly het vanaf die derde na die …

Business confidence remains low

November 25th, 2021

1:20

Rand Merchant Bank and the Bureau of Economic Research's announced yesterday that their business confidence index remained unchanged from the third to the fourth quarter, at 43 points. A score below 50 means that CEOs …

Hoekom die rand onder druk is

November 24th, 2021

1:44

As mens gewonder het hoe sterk die buitelandse kragte is wat inwerk op die Suid-Afrikaanse ekonomie hoef jy net na die rand-dollar wisselkoers te …

Why the rand is under pressure

November 24th, 2021

1:45

If you have been wondering how strong the external forces are that are affecting the South African economy, you only need to look at the rand-dollar …

Voedselprysinflasie

November 23rd, 2021

2:13

Ons almal weet maar te goed dat voedselpryse hierdie jaar skerp gestyg het. Die impak hiervan op huishoudings verskil soos wat mense se inkopiemandjies verskil. Die verbruikersprysindeks kyk na die gemiddelde …

Food price inflation

November 23rd, 2021

2:08

We all know all too well that food prices have increased sharply this year. The impact of this on households depends people's shopping baskets. The …

Die ekonomiese nuus wat jy verlede week gemis het

November 22nd, 2021

1:39

Verlede week het ek net gepraat oor inflasie en die Reserwebank se repokoersbesluit en van die ander ekonomiese nuus afgeskeep. Hier is ʼn kans om vinnig in te haal.

The economic news you missed last week

November 22nd, 2021

1:35

Last week, I only talked about inflation and the Reserve Bank's repo rate decision and some other economic news fell by the wayside. Here's a chance to catch up fast.

Die repokoers styg

November 19th, 2021

2:03

Die Monetêre beleidskomittee van die Reserwebank het gister aangekondig dat die repokoers verhoog word met 25 basispunte, of te wel tot 3,75%. Die primakoers styg dus tot 7,25%. Die verklaring hiervoor het nie almal …

The repo rate increases

November 19th, 2021

2:04

Yesterday the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank announced that the repo rate will be increased by 25 basis points, to 3.75%. The prime …

Inflasie, makeer die pas

November 18th, 2021

1:49

Statistieke Suid-Afrika het gister Oktobermaand se verbruikersprysindeks en inflasiesyfer bekend gemaak. Maand-tot-maand het inflasie met 0,2% toegeneem, maar die jaarlikse koers was soos in Septembermaand 5%. Dit klink …

Inflation holding steady

November 18th, 2021

1:49

Statistics South Africa yesterday announced October's consumer price index and inflation figures. Month-on-month, inflation increased by 0.2%, but the annualized rate was unchanged at 5%. It does not sound like news, …

Buitelandse faktore wat 'n rol speel in more se repokoersbesluit

November 17th, 2021

1:40

In gister se episode het ek geargumenteer dat die binnelandse faktore wat druk plaas op inflasie nog nie so sterk is dat dit ʼn styging in die repokoers noodsaak nie. Ekonome verwag dat Oktobermaand se inflasie syfer, …

Foreign factors influencing the repo rate decision tomorrow

November 17th, 2021

1:40

In yesterday's episode, I argued that the domestic factors that put pressure on inflation are not yet so strong that they necessitate a rise in the repo rate. Economists expect that October's inflation figure, which …

Hierdie week se repokoersbesluit - die binnelandse faktore

November 16th, 2021

2:14

Die Reserwebank se Monetêre beleidskomittee hou Donderdag hulle laaste vergadering van die jaar en ekonome wag om te sien of dit die begin gaan wees …

This week's repo rate decision - the domestic considerations

November 16th, 2021

2:15

The Reserve Bank's Monetary Policy Committee will hold its last meeting of the year on Thursday and economists are waiting to see if this will be the …

Hierdie week se repokoersbesluit

November 15th, 2021

1:49

Na al verlede week se episodes oor die mini-begroting en fiskale beleid skuif die fokus hierdie week na inflasie en die Monetêre beleidskomittee se repokoersbesluit. Oktobermaand se verbruikersprysinflasiesyfer word …

This week's repo rate decision

November 15th, 2021

1:49

After last week's episodes on the mini-budget and fiscal policy, the focus this week shifts to inflation and the Monetary Policy Committee's repo …

Die mini-begroting is een kant van 'n stryf van idees

November 12th, 2021

2:06

Kommentators en markte het van die mini-begroting gehou, maar verteenwoordig dit dalk net een kant in 'n voortslepende stryd van idees binne die regering?

The mini-budget is one side in a war of ideas

November 12th, 2021

2:10

Commentators and markets liked the mini-budget, but does it only present one side in a war of ideas?

Die Minister staan vas

November 11th, 2021

1:13

Die Minister van Finansies het vanmiddag vas gestaan in sy eerste mini-begroting. Vooraf was daar baie spekulasie dat hy dalk sal skietgee met die …

The Minister holds the line

November 11th, 2021

1:08

The Minister of Finance held the line in his first mini-budget this afternoon. Beforehand, there was a lot of speculation that he might ease the …

Mini-begroting, dit is maklik om te praat

November 10th, 2021

1:19

Die paar dae voor die MTBR het almal iets te sê. Daar was al sprake dat alle toelae met ʼn familie toelaag vervang gaan word, vakbonde vra vir ʼn R1 …

Mini-budget, talking the talk

November 10th, 2021

1:18

The few days before the MTBPS everyone has something to say. There have been rumours that all grants will be replaced with a family grant, unions are …

Groei vooruitsigte is belangrik vir die begroting

November 9th, 2021

1:54

Wanneer die Minister van Finansies die mini-begroting lewer, speel ekonomiese vooruitsigte ʼn belangrike rol. As die ekonomie groei kry hy meer …

Growth prospects matter for the budget

November 9th, 2021

1:51

When the Minister of Finance delivers the mini-budget, economic scenarios play an important role. If the economy grows, he gets more tax revenue and …

Wat kan ons van Donderdag se MTBR verwag?

November 8th, 2021

1:38

Hierdie week gaan die ekonomiese nuus gaan oor die medium-termyn begrotingsbeleidsraamwerk. Ek het verlede week al gesels oor hoe belangrik dit is …

What can we expect from the MTBPS on Thursday?

November 8th, 2021

1:38

This week, the economic news is going to be about the medium-term budget policy statement. Last week I talked about how important it is for the …

So praat die Fed - inflasie en rentekoerse in die VSA

November 5th, 2021

1:45

As jy een van die gereelde luisters van hierdie podcast is sal jy weet dat inflasie in die VSA ʼn groot onderwerp is. As inflasie daar styg gaan die …

The Fed speaks - inflation and interest rates in the US

November 5th, 2021

1:43

If you're one of the regular listeners of this podcast, you know that inflation in the US is a big topic. If inflation rises there, the Federal …

Die mini-begroting en die staatskuld

November 4th, 2021

2:10

Ek het gister gesels oor volgende week se mini-begroting en of die Minister van Finansies sy belasting meervaller kan gebruik om sosiale toelae uit …

The mini-budget and the public debt

November 4th, 2021

2:04

Yesterday I talked about next week's mini-budget and whether the Minister of Finance can use his tax windfall to expand social grants. Making the …

Die mini-begroting en die vraagstuk van toelae

November 3rd, 2021

2:06

Met die brandstofprys op rekord hoogte en beurtkrag wat weer terug is, is jou volgende bekommernis dalk volgende week se mini-begroting, maar baie …

Next week's mini-budget and the issue of grants

November 3rd, 2021

1:58

With fuel prices rising and load shedding back, your next concern may be next week's mini-budget, but many economists think it doesn't have to be. It is all about how the minister will spend his tax windfall.

Ekonomiese nuus en die brandstofprys

November 2nd, 2021

1:05

Terwyl ons wag vir die uitlae van die plaaslike verkiesings is daar darem ekonomiese nuus om dop te hou: ABSA se aankopebestuurdersindeks, Naamsa se data oor voertuigverkope, en die brandstofprys.

Economic news and the fuel price

November 2nd, 2021

1:02

While we are waiting for the results of the local elections, there is some economic news to keep an eye on: ABSA's PMI, Naamsa vehicle sales, and the …

Plaaslike verkiesings

November 1st, 2021

1:31

Ekonome het nie veel te sê gehad oor vandag se plaaslike verkiesings nie. Seker omdat dit nie direk ʼn invloed het op fiskale beleid, of die land se kredietgradering, of op inflasie nie. Die laaste week was ons meer …

The local elections

November 1st, 2021

1:33

Economists did not said much about today's local elections. Probably because it is not directly related to fiscal policy, or the country's credit …

Hierdie week se aanwysers

October 29th, 2021

2:20

Met die plaaslike verkiesing om die draai en beurtkrag aan die orde van die dag het hierdie week se ekonomiese data het nie werklik die nuus gehaal nie. Bly ingeskakel vir meer oor die PPI en die SARB se …

This week's indicators

October 29th, 2021

2:20

With local elections around the turn and load shedding the order of the day, this week's economic data did not really make the news. Stay tuned for more about PPI and the SARB's business cycle indicators.

Lone en werkskepping

October 28th, 2021

1:44

Die laaste paar dae word daar weer baie geskryf oor dit wat nodig is om die Suid-Afrikaanse ekonomie op dreef te kry. Party kommentators vra vir drastiese stappe, ʼn basiese inkomstetoelaag, of dat ons net eers die …

Wages and jobs

October 28th, 2021

1:36

In the last few days, a lot has been written about what is needed to get the South African economy up and running. Some commentators are asking for …

Beesvleis en jou koolstofvoetspoor

October 27th, 2021

1:36

In aanloop na die COP26 beraad oor klimaatsverandering is dit duidelik dat energie-opwekking met steenkool uit die mode is. Maar nuwe navorsing wys …

Beef and your carbon footprint

October 27th, 2021

1:35

In the run-up to the COP26 climate change summit, it is clear that coal-fired energy generation is out of fashion. But new research shows that cattle emit far more greenhouse gases than previously thought and the most …

Aanwysers om hierdie week dop te hou

October 26th, 2021

1:31

Ek praat die laaste tyd baie oor inflasie en hierdie week se groot aanwyser is September maand se produksieprys indekssyfer wat Donderdag bekend gemaak word. Ekonome hoop om te sien of die stygings in brandstofpryse en …

Indicators to watch this week

October 26th, 2021

1:31

I've been talking a lot about inflation lately and this week's major indicator is September's producer price inflation figure released on Thursday. Economists hope to see if the increases in fuel prices and bottlenecks …

Energiepryse en inflasie

October 25th, 2021

1:46

Dit lyk op die oomblik of die wêreld ʼn energie knelpunt bereik en die pryse van olie, gas, en steenkool het hierdie jaar al skerp gestyg. Dit gaan …

Energy prices and inflation

October 25th, 2021

1:53

At the moment, the world seems to be in an energy crunch and oil, gas, and coal prices have risen sharply this year. This will cause fuel prices in South Africa to increase further and put upward pressure on inflation.

Aansporings vir inenting

October 22nd, 2021

1:53

Die regering oorweeg aansporings om mense ouer as 60-jaar so ver te kry om ingeënt te word teen Covid-19. Hulle is ʼn kwesbaregroep en nog net 61,8% …

Incentives for vaccination

October 22nd, 2021

1:52

The government is considering incentives to get people over the age of 60 to be vaccinated against Covid-19. They are a vulnerable group and only …

Inflasie en rentekoerse

October 21st, 2021

1:40

Verbruikersprysinflasie het gestyg vanaf 4,9% in Augustus tot 5% in September. Dit is grootliks gedryf deur stygings in die brandstofprys.

Inflation and interest rates

October 21st, 2021

1:45

Consumer price inflation increased from 4.9% in August to 5% in September. This was largely driven by increases in fuel prices.

Hervormings vir groei?

October 20th, 2021

2:17

Die laaste paar dae se nuusberigte wys net hoe kwesbaar Suid-Afrika se ekonomiese herstel is. As dit lyk of Sjina begin stadiger groei, en daar is druk op energiepryse, dan val die rand en almal wonder met hoeveel gaan …

Reforms for growth?

October 20th, 2021

2:23

The news reports of the last few days show just how vulnerable South Africa's economic recovery is. If China seems to start to grow more slowly, and …

Wie skep die geld in die skeppende ekonomie?

October 19th, 2021

1:35

Is jy ook partykeer lus en los jou werk en word eerder ʼn YouTuber? Of miskien sal iemand my betaal om rond te reis en foto’s te neem en hulle …

Should you quit your job and become a Youtuber?

October 19th, 2021

1:34

Do you also sometimes feel like quitting your job and become a YouTuber? Or maybe someone will pay me to travel, take photos and market their destinations or products on Instagram. In the so-called creator economy, …

Hooftrekke van die ekonomiese nuus

October 18th, 2021

1:55

Die afgelope week was daar ʼn paar stukkies ekonomiese nuus wat my oog gevang het, wat ek graag hier wil deel: die brandstofprys, the President se werkskeppingsplanne, die mini-Begroting, VPI inflasiesyfers die week.

From the economics news headlines

October 18th, 2021

1:51

This past week there were a few pieces of economic news that caught my eye, and I would like to share them here: the fuel price, the President's job …

Die week se aanwysers

October 15th, 2021

1:32

Ons almal onthou die vernietigende sosiale onrus van Juliemaand, en weet van die negatiewe impak wat dit op produksie, groot- en kleinhandel gehad …

This week's indicators

October 15th, 2021

1:28

We all remember the devastating social unrest of July, and know of the negative impact it had on production, wholesale and retail sales. This week, …

Die toekoms van besigheids(klas)reise

October 14th, 2021

1:31

Ek sien op Facebook dat van my ekonoom vriende het weer begin reis vir vergaderings, maar ontleders verwag dat sake-reise nie weer gaan terugkeer na waar dit voor die pandemie was nie, en dit gaan ons almal se …

The future of business (class) travel

October 14th, 2021

1:27

I see on Facebook that some of my economist friends have started travelling again for meetings, but analysts expect business travel will not return to where it was before the pandemic, and that will make plane tickets …

'n Lae-groei lokval?

October 13th, 2021

1:43

Gister se ekonomiese nuus was dat die Internasionale Monetêre Fonds hulle groei vooruitskatting vir Suid-Afrika verhoog het tot 5% vir 2021. Die …

A low growth trap?

October 13th, 2021

1:37

Yesterday's economic news was that the International Monetary Fund has raised its growth forecast for South Africa to 5% for 2021. The concern is the medium-term outlook for next year and beyond.

Die 2021 Nobelpryswenners in Ekonomie

October 12th, 2021

1:44

Drie professors, David Card, Joshua Angrist en Guido Imbens het hierdie jaar die Nobelprys vir Ekonomie gewen. Die toekenning is vir werk wat in die vroee 1990’s gedoen. Dit gaan spesifiek oor statistiese metodes wat …

The 2021 Nobel prize winners in Economics

October 12th, 2021

1:43

Three professors, David Card, Joshua Angrist and Guido Imbens, won the Nobel Prize in Economics this year. The award is for work done in the early 1990s. It is specifically about statistical methods that use natural …

Om op te vang met die ekonomiese nuus

October 11th, 2021

1:27

Ek het die afgelope week gaan stap en daar was nie selfoonsein of tyding van die buitewêreld nie. Dus wil ek die week afskop met ʼn kort oorsig van dit wat ons gemis het.

Catching up with the economics news

October 11th, 2021

1:29

I went on a hiking trip last week and there was no mobile phone signal or tidings from the outside world. So I want to kick off the week with a brief overview of what we missed.

Die staatsfinansies lyk beter as verwag

September 30th, 2021

1:27

As jy, soos ek, wakker lê oor die volhoubaarheid van die owerheidsfinansies, is daar nou rede om so bietjie rustiger te slaap – die Reserwebank se …

Government finances are looking better than expected

September 30th, 2021

1:29

If, like me, you have been lying awake about the sustainability of government finances, there is now reason to sleep a little more peacefully - the …

Indiensname het afgeneem in die tweede kwartaal

September 29th, 2021

1:58

Statistieke Suid-Afrika het gister die resultate van die kwartaallikse opname van indiensname bekend gemaak. Dit meet indiensname onder 20 000 …

QES data - employment declined in the second quarter

September 29th, 2021

1:57

Statistics South Africa yesterday announced the results of the quarterly employment survey. It measures employment among 20,000 businesses. The focus …

Inflasieverwagtinge

September 28th, 2021

1:48

Ekonome dink dat mense se verwagtinge oor inflasie is ʼn belangrike bepaler van die ware vlak van inflasie. As jy dink pryse gaan styg, dan vra jy vir ʼn groter salarisverhoging, dan styg die besigheid se koste, en dan …

Inflation expectations

September 28th, 2021

1:51

Economists think that people's expectations about inflation are an important determinant of the actual level of inflation. If you think prices are going to increase, you ask for a bigger salary increase, then labour …

Rentekoerse en die wisselkoers

September 27th, 2021

1:45

Na Donderdag se Monetêre beleidskommitee vergadering wonder ontleders of die repokoers al in Novembermaand kan begin styg. Ek het in Vrydag se episode geredeneer dat hooflyn-inflasie is stabiel en dit lyk nie of die …

Interest rates and the exchange rate

September 27th, 2021

1:43

After Thursday's Monetary Policy Committee meeting, analysts are wondering whether the repo rate could start to rise as early as November. I reasoned …

Inflasie en rentekoerse

September 24th, 2021

1:44

Die Reserwebank se monetêre beleidskomittee het vanmiddag aangekondig dat die repokoers en dus die primakoers onveranderd bly. Dit is na Augustusmaand se verbruikersprysinflasie effens gestyg het tot 4,9%, bo die …

Inflation and interest rates

September 24th, 2021

1:45

The Reserve Bank's monetary policy committee announced this afternoon that the repo rate and therefore the prime rate will remain unchanged. This is …

Ons moet toerisme red

September 23rd, 2021

1:48

Die impak van die Covid-19 pandemie en inperkingsmaatreels is die afgelope paar dae druk bespreek nadat Brittanje besluit het dat Suid-Afrika op …

Let's save tourism

September 23rd, 2021

1:44

The impact of the Covid-19 pandemic and lockdown measures have been hotly debated over the past few days after Britain decided that South Africa …

Nog vertroue-indekse

September 22nd, 2021

1:48

Net toe ek dink dat ek volg nou al die indekse, ontdek ek drie ander: FNB en die Buro vir Ekonomiese Ondersoek sa sakevertroue-indeks vir siviele …

More confidence indices

September 22nd, 2021

1:47

Just when I thought I am now following all the indices, I discovered three others: FNB and the Bureau of Economic Research has a business confidence …

Die aandelebeurs en die Springbokke

September 21st, 2021

1:33

Die JSE het gister swaar getrek en die indeks van alle aandele wat met 2,24% gedaal het. Het dit dalk iets te doen gehad met die Springbokke?

The JSE and the Springboks

September 21st, 2021

1:32

The JSE struggled yesterday and the all-share index fell 2.24%. Could it have something to do with the Springboks?

VPI en 'n repokoersbesluit die week

September 20th, 2021

1:25

Julle het ook seker al opgemerk dat ʼn ekonoom nie sommer sal erken hy of sy is verras nie. As die repo koers dieselfde bly, styg, of daal sal een of …

CPI and a repo rate decision this week

September 20th, 2021

1:26

You have also probably noticed that an economist will not readily admit that he or she is surprised. If the repo rate stays the same, rises, or falls some economists will say, that it has already been priced in by the …

Hierdie week se aanwysers wys die skade wat in Julie aangerig is

September 17th, 2021

1:32

Hierdie week se aanwysers het lig gewerp op wat in Juliemaand gebeur het. Julie het nog ʼn vlak-4 inperking gehad en daar was die onluste in …

This week's indicators show the damage wrought in July

September 17th, 2021

1:30

This week's indicators shed light on what happened in July. In July we still had a level 4 lockdown and there were riots in KwaZulu-Natal and …

'n Paar gedagtes vanaf ESSA2021

September 16th, 2021

2:04

Die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika hou hierdie week ons twee-jaarlikse konferensie. Ek het al ʼn klomp interessante dinge gehoor en wil graag ʼn paar deel.

A few thoughts from ESSA2021

September 16th, 2021

1:59

The Economic Association of South Africa is having its biennial conference this week. I've heard a lot of interesting things and would like to share …

Inflasie in die VSA

September 15th, 2021

0:58

Gister is die Amerikaanse verbruikersprysinflasiekoers vir Augustusmaand bekend gemaak en ekonome het hulle asems bietjie opgehou. Dit was toe ʼn …

Inflation in the US

September 15th, 2021

0:59

Yesterday, the US consumer price inflation rate for August was announced and for a moment, economists held their breath. It turned out to be a small victory for those who believe that inflationary pressures there are …

Verlede week het die rand versterk ('n Ekon handboek sal nie verduidelik hoekom nie)

September 14th, 2021

1:02

As mens probeer om die wisselkoers van die rand te verklaar of voorspel, dan laat jy die politieke ontleders en weervoorspellers goed lyk. Die …

Last week the rand strengthened (an Econ textbook won't tell you why)

September 14th, 2021

1:04

When you try to explain or predict the exchange rate of the rand, you end up making political analysts and weather forecasters look good. Over the …

Moet ons die inflasiemikpunt verander?

September 13th, 2021

1:25

Met verlede week se episodes oor die BBP syfers en ekonomiese groei was daar nie kans om te praat oor die inflasiemikpunt nie. Die Goewerneur van die Reserwebank, Lesetja Kganyago, het in ʼn toespraak gesê dat die …

Should we change the inflation target?

September 13th, 2021

1:22

With last week's episodes on the GDP figures and economic growth, there was no chance to talk about the inflation target. The Governor of the Reserve Bank, Lesetja Kganyago, said in a speech that the target band of 3-6% …

Groei? Dit hang alles af van Julie-maand se data

September 10th, 2021

1:34

Oor die algemeen is ekonome opgewonde oor die sterk ekonomiese groei in die tweede kwartaal. Hulle verwag dat die ekonomie sal terugkeer na die vlak …

Growth? It all depends on July data

September 10th, 2021

1:33

Overall, economists are excited about the strong economic growth in the second quarter. They expect the economy to return to pre-pandemic output levels by mid-2022. Yet much depends on the impact of the social unrest …

Wat sal groei dryf na 2021?

September 9th, 2021

3:16

Ons weet dat die ekonomie het met 1,2% gegroei in die tweede kwartaal. Ekonome se voorspellings van die groeikoers vir die hele jaar is uiteenlopend. Johan Els van Old Mutual voorspel 5,5% groei vir 2021, die …

What will drive growth beyond 2021?

September 9th, 2021

3:10

We know that the economy grew by 1.2% in the second quarter. Economists have divergent forecasts for the full year's growth rate. Johan Els of Old …

Ekonomiese groei in die tweede kwartaal

September 8th, 2021

1:53

Die tweede kwartaal se BBP syfers is gister bekend gemaak. As ʼn tegniese punt is dit belangrik om daarop te let dat StatsSA na die onlangse hersiening nie meer ʼn jaarlikse groeikoers bekend maak nie, maar net die …

Economic growth in the second quarter

September 8th, 2021

1:56

GDP figures for the second quarter were released yesterday. As a technical point, it is important to note that after the recent revision, StatsSA no longer publishes an annualised growth rate, but only publishes the …

Waar is die markte se vloermoer?

September 7th, 2021

1:30

Die Amerikaanse Federale Reserwebank volg tans uitbreidende monetêre beleid. Hulle program van kwantitatiewe verruiming beteken dat hulle elke maand …

No taper, no tantrum?

September 7th, 2021

1:32

The US Federal Reserve is currently pursuing expansionary monetary policy. Their quantitative easing program means that they buy $ 120 billion worth …

Ekonomiese groei is in die nuus die week

September 6th, 2021

1:10

Hierdie week se nuus oor die ekonomiese gaan fokus op die tweede kwartaal se ekonomiese groeisyfer. Statistieke Suid-Afrika maak Dinsdag die BBP syfer bekend. Ekonome verwag dat die ekonomie in die tweede kwartaal …

Economic growth in the news this week

September 6th, 2021

1:06

This week's news on the economy will focus on the second quarter's economic growth rate. Statistics South Africa announces the GDP figure on Tuesday. Economists expect the economy to have grown more slowly in the second …

Voertuigverkope in Augustus was goeie nuus

September 3rd, 2021

1:15

Een van die leidende aanwysers van ekonomiese groei is nuwe voertuigverkope en die syfers vir Augustusmaand lyk positief. In Juniemaand het die bedryf 38030 nuwe motors en kommersiële voetuie verkoop en 28384 uitgevoer. …

Vehicle sales in August make for good news

September 3rd, 2021

1:15

One of the leading indicators of economic growth is new vehicle sales and the figures for August are encouraging. In June, the industry sold 38 030 …

Hierdie week se aanwysers

September 2nd, 2021

1:37

Hierdie week se ekonomiese aanwysers gee ʼn aanduiding van die impak van Juliemaand se onluste en vlak-4 inperking op die ekonomie, en van die herstel …

This week's indicators

September 2nd, 2021

1:32

This week's economic indicators give an indication of the impact of July's riots and level 4 lockdown on the economy, and of the recovery thereafter.

Die suikerbelasting is weer in die nuus

September 1st, 2021

1:15

Ek het in episode 113 gepraat oor die sogenaamde suikerbelasting, maar dit is hierdie week weer in die nuus nadat ʼn groep academici ʼn beroep op die regering gedoen het om die heffing te verdubbel van 10 tot 20%.

The sugar tax is back in the news

September 1st, 2021

1:12

In episode 113 I talked about the so-called sugar tax, but it's in the news again this week after a group of academics called on the government to double the levy from 10 to 20%.

Die virus wurg voorsieningskettings

August 31st, 2021

1:19

Hierdie episode van die Ekonomie Minuut is in Suid-Afrika geskryf, maar my selfoon, mikrofoon en die platvorm word in wêreldwye voorsieningskettings gemaak en dit is nou onder druk. Bloomberg berig dat vervaardigers …

Global supply chains are choked

August 31st, 2021

1:21

This episode of The Economics Minute was written in South Africa, but my cellphone, microphone and the hosting platform are the products of global supply chains and these are now under pressure. Bloomberg reports that …

Investering is te laag

August 30th, 2021

1:47

Vrydag se episode het die hersiening van Suid-Afrika se BBP syfers kortliks verduidelik. Die ekonomie is toe 11% groter. Ons uitset per capita is dus …

Investment is too low

August 30th, 2021

1:44

Friday's episode briefly explained last week's review of GDP figures. The economy ended up 11% larger. Our per capita output is, therefore, higher, and our debt to GDP level is therefore lower. The scary news is that …

Die voorbeelde van beleidsonsekerheid

August 27th, 2021

2:21

ʼn Risiko kan gemeet en bestuur word, maar wanneer ʼn situasie uniek is, en die uitkoms van gebeure is onvoorspelbaar, veroorsaak dit onsekerheid. Beleidsonsekerheid is wanneer ekonomiese besluitnemers onseker is oor die …

Policy uncertainty looms large

August 27th, 2021

2:21

Risk can be measured and managed, but when a situation is unique, and the outcome of events is unpredictable, it causes uncertainty. Policy …

Hersiening van BBP

August 26th, 2021

2:16

Die Bruto Binnelandse Produk is die een aanwyser waaroor ekonome die meeste praat. Dit is die maatstaf van ekonomiese groei en die basis vir al …

GDP revised

August 26th, 2021

2:13

The Gross Domestic Product is the one indicator that economists talk about the most. It is the measure of economic growth and the basis for all those important ratios, such as government debt to GDP. Once every five …

Werkloosheid in die tweede kwartaal

August 25th, 2021

1:19

Suid-Afrika se werkloosheidskoers het ʼn nuwe hoogtepunt bereik van 34,4%. In die tweede kwartaal het die aantal mense wat in die formele nie-landbou sektor indiensgeneem is met 375 000 afgeneem.

Lees ook my blog post …

Unemployment in the second quarter

August 25th, 2021

1:11

South Africa's unemployment rate reached a new high of 34.4%. The number of people employed in the formal non-agricultural sector decreased by 375 …

Hierdie week in die ekonomie

August 24th, 2021

1:17

Hierdie week is daar twee belangrike stukkies ekonomiese nuus om ʼn oog op te hou. Een is die werkloosheidskoers in die tweede kwartaal volgens die …

This week's economics news

August 24th, 2021

1:12

This week there are two important pieces of economic news to keep an eye on. One is the unemployment rate in the second quarter according to the Labor Force Survey, the other is the 5-yearly review of the Gross Domestic …

Krimpflasie

August 23rd, 2021

1:12

Krimpflasie is nie ʼn woord wat jy in ʼn Ekonomie handboek sal kry nie. Dit beteken ook nie dat pryse daal nie, dit is deflasie. Krimpflasie is wanneer …

Shrinkflation

August 23rd, 2021

1:13

Shrinkflation is not a word you will find in an Economics textbook. Nor does it mean that prices are falling, that is deflation. Shrinkflation is when the price stays the same, or even increases, but the weight or …

Ek praat weer oor die rand

August 20th, 2021

1:51

Enige episode oor die rand word baie vinnig oud of verkeerd, maar die wisselkoers is altyd interessant. Gister het die rand en JSE verswak as gevolg …

I am talking about the rand again...

August 20th, 2021

1:53

Any episode about the rand gets old or wrong very quickly, but the exchange rate is always interesting. Yesterday, the rand and JSE weakened due to …

Inflasie en/of groei

August 19th, 2021

1:50

In Suid-Afrika was ons bekommerd toe die inflasiekoers in Mei maand 5,2% was. Maar daarna het pryse stadiger toegeneem. Die koers was 4,9% in Junie …

Inflation and/or growth?

August 19th, 2021

1:50

In South Africa we were worried when the inflation rate reached 5.2% in May. But after that, prices increased more slowly. The rate was 4.9% in June …

Hierdie jaar se safraan-oes

August 18th, 2021

0:59

Moneyweb het hierdie week 'n interessante storie oor Suid-Afrika se eerste suksesvolle safraan seisoen. Die rooi goud is hier!


Lees die hele storie …

Saffron!

August 18th, 2021

0:56

Moneyweb has an interesting story this week about South Africa's first successful saffron season. The red gold is here!

Hierdie week se data

August 17th, 2021

1:04

Hierdie week word Julie-maand se VPI inflasiesyfer en Junie-maand se kleinhandel verkopesyfers bekend gemaak.

This week's data

August 17th, 2021

1:07

This week, July's CPI inflation figure and June's retail sales figures will be released.

Gaan ek vir altyd van die huis af werk?

August 16th, 2021

1:29

Een van die interessante vraagstukke van die Covid-19 pandemie is hoe die wêreld van werk verander het. Volgens gister se Rapport het ʼn opname bevind …

WFH forever?

August 16th, 2021

1:27

One of the interesting issues of the Covid-19 pandemic is how the world of work has changed. According to yesterday's Rapport, a survey found that only 4% of South African workers are willing to return to the office …

NDP vs NDR, kan Minister Godongwana die stryd van idees besleg?

August 13th, 2021

2:22

Die afgelope week is daar baie in die media geskryf oor die nuwe Minister van Finansies, Enoch Godongwana. Sy ondersteuners wys daarop dat hy die ANC …

NDP vs NDR, can Minister Godongwana resolve the battle of ideas?

August 13th, 2021

2:14

Over the past week, much has been written in the media about the new Minister of Finance, Enoch Godongwana. His supporters point out that he has …

Hierdie week se data uit die vervaardigingsektor

August 12th, 2021

1:14

Produksie in die vervaardigingsektor is ʼn belangrike aanwyser van die herstel van die ekonomie en op die oomblik wys dit dat daardie herstel nog broos is.

This week's manufacturing data

August 12th, 2021

1:15

Production in the manufacturing sector is an important indicator of the recovery of the economy and at the moment it shows that recovery is still fragile.

Wat top fondsbestuurder mee goed is (en nie so goed nie)

August 11th, 2021

1:26

Planet Money het hierdie week ʼn interessante storie oor elite fondbestuurders.

Selling fast and buying slow

August 11th, 2021

1:22

Planet Money has an interesting story this week about elite fund managers.

Lae groei, ongelykgheid, en ons span by die Olimpiese Spele

August 6th, 2021

1:56

Die Minister van Sport, Nathi Mthethwa, het gister gesê dat Suid-Afrika se Olimpiese span weerspieël nie die land se demografie nie. Hy het ʼn beroep gedoen op atletiekfederasies om transformasie te versnel. Wat hy nie …

Low growth, high inequality, and our team at the Olympics

August 6th, 2021

1:56

The Minister of Sport, Nathi Mthethwa, said yesterday that South Africa's Olympic team does not reflect the country's demographics. He called on athletics federations to accelerate transformation. What he does not …

Wat sal jy met 'n meevaller maak?

August 5th, 2021

1:38

Wat sal jy maak as jy skielik hoor dat jy kry hierdie jaar ‘n vet bonusbetaling? Nuwe kar, of ‘n lekker vakansie?

How would you spend a fat bonus cheque?

August 5th, 2021

1:36

What would you do if you hear that you're getting a fat bonus cheque this year? New car, or a nice holiday?

Onluste word sigbaar in die data

August 4th, 2021

1:25

Die gevolge van verlede maand se onluste en die kuberaanval op Transnet is hierdie week sigbaar in aankopebestuurdersindeks en voertuigverkope data.

Unrests show up in the data

August 4th, 2021

1:30

The effects of last month's riots and the cyber-attack on Transnet are visible in the PMI and vehicle sales data released this week.

Internasionale ekonomiese vooruitsigte

August 3rd, 2021

1:46

Ek vra gereeld hoe gaan dit met die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar hoe lyk die konteks waarbinne ons ons moet groei? Internasionale ekonomiese vooruitsigte maak saak, want dit bepaal die vraag na Suid-Afrikaanse …

International economic prospects

August 3rd, 2021

1:42

I often ask how the South African economy is doing, but what about the big picture? International economic prospects matter because it determines the demand for South African export products and our financial assets. …

Toelae en salarisse in die ekonomiese nuus

August 2nd, 2021

1:40

Die afgelope week se belangrike ekonomiese nuus was die her-instelling van die R350 sosiale toelaag. Na verwagting sal dit 6 miljoen werklose mense help en uitgebrei word na 3,5 miljoen versorgers om die kindertoelaag …

Grants and salaries in the economics news

August 2nd, 2021

1:36

Last week's important economic news was the re-introduction of the R350 income grant. It is expected to help 6 million unemployed people and will be expanded to 3.5 million caregivers to supplement the child grant. …

(5) Die koste en voordele van die Olimpiese Spele

July 30th, 2021

1:41

As jy die afgelope week na die Ekonomie Minuut geluister het sal jy gehoor het dat om die Olimpiese Spele aan te bied het hoë kostes, ʼn klein inkomste, en nie so baie ander ekonomiese voordele nie. Jy sou dink dat ek …

(5) The costs and benefits of hosting the Olympic Games

July 30th, 2021

1:37

If you listened to The Economics Minute this week, you will have heard that hosting the Olympics has high costs, a small income, and limited other …

(4) Die koste en voordele van die Olimpiese Spele

July 29th, 2021

1:51

Gister se episode het verduidelik waarom die vooruitskattings van die korttermyn ekonomiese voordele van die Olimpiese baie keer so verkeerd is. Maar word die langtermyn voordele dan gerealiseer?

(4) The costs and benefits of hosting the Olympic games

July 29th, 2021

1:43

Yesterday's episode explained why the forecasts of the short-term economic benefits of hosting the Olympics are often wrong and the benefits limited. But what about the long-term benefits?

(3) Die koste en voordele van die Olimpiese Spele

July 28th, 2021

1:22

Gister se episode het verduidelik dat die korttermyn inkomste van die Olimpiese spele net so derde van die kostes dek en dat die ekonomiese impak heelwat kleiner is as wat gewoonlik voorspel word. Hoe gebeur dit dat die …

(3) The costs and benefits of hosting the Olympic Games

July 28th, 2021

1:22

Yesterday's episode explained that the short-term revenue from the Olympics covers just about a third of the costs and that the economic impact is much smaller than is usually predicted. How does it happen that the …

(2) Die koste en voordele van die Olimpiese Spele

July 27th, 2021

1:45

Gister se episode het verduidelik dat dit ʼn duur storie is om die Olipiese spele aan te bied, maar wat van die inkomste?

(2) The costs and benefits of hosting the Olympic games

July 27th, 2021

1:46

Yesterday's episode explained that it is expensive to host the Olympics, but what about the revenue?

(1) The costs and benefits of hosting the Olympic Games

July 26th, 2021

1:42

While we all sitting in front of the TV and enjoying the Olympics, it is a good time to talk about whether it's worthwhile for a city to host it. I want to break up the answer into a few podcasts this week. First, what …

(1) Die koste en voordele van die Olimpiese Spele

July 26th, 2021

1:43

Terwyl ons almal voor die TV sit en die Olimpiese Spele geniet is dit dalk tyd om te praat oor of dit vir ʼn stad die moeite wêrd is om dit aan te bied. Ek wil die antwoord opbreek in ʼn paar potgooie die week. Eerste, …

Medaljes by die Olimpiese spele en die ekonomie

July 23rd, 2021

1:25

Vandag wil ek praat praat oor die Olimpiese spele en wat bepaal hoeveel medaljes lande wen. Ekonome het ondersoek ingestel.

Medals at the Olympics and economics

July 23rd, 2021

1:25

Today I want to talk about the Olympic games and what determines how many medals countries win. Economists have done the research.

Nog gedagtes oor toelae

July 22nd, 2021

1:34

Na verlede week se onluste, word daar binne enkele dae ‘n aankondiging oor ‘n nuwe toelaag, of “grant”, verwag. Ontleders wonder nou watter bedrag, vir wie, en vir hoe lank?

Die bedrae is klein (dink maar wat …

More thoughts on grants

July 22nd, 2021

1:28

Following last week's riots, an announcement about a new grant is expected within a few days. Analysts are now wondering what amount, for whom, and …

Is dit tyd vir 'n basiese-inkomste-toelaag?

July 21st, 2021

1:19

President Ramaphosa het hierdie week gesê dat ʼn basiese-inkomste-toelaag nou ernstig oorweeg word – dat dit vir mense sal wys dat die regering omgee. Die eerste vraag is of dit sal help? Die tweede vraag is of die …

Is it time to go BIG?

July 21st, 2021

1:21

This week President Ramaphosa said that government is seriously considering a basic income grant – that it will show people that the government cares. The first question is, will it help? The second question is, can the …

This week's repo rate decision

July 20th, 2021

0:49

On Wednesday, June's consumer price inflation figure will be announced and on Thursday the Reserve Bank's Monetary Policy Committee will make an …

Hierdie week se repokoersbesluit

July 20th, 2021

0:49

Woensdag word Junie maand se verbruikersprysinflasiesyfer aangekondig en Donderdag maak die Reserwebank se Monetêre beleidskomittee ʼn aankondiging oor die repokoers.

What does the data show?

July 19th, 2021

0:58

Economists agree that last week's unrest will have an impact on economic growth, but it will take time for it to be reflected in the data. The figures that were released last week are May's production data for …

Wat sê die data?

July 19th, 2021

1:01

Ekonome is dit eens dat die afgelope week se onrus ʼn impak op ekonomiese groei gaan hê, maar dit gaan tyd neem voordat die data dit wys. Die syfers wat wel verlede week bekend gemaak is Meimaand se produksiedata vir …

Violence and uncertainty

July 16th, 2021

1:08

This week we saw parts of the country being looted and burned. Much has been said about the causes, but what will the consequences be for the economy?

Geweld en onsekerheid

July 16th, 2021

1:09

Hierdie week het ons gesien hoe dele van die land geplunder word en brand. Daar is al baie gesê oor die oorsake, maar wat gaan gevolge wees vir die …

The Minute is taking a holiday

June 28th, 2021

1:04

As of this morning, I am taking a Minute vacation for two to three weeks. I'm going to use the rest to rethink the ways I can share my love of explaining what is happening in the Economy. Thanks to everyone who listens.

Die Minuut vat vakansie

June 28th, 2021

1:03

Van vanoggend af vat ek eers ʼn Minuut-vakansie vir so twee tot drie weke. Ek gaan die ruskans gebruik om weer te dink oor die maniere waarop ek my liefde vir die verduidelik van die Ekonomie met mense kan deel. Dankie …

The markets

June 25th, 2021

1:23

The Minute concludes the week with news from the markets.

Die markte

June 25th, 2021

1:25

Die Minuut sluit die week af met nuus van die markte.

What does May's inflation number mean?

June 24th, 2021

1:37

May's consumer price inflation rate was announced yesterday and it is at its highest level in more than two years. Inflation rose from 4.4% in April to 5.2% in May.

Does this high inflation rate above the mean of the …

Wat Meimaand se inflasiesyfer beteken

June 24th, 2021

1:37

Meimaand se verbruikersprysinflasiekoers is gister aangekondig en dit is op die hoogste vlak in meer as twee jaar. Inflasie het gestyg vanaf 4,4% in April tot 5,2% in Meimaand.

Beteken hierdie hoë inflasiekoers bo-kant …

Construction and retail indicators

June 23rd, 2021

1:15

Today's CPI inflation rate is the indicator that economists are waiting for this week, but there are also other indicators of the recovery of the economy to talk about.

Konstruksie- en kleinhandelaanwysers

June 23rd, 2021

1:15

Vandag se VPI inflasiesyfer is die aanwyser waarvoor ekonome wag hierdie week, maar daar is ook ander rigtingwysers oor die herstel van die ekonomie om oor te gesels.

Pollution and taxes

June 22nd, 2021

1:42

Economists call the pollution associated with the production of goods and services a negative externality. A European Union proposal to levy a carbon …

Besoedeling en belasting

June 22nd, 2021

1:36

Ekonome noem die besoedeling wat met die produksie van goedere en dienste gepaard gaan ʼn negatiewe eksternaliteit. 'n Europese Unie voorstel vir 'n …

Inflation in South Africa

June 21st, 2021

1:32

We concluded last week with a story about rising inflation in the US and its impact on emerging markets. This week, South Africa's consumer price inflation figure for May will be announced and economists expect that it …

Inflasie in Suid-Afrika

June 21st, 2021

1:31

Ons het verlede week afgesluit met ʼn storie oor stygende inflasie in die VSA en impak wat dit op ontluikende markte het. Hierdie week word Suid-Afrika se verbruikersprysinflasie-syfer vir Mei-maand bekend gemaak en …

Inflation in the US means trouble for the rand and JSE

June 18th, 2021

1:47

This week we saw again how American policymakers can influence the world economy.

Inflasie in die VSA is moeilikheid vir die rand en JSE

June 18th, 2021

1:48

Hierdie week het ons weer gesien hoe Amerikaanse beleidmakers die wêreldekonomie kan beinvloed.

The future of the movies

June 17th, 2021

1:45

Marmite is scarce and Musica is closed, but what's going to happen to the movies? Planet Money recently had an interesting podcast that explains the challenges and gives so little hope for the future.

Die toekoms van die flieks

June 17th, 2021

1:40

Marmite is skaars en Musica is toe, maar wat gaan met die flieks gebeur? Planet Money het onlangs ʼn interessante potgooi gehad wat die uitdagings verduidelik en so bietjie hoop gee vir die toekoms.

The impact of the pandemic on world trade

June 16th, 2021

3:15

It has been more than a year since the Covid-19 pandemic hit the world and there is now enough data to do interesting research. One such piece of research is on the impact the pandemic has had on world trade. The Vox / …

Die impak van die pandemie op wêreldhandel

June 16th, 2021

1:46

Dit is al meer as ʼn jaar sedert die Covid-19 pandemie die wêreld getref het en daar is nou genoeg data om interessante navorsing te doen. Een so stuk navorsing is oor die impak wat die pandemie op wêreldhandel gehad …

Challenges of reform

June 15th, 2021

2:08

Every now and then I mention the reforms that are now needed for growth, but let’s face it, that is a broad statement to make. Last week, a European …

Hervormingsuitdagings

June 15th, 2021

2:07

Ek praat so af en toe van die hervormings wat nou nodig is vir groei, maar dit is redelik wyd. Verlede week het ʼn Europese Unie kapasiteitsbouprogram …

If you do want to lose sleep over the economy...

June 14th, 2021

1:57

Last week's GDP growth figures, the increase in business confidence and the current account surplus are all good reasons to be optimistic about the economic outlook. But if you now want to stay up at night worrying …

As jy nou wil wakker lê oor die ekonomie...

June 14th, 2021

1:53

Verlede week se BBP groei syfers, toename in sakevertroue en die lopende rekeningsurplus is alles goeie redes om optimisties te wees oor ons ekonomiese vooruitsigte. Maar as jy nou wil wakker lê oor die ekonomie, …

100MW of good news

June 11th, 2021

1:32

I am very happy to conclude the week with good news. Yesterday President Ramaphosa announced that companies will be allowed generate their own electricity up to 100 megawatts without the need for a NERSA license.

100MW se goeie nuus

June 11th, 2021

1:25

Die goeie nuus waarmee ek die week afsluit is dat President Ramaphosa gister aangekondig het dat maatskappye hulle eie elektrisiteit tot 100 megawat …

Good news about economic growth and business confidence

June 10th, 2021

1:35

This week's economic growth data presented good news about the economy and the South African Chamber of Commerce's business confidence index is at its highest level in three years.

Goeie nuus oor ekonomiese groei en sakevertroue

June 10th, 2021

1:37

Hierdie week se ekonomiese groei-data was goeie nuus vir ekonome en jan-alleman en die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel se sakevertroue-indeks is op die hoogste vlak in drie jaar.

The costs and benefits of the sugar tax

June 9th, 2021

3:07

Economists understand opportunity costs as the cost of the alternative you did not choose. This past week, the opportunity cost of the tax on sugar-sweetened beverages was in the spotlight.

Die koste en voordele van die suikerbelasting

June 9th, 2021

3:06

Ekonome praat van geleentheidskoste as die koste van die alternatief wat jy nie gekies het nie. Die afgelope week was die geleentheidskoste van die …

World-wide tax on companies

June 8th, 2021

1:44

In international news, the Finance Ministers of the G7 countries last week agreed on the idea of a global minimum tax rate. The idea is to prevent …

Wêreldwye belasting op maatskappye

June 8th, 2021

1:43

In internasionale nuus, het die Ministers van Finansies van die G7 lande verlede week ingestem tot die idee van ʼn wêreldwye minimum belastingkoers. …

BBP groei en ander ekonomiese data die week

June 7th, 2021

1:48

Die belangrike ekonomiese nuus van die week gaan die eerste kwartaal se BBP groei syfer wees. Ekonome verwag dat dit gaan beskryf hoe die ekonomie …

GDP growth and other economic data this week

June 6th, 2021

1:50

The important economic news of the week is going to be the first quarter's GDP growth figure. Economists expect it to describe how the economy is …

The rand baffles

June 4th, 2021

3:25

The rand traded at its strongest level since the beginning of 2019 this week and stood at R13.50 against the dollar on Wednesday evening. Whether the …

Die rand verbyster

June 4th, 2021

3:24

Die rand het hierdie week op sy sterktste vlak sedert die begin van 2019 verhandel en Woensdagaand op R13,50 teen die dollar gestaan. Of die rand …

Leading indicators

June 3rd, 2021

1:43

Two leading indicators of the recovery of the economy, private sector credit extension and new vehicle sales were announced this week, but it is not so easy to interpret what they indicate.

Leidende aanwysers

June 3rd, 2021

1:51

Twee belangrike leidende aanwysers van die herstel van die ekonomie, kredietverlening en nuwe voertuigverkope, is hierdie week bekend gemaak, maar …

Unemployment in the first quarter

June 2nd, 2021

1:55

The results of the quarterly labour force survey of the first quarter of 2021 were announced yesterday. Unemployment according to the narrow …

Werkloosheid in die eerste kwartaal

June 2nd, 2021

1:55

Die resultate van die kwartaalikse arbeidsmagopname van die eerste kwartaal van 2021 is gister bekend gemaak. Werkloosheid volgens die eng definisie …

Expropriation and policy uncertainty

June 1st, 2021

1:41

Yesterday was the deadline to finalize the constitutional amendment bill on expropriation without compensation, but it appears that the process will …

Onteiening sonder vergoeding en beleidsonsekerheid

June 1st, 2021

1:35

Gister was die sperdatum om die grondwetwysingswetsontwerp oor onteiening sonder vergoeding te finaliseer, maar dit blyk dat die proses verleng gaan word. Die proses is 'n bron van beleidsonsekerheid.

This week's economics news

May 31st, 2021

1:31

This week starts with a new level-2 lockdown and a lot of economic data to look forward to.

Hierdie week in die ekonomie

May 31st, 2021

1:28

Hierdie week begin met ʼn nuwe vlak-2 inperking en ʼn klomp ekonomiese data om na uit te sien.

e-Toll

May 28th, 2021

1:33

This week there were excited reports in the media that the e-tolling system in Gauteng will soon be scrapped. Thereafter, the presidency said that no …

e-Tol

May 28th, 2021

1:32

Hierdie week was daar opgewonde berigte in die media dat die e-tol stelsel in Gauteng binnekort geskrap gaan word. Daarna het die presidensie gesê …

Wanneer Pigouviaanse belasting nie werk nie

May 27th, 2021

2:11

Wat is die onbedoelde gevolge van die verbod op verkoop van sigarette tydens die inperking?

The unintended consequences of a ban

May 27th, 2021

2:19

The ban on the sale of cigarettes was one of the parts of the Covid-19 national state of disaster that we will remember for a long time. Everyone knew a guy and profits were made in the black market like never before. …

Can SA afford a BIG?

May 26th, 2021

2:26

At the end of April, the special Covid relief grant of R350 per month was paid for the last time to 6.9 million unemployed adults. The expectation of …

Kan SA 'n basiese inkomstetoelaag bekostig?

May 26th, 2021

2:28

Aan die einde van Aprilmaand is die spesiale Covid verligtingstoelaag van R350 per maand vir die laaste keer betaal aan 6,9 miljoen werklose …

What does South Africa's credit rating mean?

May 25th, 2021

1:56

Over the past few weeks, all three credit rating agencies, Moodys, Fitch and S&P, have left South Africa's credit rating unchanged. This is good news, but it also means that there is only so much time left to make …

Wat beteken Suid-Afrika se kredietgradering?

May 25th, 2021

2:00

Oor die afgelope paar weke het al drie kredietgraderingsagentskappe, Moodys, Fitch en S&P Suid-Afrika se kredietgradering onveranderd gelaat. Dit is goeie nuus, maar beteken ook daar is net soveel tyd oor om ware …

The art of monetary policy

May 24th, 2021

1:26

The past week has shown that there is an art to making monetary policy. April's inflation rate rose sharply and the Reserve Bank's quarterly …

Die kuns van monetêre beleid

May 24th, 2021

1:29

Die afgelope week het gewys dat dit is ʼn kuns om monetêre beleid te maak. Aprilmaand se inflasiekoers het skerp gestyg en die Reserwebank se kwartaallikse voorspellingsmodel het aangedui dat die repokoers ook moet styg, …

The economic mobility of millenials

May 21st, 2021

2:01

South African research on economic mobility between income classes shows that a large number of people have escaped poverty over the last 15 years …

Die ekonomiese mobiliteit van millenials

May 21st, 2021

2:03

Suid-Afrikaanse navorsing oor ekonomiese mobiliteit tussen inkomste klasse wys dat ʼn groot aantal mense oor die laaste15 jaar uit armoede ontsnap het en nou geklassifiseer kan word as kwesbaar. Ander het nog verder …

Consumer price inflation increase by 4,4% in April

May 20th, 2021

3:28

The inflation rate made headlines this week with a sharp rise from 3.2% in March to 4.4% in April. One has to be careful when making comparisons with …

Verbruikersprysinflasie styg met 4,4% in April!

May 20th, 2021

3:47

Die inflasiekoers het hierdie week opslae gemaak met ʼn skerp styging vanaf 3,2% in Maart tot 4,4% in Aprilmaand. Mens moet versigtig wees om vergelykings te maak met April 2020. Toe was ons almal streng ingeperk en …

Inflation, an open economy (or not), and chickens

May 19th, 2021

4:04

Today I want to talk about how complex economic issues can be.

Inflasie, 'n oop ekonomie (of nie), en hoenders

May 19th, 2021

2:30

Vandag wil ek gesels oor hoe kompleks ekonomiese vraagstukke kan wees.

This week's economics news

May 18th, 2021

1:53

The BETI shows signs of the upswing of the economy, inflation increases and the repo remains unchanged...

Hierdie week in die ekonomie

May 18th, 2021

1:48

Die BETI wys tekens van 'n opswaai, inflasie styg, en die repokoers onveranderd...

How to get people to take the vaccine

May 17th, 2021

2:00

Last week, the results of the fourth wave of the NIDS CRAM survey made headlines when it was announced that only 71% of South Africans are prepared …

Hoe om mense te kry om die entstof te neem

May 17th, 2021

1:54

Verlede week het die resultate van die vierde golf van die NIDS CRAM opname opslae gemaak toe daar aangekondig is dat net 71% van Suid-Afrikaners …

Last bit of economic data for the week

May 14th, 2021

2:02

We conclude this week with more economic data. Yesterday Statistics South Africa released mining production and sales data for March and this contains some good news about an important sector and the recovery of the …

Laaste ekonomiese data vir die week

May 14th, 2021

2:00

Ons sluit hierdie week af met nog ekonomiese data. Statistieke Suid-Afrika het gister Maartmaand se mynbouproduksie en -verkope data bekend gemaak en dit gee goeie nuus oor ʼn belangrike sektor se bydrae tot die herstel …

Households are doing a little bit better

May 13th, 2021

2:03

Regular listeners will know that I like to search for news about the recovery of the economy after last year's 7% contraction. There are some …

Huishoudings vaar bietjie beter

May 13th, 2021

2:06

Gereelde luisteraars sal weet dat ek soek graag nuus oor die herstel van die ekonomie na verlede jaar se groot inkrimping. Daar is elke maand een of ander produksie- en verbruiksdata beskikbaar, maar ons weet minder van …

Some good news about manufacturing

May 12th, 2021

1:46

The manufacturing sector was already shrinking before the Covid-19 pandemic and then it was hit by the lockdown. Output decreased for 18 consecutive months from June 2019 to December 2020. Also in January and February, …

Goeie nuus uit die vervaardigingsektor

May 12th, 2021

1:41

Die vervaardigingsektor het al voor die Covid-19 pandemie ingekrimp en is toe swaar getref deur die inperking. Uitset het vir 18 agtereenvolgende …

How the low repo is helping the economy

May 11th, 2021

1:39

The repo rate is at its lowest level in many years and is playing an important role in the recovery of the economy. We know that the low rate has …

Hoe die lae repo die ekonomie help

May 11th, 2021

1:40

Die repokoers is op die laagste vlak in baie jare en is besig om ʼn belangrike rol te speel in die herstel van die ekonomie. Ons weet dat die lae …

The rand is winning, for now

May 10th, 2021

1:52

At the beginning of March, the consensus forecast of a group of economists of the rand-dollar exchange rate was R15.58 against the dollar. In April …

Die rand wen, vir nou

May 10th, 2021

1:50

Aan die begin van Maart was ʼn goep ekonome se konsensus voorspelling van die rand-dollar wisselkoers R15,58 teen die dollar. In April was dit R15,25. …

The last of the week's data

May 7th, 2021

1:35

At the start of this week I said that this month's economic indicators are going to be unusual. A good example is that new car sales increased by 6133.3% year-on-year in April.

Die laaste data van die week

May 7th, 2021

1:34

Ek het aan die begin van die week gesê dat hierdie maand se ekonomiese aanwysers ongewoon gaan wees. So het nuwe motorverkope in April jaar-op-jaar met 6133,3% toegeneem.

Nothing is better than competition

May 6th, 2021

1:47

In microeconomics, I teach students that a monopoly is bad for consumers. Compared to a competitive market, the monopolist demands a higher price and …

Niks is beter as mededinging nie

May 6th, 2021

1:42

In mikro-ekonomie leer ek vir studente dat ʼn monopolie is sleg vir verbruikers. In vergelyking met ʼn mededingende mark vra die monopolis ʼn hoër prys …

People are to the mall again

May 5th, 2021

1:37

During the lockdown, it was the smaller shopping malls that performed better and the bigger ones struggled as customers stayed at home and shopped online. The smaller malls, especially those in rural areas, had the …

Mense gaan weer "mall" toe

May 5th, 2021

1:37

Tydens die inperking was dit die kleiner inkopiesentrums wat beter gevaar het en die groottes wat swaar getrek het soos wat mense by die huis gebly het en aanlyn inkopies gedoen het. Die kleiner sentrums, veral in …

This month's economic indicators are going to be unusual

May 4th, 2021

2:04

Economists know that May's economic indicators are going to be unusual. Last May we were in the middle of the level 5 lockdown and people were running backyard marathons. Anything is a huge improvement if you compare it …

Hierdie maand se ekonomiese aanwysers gaan ongewoon wees

May 4th, 2021

2:02

Ekonome weet dat Mei-maand se ekonomiese aanwysers gaan ongewoon wees. Verlede Mei was ons midde in die vlak-5 inperking en mense het maratons in die erf gehardloop. Enige aanwyser gaan met baie verbeter as dit van ʼn …

The truck-o-meter of economic activity

May 3rd, 2021

1:57

Economists would like to know how the economy is doing, but one of the big challenges is the delays with which official data is available - for …

Die truck-o-meter van ekonomiese aktiwiteit

May 3rd, 2021

2:03

Ekonome wil graag weet hoe dit met die ekonomie gaan, maar een van die groot uitdagings is die sloerings waarmee amptelike data beskikbaar is – byvoorbeeld, die Bruto Binnelandse Produk word kwartaalliks gepublisser en …

PPI, the housing market and the JSE

April 30th, 2021

1:54

This week there was not much new economic data, but there were at least some clues as to how the economy is doing.

PPI, die huismark en aandele

April 30th, 2021

1:56

Hierdie week was daar nie baie nuwe ekonomiese data nie, maar daar was darem ʼn paar leidrade van hoe dit met die ekonomie gaan.

Food price inflation at the farm gate

April 29th, 2021

2:04

I recently talked about food price inflation and thought it would be interesting to have a look at the micro side and see what is going on with the …

Kosprysinflasie by die plaashek

April 29th, 2021

2:01

Ek het onlangs gesels oor voedselprysinflasie en het gedink dit sal interessant wees om aan die mikro kant uit te vind wat met die pryse van graan en lewende hawe aangaan. Gelukkig gee Dr Johnny van der Merwe se AMT …

Better decisions at job interviews? Economics can help.

April 28th, 2021

1:54

A specialised field within Economics is the so-called Behavioral Economics, where economics and psychology meet.

Beter besluite by werksonderhoude? Ekonomie kan help.

April 28th, 2021

1:59

ʼn Nisveld binne Ekonomie is die sogenaamde gedragsekonomie, of Behavioural Economics, waar ekonomie en sielkunde ontmoet.

Freedom day and the economy

April 27th, 2021

1:58

On April 27, we celebrate Freedom Day and the birth of democracy in 1994. Today it is 27 years later. That is a long time. Nelson Mandela was in prison for 27 years, but for the economy, the so-called long walk to …

Vryheidsdag en die ekonomie

April 27th, 2021

1:59

Op 27 April vier ons Vrydheidsdag en die geboorte van demokrasie in 1994. Vandag is dit net mooi 27 jaar later. Dit is ʼn lang tyd. Nelson Mandela was 27 jaar lank in die tronk, maar vir die ekonomie is die sogenaamde

Interest rates

April 26th, 2021

1:26

After the inflation rate increased to 3.2% in March, Reserve Bank Governor Lesetja Kganyago said he did not foresee an increase in the repo rate any …

Rentekoersvooruitsigte

April 26th, 2021

1:25

Nadat Maartmaand se inflasiesyfer toegeneem het na 3,2%, het die Goewerneur van die Reserwebank Lesetja Kganyago gesê dat hy voorsien nie dat dit nodig gaan wees om binnekort die repo-koers te verhoog nie.

Inflasiesyfers

April 23rd, 2021

2:28

Ons sluit die week af met die inflasiesyfers waarvan ek Maandag gepraat het. Die Verbruikersprysindeks en die inflasiekoers vir Maartmaand is Woensdag aangekondig en inflasie het gestyg van 2,9% tot 3,2%.

Kantoorwerk na die pandemie

April 22nd, 2021

1:56

Ek het verlede week vertel dat die Covid-19 pandemie en inperking baie werk van die kantoor na die huis geskuif het. Dit lyk of die toekoms ʼn …

Tegnologie en die landbousektor

April 21st, 2021

1:35

Ek het in gister se Minuut vertel dat dit nie lyk of robotte binnekort al ons werke gaan vat nie, maar dat daar verskille is tussen sektore. Een sektor wat tans op die voorpunt van innovasie is, is die landbou en Johan …

Mense, robotte, en die toekoms van werk

April 20th, 2021

2:04

Die Covid-19 pandemie het die wêreld van werk ingrypend verander, maar beteken dit dat robotte en kunsmatige intelligensie besig is om oor te neem? Het die pandemie en inperking dit versnel?

Inflasievooruitsigte

April 19th, 2021

1:40

Ons weet dat daar intenasionaal kommer is oor die moontlikheid van stygende inflasie, maar hoe lyk die vooruitsigte in Suid-Afrika?

K-vorm herstel?

April 16th, 2021

1:47

Ekonome word nooit moeg om te skryf en te praat oor hoe dit met die ekonomie gaan nie. Hier is nog ʼn deel van die storie.

Kantoorwerk van die toekoms

April 15th, 2021

1:39

Vir die afgelope jaar werk ʼn klomp mense van die huis af en die siening dat jy meer produktief by die kantoor werk, is op sy kop gedraai. Maar hoe gaan dinge in die toekoms lyk? Dit is belangrik vir die werkers, die …

Hoe gaan dit met die ekonomie?

April 14th, 2021

2:07

Michael Avery van Business day het hierdie week met hoof-ekonome van Stanlib, FNB en Investec gesels oor hoe hulle die stand van die Suid-Afrikaanse …

Mynbouproduksie neem toe!

April 14th, 2021

1:00

Na die goeie nuus oor motorverkope was daar vandag ook goeie nuus oor mynbou-produskie. Die uitset van die Suid-Afrikaanse mynwese het in Februariemaand vir die eerste keer in ʼn jaar toegneem. Dit is wel net ʼn 0,8% …

Motorverkope verras

April 14th, 2021

1:40

Hierdie episode van die Minuut is opgeneem aan die einde van ʼn kort vakansie in die Kruger wildtuin. Ons het die week meer rooibokke as nuwe voertuie gesien, maar dit is nuwe motorverkope wat die nuus haal.

The pandemic and inequality

April 9th, 2021

2:03

One of the important consequences of the Covid-19 pandemic and lockdown is the unequal impact on South Africans. Over the past week, it has been highlighted again.

Die pandemie en ongelykheid

April 9th, 2021

2:06

Een van die belangrike gevolge van die Covid-19 pandemie en inperking is die ongelyke impak daarvan op Suid-Afrikaners. Die afgelope week is dit weer …

When Covid is over

April 8th, 2021

2:09

Everyone wants a house by the sea, everyone hopes Covid is over. Whether you are over the pandemic, or use the words new normally in quotation marks, it's for sure that the pandemic and lockdown have affected life and …

Wanneer Covid verby is

April 8th, 2021

2:08

Almal wil ʼn huisie by die see hê, almal hoop dat Covid is verby. Of jy lankal oor die inperking is, of die woorde nuwe normaal in aanhalingstekens gebruik, dit is seker dat die pandemie en inperking die lewe en die …

Economists predict

April 7th, 2021

1:50

Netwerk24 annually presents the Economist of the Year competition. Economists are participating and predicting the values of eight key economic indicators for 2021. The first round of forecasts was in March and it is …

Ekonome voorspel

April 7th, 2021

1:48

Netwerk24 bied jaarliks die Ekonoom van die Jaar kompetisie aan. Ekonome neem deel en voorspel die waardes van agt belangrike ekonomiese aanwysers vir 2021. Die eerste rondte voorspellings was in Maart-maand en dit is …

Policy Uncertainty Index

April 6th, 2021

1:52

Yesterday's Minute was about global economic uncertainty. Today it is about South Africa's policy uncertainty index.

Beleidsonsekerheidsindeks

April 6th, 2021

1:49

Gister se Minuut het gegaan oor wêreldwye ekonomiese onsekerheid. Vandag gaan dit oor Suid-Afrika se beleidsonsekerheidsindeks.

Economic uncertainty

April 5th, 2021

1:53

Economic uncertainty is high worldwide. The level of the World Uncertainty Index has declined over the past year but is still 50% higher than the historical average. What are people unsure about, and why does it matter?

Ekonomiese onsekerheid

April 5th, 2021

1:55

Ekonomiese onsekerheid is hoog wêreldwyd. Die vlak van die Wêreldonsekerheidsindeks het afgeneem oor die afgelope jaar, maar is steeds 50% hoër as die historiese gemiddeld. Waaroor is mense onseker, en hoekom maak dit …

Is it going miserably?

April 4th, 2021

1:48

This past week, the rating agency S&P Global published a so-called misery index for South Africa and other emerging markets. It is calculated as …

Gaan dit elendig?

April 4th, 2021

1:49

Die graderingsagentskap S&P Global het hierdie week ʼn sogenaamde misery indekssyfer bereken vir Suid-Afrika en ander ontluikende markte. Dit word bereken as die som van ʼn land se werkloosheidskoers en inflasiekoers. …

If everyone decides to wait until the economy gets better...

April 1st, 2021

2:16

The big question that leaves economists lying awake at night is, how resilient is the South African economy? The answer to this is that it depends a lot on consumers.

As almal wag dat dit beter gaan...

April 1st, 2021

2:08

Die groot vraag wat ekonome laat wakker lê is, hoe veerkragtig is die Suid-Afrikaanse ekonomie? Die antwoord hierop is dat dit hang baie van verbruikers af.

Jobs lost in 2020

March 31st, 2021

1:49

I regularly talk about what the impact of the Covid-19 pandemic and lockdown was on the South African economy in 2020 and how the recovery is …

Werke verlore in 2020

March 31st, 2021

1:42

Ek praat gereeld oor wat die impak van die Covid-19 pandemie en inperking op die Suid-Afrikaanse ekonomie was in 2020 en hoe die herstel vorder hierdie jaar. Gereelde luisteraars sal weet dat dit nie so maklik is om te …

What the Ever Given and Eyjafjallajokull have in common

March 30th, 2021

2:10

In a time of derivatives, short selling and many other things that few of us understand, there has been a crisis over the past week that we can all understand - the Ever Given cargo ship blocking the Suez Canal and …

Wat die Ever Given en Eyjafjallajokull in gemeen het

March 30th, 2021

3:49

In ʼn tyd van afleide instrumente, kortverkope en klomp ander dinge wat min van ons verstaan is daar die afgelope week ʼn krisis wat ons almal kan verstaan – die Ever Given vragskip wat die Suezkanaal blokkeer en …

This week's economics news

March 29th, 2021

1:50

This week, new data will be released that may shed light on the recovery of the economy. These include quarterly employment survey figures for the fourth quarter of 2020, private credit extension, the trade balance, …

Hierdie week in die ekonomie

March 29th, 2021

1:53

Hierdie week word nuwe data bekend gemaak wat lig kan werp op die herstel van die ekonomie. Dit sluit in kwartaallikse indiensname syfers vir die vierde kwartaal van 2020, private-kredietverlening, die handelsbalans, …

Not the markets report

March 26th, 2021

1:38

It seems that the economy is down, but the markets are up.

Nie die markte verslag nie

March 26th, 2021

1:38

Dit lyk of die ekonomie af is, maar die markte is op.

CPI inflation at 2,9%

March 25th, 2021

1:50

Statistics South Africa yesterday announced the consumer price inflation rate for February. It was 2.9%, the lowest in nine months and below the Reserve Bank's inflation target. It indicates a few important things.

VPI inflasie op 2,9%

March 25th, 2021

1:47

Statistieke Suid-Afrika het gister die verbruikerprysinflasiekoers vir Februarie bekend gemaak. Dit was 2,9%, die laagste in nege maande en onder die Reserwebank se inflasiemikpunt. Dit sê ʼn paar belangrike dinge.

American stimulus cheques

March 24th, 2021

2:04

U.S. workers who earned less than $ 75,000 a year in 2019 each received a $ 1,400 stimulus cheque last week. It's part of a $ 1.9 trillion dollar …

Amerikaanse stimulustjeks

March 24th, 2021

2:02

Amerikaanse werkers wat in 2019 minder as $75 000 per jaar verdien het, het die afgelope week elkeen ʼn $1 400 stimulustjek ontvang. Dit is deel van …

We call it opportunity cost

March 23rd, 2021

2:17

When the Minister of Finance announced that the government was going to cut spending to ward off a debt crisis, many people thought it was a good move. I still think so. But as we learn in Economics-1, needs are …

Ons noem dit geleentheidskoste

March 23rd, 2021

2:21

Toe die Minister van Finansies aangekondig het dat die owerheid besteding gaan besnoei om ʼn skuldkrisis af te weer het baie mense gedink dit is ʼn …

Repo rate, up, down, unchanged?

March 23rd, 2021

1:59

This week's important economic news is about the Reserve Bank's Monetary Policy Committee meeting for the second time this year. They decide on the …

Repokoers, op, af, onveranderd?

March 23rd, 2021

1:53

Hierdie week se belangrike ekonomiese nuus gaan oor die Reserwebank se Monetêre Beleidskommitee wat vir die tweede keer die jaar vergader. Hulle …

Tekens dat die herstel dalk nie so vinnig gebeur as wat ons hoop nie

March 19th, 2021

1:35

In gister se Minuut het ek vertel dat is daar is goeie nuus oor verbruikersvetroue en oor die konstruksie-sektor wat dui op die herstel van die ekonomie. Vandag wys data oor groothandelverkope en oor die motorhandel, …

Signs that the recovery may not happen as fast as we hope

March 18th, 2021

1:39

In yesterday's Minute I explained that there is good news about consumer confidence and about the construction sector, indicating that the economy is …

Consumer confidence and construction are showing signs of recovery

March 18th, 2021

1:27

Economists are looking everywhere for signs of economic recovery and this week there has been good news on consumer confidence and on the construction sector.

Verbruikersvertroue en konstruksie toon tekens van herstel

March 18th, 2021

1:22

Ekonome kyk oral na tekens van die herstel van die ekonomie en hierdie week was daar al goeie nuus oor verbruikersvetroue en oor die konstruksie-sektor.

Pent-up demand and savings

March 17th, 2021

2:08

A few episodes ago I explained that economists see pent-up demand as one of the major drivers of economic growth in 2021. New data on household …

Uitgestelde vraag en spaargeld

March 17th, 2021

2:22

Ek het so paar episodes gelede verduidelik dat ekonome sien opgehoopte, of uitgestelde vraag as een van die groot dryfvere van ekonomiese groei in 2021. Nuwe data oor huishoudings se spaargeld wys nou groot daardie …

Should food prices be controlled?

March 16th, 2021

1:51

Network24 reported yesterday that Pick ‘n Pay has reached an agreement with the Competition Commission to not increase profit margins on garlic and ginger. This is good news for consumers, but not for the functioning of …

Moet kospryse beheer word?

March 16th, 2021

1:47

Netwerk24 het gister berig dat Pick ‘n Pay ʼn ooreenkoms met die Mededingingskommissie bereik het om nie winsgrense op knoffel en gemmer te verhoog nie. Dit is goeie nuus vir verbruikers, maar nie vir die werking van die …

Not a markets report

March 15th, 2021

2:14

If you are a regular listener, you will know that The Economics Minute is not a markets report. There are good reasons for that...

Nie 'n markte-verslag nie

March 15th, 2021

2:12

As jy gereeld luister sal jy weet dat Die Ekonomie Minuut is nie ʼn markte verslag nie. Daar is goeie redes daarvoor...

How a grant can help

March 12th, 2021

1:32

I've talked before about research that economists do on the best ways to help the poor - specifically with social grants.

Hoe 'n toelaag kan help

March 12th, 2021

1:34

Ek het vroeer al gesels oor navorsing wat ekonome doen oor die beste maniere om behoeftige mense te help – spesifiek met sosiale toelaes.

Economic growth in 2021?

March 11th, 2021

2:53

We now know that the economy shrunk by 7% by 2020. But economists expect a strong recovery of growth in 2021. In the media, one reads that this is due to a technical base effect or a bungee cord rebound, but what does …

Ekonomiese groei in 2021?

March 11th, 2021

2:46

Ons weet nou dat die ekonomie het in 2020 met 7% ingekrimp het. Maar ekonome verwag ʼn sterk opswaai in 2021. In die media lees mens dit is die gevolg …

How the economy shrank in 2020

March 10th, 2021

4:04

We know that the economy shrank in 2020, but the big question was, by how much? The fourth quarter's GDP figure was released yesterday and we now know what economic damage the pandemic and lockdown caused.

The number …

Die ekonomiese inkrimping van 2020

March 10th, 2021

4:02

Ons weet dat die ekonomie ingekrimp het in 2020, maar die groot vraag was, met hoeveel? Die vierde kwartaal se BBP syfer is gister bekend gemaak en ons weet nou hoe groot die skade van die pandemie en inperking was.

Die …

The (unexpected) winners of the pandemic

March 9th, 2021

2:00

One often reads about the impact of the Covid-19 pandemic on the economy and especially about the businesses that have been hit the hardest, such as hotels and restaurants and the wider tourism industry. But there are …

Die (onverwagse) wenners van die pandemie

March 9th, 2021

2:01

Mens lees gereeld oor die impak van die Covid-19 pandemie op die ekonomie en veral oor die besighede wat die swaarste getref is, soos hotelle en restourante en die toerisme bedryf. Maar daar is ook interessante stories …

This week's economics news

March 8th, 2021

1:32

This week's most important indicator is the Gross Domestic Product of the 4th quarter of 2020 and economists hope that the economy may have shrunk by less in 2020 than the initial forecast.

Hierdie week in die ekonomie

March 8th, 2021

1:29

Hierdie week se belangrikste aanwyser is die Bruto Binnelandse Produk van die 4de kwartaal van 2020 en ekonome hoop dat die ekonomie dalk met minder gekrimp het in 2020 as wat aanvanklik voorspel is.

To pay is the law of Transvaal

March 5th, 2021

2:38

Last week, the SABC argued that TV licenses should be replaced by a levy on all households to pay for public broadcasting. The Gauteng provincial …

Betaal is die wet van Transvaal

March 5th, 2021

2:42

Die afgelope week het die SABC aangevoer dat TV lisensies vervang moet word deur ʼn heffing op alle huishoudings om te betaal vir die openbare uitsaaiwese. Die Gauteng provinsiale owerheid het gesê dit is nie reg dat die …

The economics of obesity

March 4th, 2021

2:07

March 4th is World Obesity Day when the focus is on educating people about over-weight and obesity, addressing its causes, and building a healthier future together. You may be wondering, what does this have to do with …

Die ekonomie van vetsug

March 4th, 2021

2:09

Die 4de Maart is wêreldvetsugdag wanneer daar gefokus word om mense in te lig oor oorgewig en vetsug, om die oorsake daarvan aan te spreek, en om saam ʼn meer gesonde toekoms te bou. Jy wonder dalk, wat het dit met Die …

Economic indicators

March 3rd, 2021

1:37

Diverse indicators of the state of the economy were announced this week. Listen here to learn more about the purchasing managers' index, vehicle sales and fuel price.

Ekonomiese aanwysers

March 3rd, 2021

1:39

Uiteenlopende aanwysers van die stand van die ekonomie is hierdie week bekend gemaak. Luister hier om meer te leer van die aankopebestuurdersindeks, motorverkope en die brandstofpys.

Would the private sector invest in infrastructure?

March 2nd, 2021

2:19

We know that infrastructure investment is the cornerstone of the government's reconstruction and recovery plan. We also know that the government does not have the money to finance it. The question is in what way the …

Sal die privaatsektor infrastruktuur-investering finansier?

March 2nd, 2021

2:25

Ons weet dat infrastruktuur-investering die hoeksteen is van die regering se heropbou en herstelplan. Ons weet ook dat die regering nie geld het om dit te finansier nie. Die vraag is op watter manier die die …

Fuel prices keep increasing

March 1st, 2021

1:40

Fuel prices are on the rise. In January fuel became more expensive by between 40 cents and 43 cents per litre, in February by 81 cents per litre and further increases of between 55 cents and 65 cents are expected for …

Brandstofpryse hou aan styg

March 1st, 2021

1:37

Brandstofpryse is aan die toeneem. In Januarie het dit met tussen 40 sent en 43 sent per liter duurder geword, in Februarie met 81 sent per liter en verder stygings van tussen 55 sent en 65 sent word vir Maartmaand …

Reaction to the Budget speech

February 26th, 2021

2:17

The Minister of Finance's Budget Speech was analyzed and criticized by friend and foe yesterday and today's Minute gives a brief summary of the reaction.

Reaksie op die Begrotingsrede

February 26th, 2021

2:16

Die Minister van Finanansies se Begrotingsrede is gister deur vriend en vyand ontleed en gekritiseer en vandag se Minuut gee ‘n kort opsomming van die reaksie.

Begrotingsrede

February 25th, 2021

4:42

Die Suid-Afrikaanse ekonomie staar aansienlike uitdagings in die gesig, en daar is net soveel wat die Minister van Finansies en die Begroting kan doen om dit aan te spreek. Die doel van die begroting moet wees om …

The Budget Speech

February 25th, 2021

4:23

The South African economy faces significant challenges, and there are limits to what the Minister of Finance and the Budget can do to address this. …

Covid-19 and unemployment in 2020

February 24th, 2021

2:25

The results of the labour force survey of the fourth quarter of 2020 were announced yesterday and it is now clear how much of a toll the Covid-19 …

Covid-19 en werkloosheid in 2020

February 24th, 2021

2:21

Die resultate van die arbeidsmagopname van die vierde kwartaal van 2020 is gister bekend gemaak en dit is nou duidelik hoe groot tol die Covid-19 …

What about inflation?

February 23rd, 2021

2:06

After a year of economic contraction, no demand-pull or cost-push pressures, the spectre of inflation is now on the rise in developed markets. Could …

Maar wat van inflasie?

February 23rd, 2021

2:00

Na ʼn jaar van ekonomiese inkrimping, geen vraag-trek of koste-druk nie, het die inflasiespook nou begin loop in ontwikkelde markte. Kan inflasie in Suid-Afrika dalk ook toeneem?

This week's economics news

February 22nd, 2021

1:54

This week is filled with economic news. There are important indicators for the state of the economic recovery and on Wednesday Minister Mboweni will deliver the Budget Speech.

Hierdie week in die ekonomie

February 22nd, 2021

1:56

Hierdie week is vol ekonomiese nuus. Daar is belangrike aanwysers vir die stand van die ekonomies se herstel en Woensdag lewer Minister Mboweni die …

Good news about employment, from the NIDS-CRAM survey

February 19th, 2021

2:00

I often say that the Covid-19 pandemic and lockdown resulted in people losing income and jobs. So far, however, we have had an incomplete picture, …

Jy sal dit skaars glo - goeie nuus oor indiensname

February 19th, 2021

2:01

Ek sê gereeld dat die Covid-19 pandemie en inperking tot gevolg gehad het dat mense inkomste en werke verloor het. Tot nou toe het ons egter ʼn …

Retail sales

February 18th, 2021

1:40

Statistics South Africa released retail sales figures for December yesterday and we finally have a picture of how things went with the industry and with consumers in 2020.

Kleinhandelverkope

February 18th, 2021

1:40

Statistieke Suid-Afrika het gister Desember maand se kleinhandelverkopesyfers bekend gemaak en ons het eindelik ʼn prentjie van hoe dit met die bedryf en met verbruikers gegaan het in 2020.

The Rand turned 60!

February 17th, 2021

2:29

Our South African currency, the Rand, celebrated its 60th birthday on Sunday and there were a lot of interesting reports and discussions about this. The value of our currency is important to all of us. As food price …

Die Rand word 60!

February 17th, 2021

2:15

Ons Suid-Afrikaanse geldeenheid, die Rand, het Sondag sy, of haar, 60ste verjaarsdag gevier en daar was ʼn klomp interessante berigte en gesprekke hieroor. Die waarde van ons geldeenheid is vir ons almal belangrik. As …

Tax income windfall (in 2020)?

February 16th, 2021

2:32

In yesterday's Minute, I shared the piece of good news that it looks like the Treasury will receive about R100 billion more in tax revenue than was thought. It deserves an explanation.

Oorskot belastinginkomste?

February 16th, 2021

2:34

In gister se Minuut het ek aan die einde die stukkie goeie nuus gedeel dat dit lyk of die Tesourie ongeveer R100 miljard meer belasting-inkomste gaan inkry as wat gedink is. Dit verdien ʼn mooi verduideliking.

This week's economics news

February 15th, 2021

2:16

This week's economic indicators will give us an idea of how the South African consumer is doing.

Hierdie week in die ekonomie

February 15th, 2021

2:12

Hierdie week se ekonomiese aanwysers gaan ons ʼn idee gee hoe gaan dit met die Suid-Afrikaanse verbruiker.

Increase in the minimum wage

February 12th, 2021

2:27

This week the Minister of Labor announced that the national minimum wage will increase from the 1st of March. For farmworkers, the minimum wage increases from R18.68 per hour to R21.69 per hour. This is R3.01 per hour …

Wat gaan die impak wees van die verhoging van die minimumloon?

February 12th, 2021

2:22

Die Minister van Arbeid het hierdie week aangekondig dat die nasionale minimumloon vanaf 1 Maart toeneem. Vir plaaswerkers verhoog die minimumloon vanaf R18.68 per uur na R21.69 per uur. Dit is R3.01 per uur, of ʼn 16% …

What do we expect from the SONA?

February 11th, 2021

2:30

This evening, President Ramaphosa delivers his third State of the Nation Address, and we are far from the days of Ramaphoria. The economy is struggling and the state coffers are empty. I wonder then, what do we expect …

Wat verwag ons van die Staatsrede

February 11th, 2021

2:27

Vanaand lewer President Ramaphosa sy derde staatsrede, en dit is jammer om te sê, maar ons is ver van die dae van Ramaforie. Die ekonomie trek swaar en die staatskas is leeg. Ek wonder toe, wat verwag ons van die …

The burden of taxation of your beer

February 10th, 2021

2:03

With the Budget Speech around the corner, SA Breweries has asked the Minister of Finance to give relief to beer brewers by not increasing excise taxes. The South African Liquor Brand Association is asking for an …

Die las van belasting op jou bier

February 10th, 2021

2:00

Met die Begrotingsrede om die draai het SAB die Minister van Finansies gevra om vir bier-brouers verligting te gee deur nie aksynsbelasting te verhoog nie. Die South African Liquor Brand Association vra vir ʼn verhoging …

Bevolkingsgroei en ekonomiese groei

February 9th, 2021

2:17

In gister se Minuut het ek vertel hoe investering in vaste kapitaal verminder het, en in 2020 skerp afgeneem het. Dit is ʼn belangrike drywer van ekonomiese groei wat oor die afgelope tien jaar te laag was. Verlede week …

Population growth and economic growth

February 8th, 2021

2:20

In yesterday's Minute, I explained how investment in fixed capital decreased, and then declined sharply in 2020. It is an important driver of economic growth that has been too low over the past ten years. Last week …

Capital investment is too low

February 8th, 2021

1:54

We know that the coronavirus pandemic and lockdown delivered a blow to the economy in 2020, but a particularly worrying figure that came out last …

Kapitaalbesteding is laag

February 8th, 2021

1:58

Ons weet dat die corona-virus pandemie en inperking die ekonomie ʼn knou toegedien het in 2020, maar ʼn kommerwekkende syfer wat verlede week uit gekom het was die impak op investering in vaste kapitaal.

The mental burden of poverty

February 5th, 2021

1:55

It's Friday and today I just want to talk about interesting research. Behavioural economists examine, among other things, the psychological impact of …

Die sielkundige las van armoede

February 5th, 2021

1:52

Dit is Vrydag en ek wil vandag sommer net gesels oor interessante navorsing. Gedrags-ekonome ondersoek onder andere die sielkundige impak van …

The stock market is not the economy (and that is a good thing)

February 4th, 2021

1:49

If you have been following the financial news recently, you will know that the Johannesburg Stock Exchange and the South African economy seem to have …

Die beurs is nie die ekonomie nie (gelukkig nie)

February 4th, 2021

1:48

As jy onlangs die finansiële nuus gevolg het sal jy weet dat die Johannesburgse effektebeurs en die Suid-Afrikaanse ekonomie oënskynlik niks meer met …

Die landbou wen

February 3rd, 2021

2:07

Noudat mens weer wettiglik alkohol kan koop, kan ons gerus ʼn bier drink op die suksesse in die landboubedryf. Die sitrusbedryf het ʼn rekord jaar …

Agriculture is winning

February 3rd, 2021

2:14

Now that you can legally buy alcohol again, we should drink a beer and celebrate the successes in the agricultural sector. The citrus industry …

Some January numbers

February 2nd, 2021

1:34

When I have been talking about the recovery of the economy after the worst of the pandemic and the lockdown, the figures were from the fourth quarter of last year, but finally, some of the first 2021 figures were …

Januarie-syfers

February 2nd, 2021

1:32

Wanneer ek gesels oor die herstel van die ekonomie na die ergste van die pandemie en inperking, was dit gebasseer op syfers uit die vierde kwartaal van verlede jaar. Gister is van die eerste 2021 syfers bekend gemaak en …

What does the latest trade data show?

February 1st, 2021

2:02

Economists are constantly trying to gauge the health of the economy, and at the moment specifically the recovery of the economy. GDP growth figures …

Wat sê die nuutste handelsdata?

February 1st, 2021

1:59

Ekonome probeer deurentyd om die gesondheid van die ekonomie te peil. Op die oomblik gaan dit spesifiek oor die herstel van die ekonomie na die groot inkrimping in 2020. BBP groeisyfers word net kwartaalliks bereken en …

Electricity tariffs

January 29th, 2021

2:52

One of the biggest constraints on economic growth in South Africa is load shedding, and one of the biggest debt exposures in the public sector is Eskom's debt burden and therefore any energy news is important. …

Elektrisiteitstariewe

January 29th, 2021

2:54

Een van die grootste beperkinge op ekonomiese groei in Suid-Afrika is beurtkrag, en een die grootste skuldblootstellings in die openbare sektor is …

Economic growth prospects

January 28th, 2021

2:36

As farmers’ problems dissolve in rainwater, so economists' worries become less as the economy grows. Unfortunately, this week the IMF lowered its …

Ekonomiese groei vooruitsigte

January 28th, 2021

2:41

Soos wat broere se probleme in reenwater oplos, word ekonome se bekommernisse minder as die ekonomie groei. Ongelukkig het die IMF hierdie week hulle …

Impact of the adjusted level-3 lockdown

January 27th, 2021

2:16

Mike Schussler has interesting research on the impact of the adjusted level-3 lockdown on the economy. He argues that the curfew, capacity …

Impak van die aangepaste vlak-3 inperking

January 27th, 2021

2:18

Mike Schussler het interessante navorsing oor die impak van die aangepaste vlak-3 inperking op die ekonomie. Hy argumenteer dat die aandklokreël, …

New research on minimum wages

January 26th, 2021

2:03

Fresh economic indicators will only be available later this week so today I am rather talking about new research from the US. Most studies of the impact of minimum wages find that they do not make much of a difference …

Nuwe navorsing oor minimum lone

January 26th, 2021

2:03

Nuwe ekonomiese data is eers later hierdie week beskikbaar en daarom het ek gedink om vandag oor navorsing uit die VSA te gesels. Meeste studies van die impak van minimum lone bevind dat dit nie veel van ʼn verskil maak …

The major challenges facing the restaurant industry

January 25th, 2021

2:30

One set of figures that did not get the news coverage it should is last week’s Statistics South Africa's report on the food and beverage sector. …

Die benarde posisie van die restourantbedryf

January 25th, 2021

2:30

Een stel syfers wat verlede week nie eintlik die nuus gehaal het nie was Statistieke Suid-Afrika se verslag oor die voedsel- en dranksektor. Koffiewinkels, restourante, kitskosverkopers en spysenieringsbedryf is die …

The economy is all right

January 22nd, 2021

1:31

This morning I want to give a quick summary of how the economy is doing. As usual, it is a mixed bag.

Hoe gaan dit met die ekonomie?

January 22nd, 2021

1:29

Ek wil vandag net ʼn vinnige samevatting te gee van hoe dit met die ekonomie gaan. Soos gewoonlik is dit ʼn gemengde prentjie.

Repo rate decision

January 21st, 2021

3:22

The Reserve Bank's Monetary Policy Committee met yesterday and today for the first time in 2021. Their big decision is about the repo rate and …

Repokoersbesluit

January 21st, 2021

3:19

Die Reserwebank se Monetêre Beleiskommitee het gister en vandag vir die eerste keer in 2021 vergader. Hulle groot besluit is oor die repokoers en …

More ways of paying for the vaccine

January 20th, 2021

2:30

If you read the newspaper, it seems that many people are disappointed by the government's poor planning around the purchase of the coronavirus vaccine, but they are also not very keen on paying extra for it. The …

Nog maniere om vir die entstof te betaal

January 20th, 2021

2:29

As mens die koerant lees, lyk dit of baie mense teleurgesteld is oor die regering se swak beplanning rondom die aankoop van die coronavirusentstof, …

Me, talking about the maize price again

January 19th, 2021

2:05

One of my hobbies is to keep an eye on different Facebook groups and how it is raining all over the country. And then I regularly read about the …

Ek praat al weer oor die mielieprys

January 19th, 2021

1:56

Een van my klein stokperdies is om op Faceboek groepe te kyk hoe lekker dit deur die land reën. En dan lees ek gereeld van hoe fantastiese somerseisoen die landbou sektor beleef. My vraag is dan, hoekom is die …

This week's economics news

January 18th, 2021

1:54

This week the economics news will be dominated by the first meeting in 2021 of the Reserve Bank's Monetary Policy Committee. Along with their …

Hierdie week in die ekonomie

January 18th, 2021

1:54

Hierdie week se ekonomies nuus gaan oorheers word deur die eerste byeenkoms van die Reserwe Bank se Monetêre Beleidskomittee in 2021. Saam met hulle …

Me, talking about the rand again

January 15th, 2021

1:43

After a month or two of recovery, the exchange rate is depreciating again. The rand traded at R14.53 on 20 December but is now back in the region of R16.50. What's going on?

Ek praat al weer oor die rand

January 15th, 2021

1:46

Na ʼn maand of twee se herstel is die wisselkoers weer besig om te depresieer. Die rand het op 20 Desember teen R14,53 verhandel, maar is nou weer terug in die omgewing van R16,50. Wat is aan die gang?

Manufacturing data, as well as luxury goods

January 14th, 2021

1:36

Statistics South Africa released its manufacturing production data for November yesterday, and it shows that the recovery of the sector had already been losing steam. Another interesting piece of news is about luxury …

Vervaardigingsdata en ook luukse produkte

January 14th, 2021

1:34

Statistieke Suid-Afrika het gister Novembermaand se vervaardigingsproduksiedata bekend gemaak en dit wys dat die herstel van die sektor toe al stoom verloor het.  ʼn Ander interessante brokkie nuus gaan oor luukse …

Can pent-up demand drive the recovery of the economy?

January 13th, 2021

2:13

When you read about the recovery of the economy, pent-up demand is argued to be one of the major drivers of growth in 2021. Analysts look at what happened in 1919 after the Spanish flu and wonder if it will also apply …

Kan opgehoopte vraag die herstel van die ekonomie dryf?

January 13th, 2021

1:58

Wanneer mens lees oor die herstel van die ekonomie is opgehoopte (of uitgestelde) vraag een van die groot drywers waaroor ekonome wonder. Ontleders kyk na wat in 1919 gebeur het na die Spaanse griep en wonder of dit ook …

Policy uncertainty

January 12th, 2021

2:14

The NWU Business School's Policy Uncertainty Index was released yesterday. This shows that uncertainty decreased from the third to the fourth quarter …

Beleidsonsekerheid

January 12th, 2021

2:04

Die NWU Besigheidskool se Beleidsonsekerheidsindeks is gister bekend gemaak. Dit wys dat onsekerheid het afgeneem van die derde na die vierde …

Signs of recovery?

January 11th, 2021

1:41

One of the big questions keeping economists busy early in the year is the recovery of the economy in the fourth quarter of 2020 and whether it can be sustained. This week more indicators will be announced that may help …

Aanwysers van herstel?

January 11th, 2021

1:39

Een van die groot vraagstukke wat ekonome vroeg in die jaar besig hou is die herstel van die ekonomie in die vierde kwartaal van 2020 en of dit …

Who should pay for vaccination?

January 10th, 2021

1:56

The coronavirus vaccine and vaccination program were in the news last week. Private medical funds have offered to pay to vaccinate their 7.1 million …

Wie moet vir jou entstof betaal?

January 8th, 2021

1:57

Die entstof en 'n inentingsprogram teen die coronavirus was hierdie week in die nuus. Private mediese fondse het aangebied om te betaal vir entstof …

The world in 2030

January 7th, 2021

2:09

Earlier this week I talked about the economic outlook for 2021, but today I want to talk about what the world and the economy will look like in 10 …

Die wêreld in 2030

January 7th, 2021

2:13

Ek het vroeer die week gesels oor die ekonomiese vooruitsigte vir 2021, maar maar vandag wil ek praat oor hoe die wêreld en die ekonomie oor 10 jaar …

Increase in fuel prices

January 6th, 2021

1:43

The new year begins with an increase in the price of fuel. The price of 93 octane petrol increases by 43 cents today. A litre will now cost R14,69 …

Brandstofpryse styg

January 6th, 2021

1:43

Die nuwe jaar begin met ʼn styging in die brandstofprys. Die prys van 93 oktaan petrol styg vandag met 43 sent. ʼn Liter gaan nou R14,69 kos in …

Prospects for 2021

January 5th, 2021

2:42

One of the many things that 2020 has taught us, it is that one should make too many predictions at the beginning of a year. But then economists …

Vooruitsigte vir 2021

January 5th, 2021

2:37

As daar een ding is wat 2020 ons geleer het, is dat mens nie aan die begin van ʼn jaar te veel dinge vooruit moet voorspel nie. Maar nou ja, partykeer …

Where do we stand after 2020?

January 4th, 2021

2:02

I want to use this first episode of the new year to see where we stand after 2020.

Waar staan ons na 2020?

January 4th, 2021

2:02

Ek wil hierdie eerste episode van die nuwe jaar gebruik om kyk waar ons staan na 2020.

Afsluiting van 2020

December 18th, 2020

1:37

2020 was ʼn jaar waaroor Ekonomie proffies nog baie gaan praat. Die Ekonomie Minuut gaan nou eers ʼn kort vakansie vat, maar ek belowe om volgende jaar …

Hoe gaan dit met die verbruiker?

December 17th, 2020

2:03

Hierdie week is ons almal bekommerd is oor strande wat gesluit word, maar niemand weet nog wat die impak gaan wees nie. Dit is nie moeilik om af te lei dat meer mense by die huis gaan bly nie, en dat die toerismebedryf …

'n Halwe tree terug vanaf die fiskale afgrond

December 16th, 2020

2:03

Ek het so tyd gelede verduidelik dat die belangrikste stap om Suid-Afrika se benaderde fiskale posisie te verbeter is om die staat se salarisrekening onder beheer te bring. Vroeg in die maand het vakbonde die regering …

Dit is die kleinhandelaars wat kospryse verhoog

December 15th, 2020

2:13

Ek het gister gesels oor voedselprysinflasie en gekyk na drywers van hoër pryse aan die vraag- en aanbodkant. ʼn Nuwe verslag deur die mededingingskommissie bevind dat ʼn ander oorsaak van prysstygings dalk …

Hoekom styg voedselprysinflasie?

December 14th, 2020

2:58

Verlede week het ek vertel dat voedselpryse die VPI kategorie is wat hoër as gemiddelde inflasie beleef en mens wonder hoekom. Die pryse van landbouprodukte is baie sensitief vir markkragte en oral lees mens van hoe …

Die eiendomsmark het goed gedoen

December 11th, 2020

1:45

Die eiendomsmark het die jaar wankelrig begin en toe die grendelstaat aangekondig is, het meeste ontleders verwag dat pryse gaan val. Maar dit het toe nie gebeur nie. Die omset van residensiele eiendom het in …

Die res van die ekonomiese nuus

December 10th, 2020

1:29

Na gister se groot nuus oor die groei van die ekonomie in die derde kwartaal is die res van die week se aanwysers positief. Luister hier vir meer oor sakevertoue, inflasie, die rand en die goudprys.

Ekonomiese groei in die derde kwartaal

December 9th, 2020

1:40

Statistieke Suid-Afrika het gister die BBP groei syfer vir die derde kwartaal bekend gemaak endit is beter as verwag, maar is die resessie nou verby?

Aanlyn-ekonomie

December 8th, 2020

1:47

Mastercard het onlangs ʼn opname gedoen wat wys hoe Suid-Afrikaners die afgelope jaar aanlyn begin werk, speel, en koop het en daar is sommer ʼn klomp interessante feite. Selfs met 'n entstof gaan die wêreld nie weer …

Hierdie week in die ekonomie

December 7th, 2020

2:24

Die groot nuus hierdie week is dat Statistieke Suid-Afrika Dinsdag die derde kwartaal se BBP syfer bekend maak. Dit gaan ʼn aanduiding gee van hoe die …

Die ekonomie van koffie

December 4th, 2020

1:54

Vandag se Minuut gaan glad nie oor die nuutste ekonomiese nuus nie, maar oor iets veel meer belangrik – die ekonomie van koffie.

Salarisverhogingshofsaak

December 3rd, 2020

2:00

Die belangrike storie van die week is die hofsaak in die arbeids-appelhof tussen die regering en vakbonde. Die gaan oor die derde deel van ʼn drie-jaar loonooreenkoms wat die gerering in 2018 met werknemers gesluit het, …

Verloor die herstel dalk nou stoom?

December 2nd, 2020

1:40

Hierdie week hou ons ʼn oog op data wat dui op die herstel van die ekonomie in die vierde kwartaal en die nuus lyk maar kommerwekkend. ABSA se Aankopebestuurdersindeks het afgeneem en privaat sektor kredietverlening het …

Hoe die privaatsektor in infrastruktuur wil belê

December 1st, 2020

1:48

Verlede week het ek gesels oor die private investering wat belowe is by die President se beleggingskonferensie. Ek het toe gesê dat ons nog nie presies weet hoe die privaatsektor betrokke gaan raak by …

Hierdie week in die ekonomie

November 30th, 2020

1:33

Verlede week het ek gesê dat die ekonomie is uit die intensiewe sorg, maar nog nie uit die hospitaal nie. Hierdie week kry ons nog ʼn paar aanwysers wat ʼn idee sal gee van hoe die herstel van die ekonomie in die vierde …

Sakevertroue neem toe

November 27th, 2020

1:30

Nadat sakevertroue tot ʼn laagtepunte gedaal het tydens die inperking het dit skerp gestyg in die vierdie kwartaal. Soos wat besigheidsaktiwiteite weer toeneem het die sakevertroue-indeks gestyg van 24 na 40 punte.

Verbruikersprysinflasie in Oktober

November 26th, 2020

2:15

Statistieke Suid-Afrika het gister die verbruikersprysinflasie vir Oktober maand aangekondig en dit was 3,3%. Voedselpryse en brandstofpyse was die belangrike veranderlikes. Leer meer hier.

Swart-Vrydag-uitverkopings

November 25th, 2020

1:32

Swart Vrydag uitverkopings het ʼn groot ding geword. Verlede jaar is daar meer as 7 miljoen transaksies verwerk op die dag en dit lyk of verbruikers …

Investering vir groei

November 24th, 2020

3:29

Ek sê elke nou en dan dat Suid-Afrika se ekonomiese probleme kleiner sal word as ons die investeringplanne kan implimenteer. Maar jy wonder dalk, watter planne is dit?

Hierdie week in die ekonomie

November 23rd, 2020

1:46

Na die afgelope week se onveranderde repokoers en afgraderings deur S&P en Moody’s is die week wat voorlê se ekonomiese nuus relatief rustig. Maar ons weet dat ʼn week kan ʼn lang tyd wees in die ekonomie.

Repo rate unchanged

November 20th, 2020

1:22

The Reserve Bank's Monetary Policy Committee yesterday decided to leave the repo rate unchanged. There was room to reduce the repo rate once more. …

Debt and the ratings agencies

November 20th, 2020

2:07

On Friday, the credit rating agencies S&P and Moody's will release reports on South Africa. These are the first reports since the government's economic reconstruction and recovery plan was announced and the Minister …

Repokoersbesluit

November 20th, 2020

1:20

Die Reserwebank se Monetêre beleidskomittee het gister besluit om die repokoers onveranderd te laat. Daar was ruimte om die repokoers nog ʼn keer te verminder. Maar dan sou ʼn 25 basispunte vermindering waarskynlik nie …

Die staatskuld en die kredietgradeerders

November 19th, 2020

2:09

Vrydag maak die kredietgraderingsagentskappe S&P en Moody’s verslae oor Suid-Afrika bekend. Dit is die eerste verslae sedert die regering se ekonomiese heropbou en herstelplan bekend gemaak is en die Minister van …

The goverment wage bill

November 18th, 2020

2:01

The most important step in improving South Africa's fiscal position is to bring the government wage bill under control. This is set to create serious …

Die regering se salarisrekening

November 18th, 2020

2:04

Die belangrikste stap om Suid-Afrika se benarde fiskale posisie te verbeter is om die staat se salarisrekening onder beheer te bring. Dit stuur af op groot konflik en almal is nou in die kryt.

Unemployment in the third quarter

November 17th, 2020

2:09

Last week, Statistics South Africa announced the results of the labour force survey for the months of July, August and September. This showed that …

Werkloosheid in die derde kwartaal

November 17th, 2020

2:09

Die afgelope week het Statistieke Suid-Afrika die resultate van die arbeidsmagopname vir die maande Julie tot September aangekondig. Dit het gewys …

Back from holiday

November 16th, 2020

1:40

I was on holiday for about a week and it turns out that it is a long time in economics news. I thought that it is useful to quickly recap the …

Terug na die vakansie

November 16th, 2020

1:34

Ek was vir so week met vakansie en het gedink om vinnig ʼn opsomming te maak van die belangrike ekonomiese gebeure in die week wat Die Ekonomie Minuut nie gemaak is nie.

More signs of the recovery of the economy

November 4th, 2020

2:16

It appears that the recovery of the economy is ongoing, and that is good news. ABSA's Purchasing Managers' Index and new vehicle sales point in the right direction.

Nog tekens van die herstel van die ekonomie

November 4th, 2020

2:18

Volgens vervaardigingsdata en nuwe motorverkopesyfers lyk dit of die ekonomie besig is om verder te herstel na die Covid-19 inperking. Dit is goeie …

A minimum price for alcohol?

November 3rd, 2020

2:30

The Western Cape government announced last week that it was considering introducing a minimum price per unit of alcohol as part of changes to the …

'n Minimumprys vir drank?

November 3rd, 2020

2:36

Die Wes-Kaapse regering het verlede week aangekondig dat hulle oorweeg om ʼn minimumprys per eenheid alkolhol in te stel as deel van veranderinge aan …

Gashulpbronne se voordele (en nadele?)

November 2nd, 2020

1:09

Die afgelope week was daar berigte dat die brandstofreus Total ʼn tweede groot gasveld in Suid-Afrikaanse waters gevind het. Daar word geraam dat dit tot R1,5 triljoen se voordeel vir die ekonomie kan inhou oor die …

In other economics news

October 30th, 2020

1:22

In a week where the news was dominated by the Minister of Finance's Mini-Budget, the rest of the economic news indicates how slowly the recovery of the economy is taking place.

In ander ekonomiese nuus

October 30th, 2020

1:21

In ʼn week waar die ekonomiese nuus oorheers is deur die Minister van Finansies se Mini-Begroting dui die ander ekonomiese nuus op hoe stadig die herstel van die ekonomie plaasvind.

Here is the Minister's plan...

October 29th, 2020

3:06

Yesterday, the Minister of Finance Tito Mboweni delivered the medium-term budget policy statement, and here is what you want to know.

Hier is Minister Mboweni se plan...

October 29th, 2020

3:09

Minister Tito Mboweni het gister die medium-termyn begrotingsraamwerk in die Parlement verduidelik en hier is wat jy wil weet.

What to listen out for in the mini-budget

October 28th, 2020

2:20

This afternoon, the Minister of Finance delivers the mini-budget. This morning I want to quickly explain what people should listen out for in the …

Waarna om op te let in die mini-Begroting

October 28th, 2020

2:07

Vanmiddag lewer die Minister van Finansies die mini-begroting. Vanoggend wil ek gou verduidelik waarna mense kan oplet in die toespraak en kommentaar daarna.

Hierdie week se aanwysers en die mini-begroting

October 27th, 2020

1:44

Hierdie week se ekonomiese nuus gaan bestaan uit belangrike aanwysers en die mini-begroting.

What it means when the Minister cuts spending

October 27th, 2020

1:51

This week, the Minister of Finance delivers the mini-budget. Regular listeners will know that fiscal discipline is needed. The Minister needs to …

Wat dit beteken wanneer die Minister besnoei

October 27th, 2020

1:56

Hierdie week lewer die Minister van Finansies die mini-begroting. Gereelde luisteraars sal weet dat fiskale dissipline nodig is. Die Minister moet die verskil tussen die owerheid se besteding en belastinginkomste …

This week's indicators and the mini-budget

October 26th, 2020

1:46

This week's economic news is going to consist of important economic indicators and the mini-budget.

In other economics news

October 23rd, 2020

1:23

The other economics news for the week is about data indicating the impact of the lockdown on the economy and the recovery that is underway.

In ander ekonomiese nuus

October 23rd, 2020

1:28

Die ander ekonomiese nuus vir die week is data wat dui op die impak van die inperking op die ekonomie en die herstel wat aan die gang is.

What is driving the maize price?

October 22nd, 2020

1:59

The white maize price has risen sharply since August and in the past week traded at R3578 per tonne. It's almost back to where it was at the beginning of the year when stocks were low and we were still waiting for the …

Hoekom is die mielieprys so hoog?

October 22nd, 2020

2:00

Die witmielieprys het vanaf Augustusmaand af skerp gestyg skerp en staan die afgelope week op R3578 per ton. Dit is amper terug waar dit aan die begin van die jaar was toe voorraad min was en ons nog gewag het vir die …

Economics lessons from the pandemic

October 21st, 2020

2:27

This week the Planet Money podcast looked at economics research with lessons learned from the pandemic. Of course, the focus is on the US, but the lessons also have a flipside here in South Africa. Here are the four …

Ekonomie lesse uit die pandemie

October 21st, 2020

2:39

Die Planet Money potgooi het die week gekyk na ekonomiese navorsing met lesse vir die pandemie. Dit het natuurlik ʼn fokus op die VSA, maar het ook ʼn …

Saving the SAA, or its employees?

October 20th, 2020

1:52

Much has been written about the SAA. At the moment, the business rescue practitioners are waiting for the government to get find another R10 billion bailout to get what is left of the airline and get it flying again. We …

Om die SAA te red, of sy mense?

October 20th, 2020

1:52

Daar is al baie geskryf oor die SAA. Op die oomblik wag die sakeredders vir die regering om nog R10 miljard in die hande te kry, om dit wat oor is van die lugredery van die grond af te kry. Ons almal wag om te sien of …

What is the shape of the recovery?

October 19th, 2020

2:16

Last week, the economic news and The Economics Minute focused on President Ramaphosa's Economic Reconstruction and Recovery Plan for the future, but this morning we have to ask how is it going at the moment? Is the …

Hoe lyk die vorm van die herstel?

October 19th, 2020

2:12

Verlede week het die ekonomiese nuus en Die Ekonomie Minuut gefokus op President Ramaphosa se Ekonomiese Heropbou en Herstel Plan vir die toekoms, maar vanoggend moet ons vra hoe gaan dit op die oomblik? Is die vorm van …

Die heropbou- en herstelplan vir die ekonomie

October 16th, 2020

2:04

Gistermiddag het President Ramaphosa die regering se ekonomiese heropbou en herstel plan aan die Parlement voorgelê. Daar is gepraat oor hoe dit die ekonomie op ʼn nuwe groeipad moet sit, maar gelukkig is groot dele van …

Kan ons vir die herstelplan betaal?

October 15th, 2020

2:29

In gister se potgooi het ek kortlik verduidelik hoekom die ekonomiese herstelplan wat President Ramaphosa vanmiddag aan die Parlement voorlê belangrik is, en hoe ons sal weet of dit ʼn goeie plan is. Die groot vraagstuk …

Economic recovery plan

October 14th, 2020

2:32

President Ramaphosa will present the cabinet's economic recovery plan to Parliament tomorrow afternoon. The plan was recently approved by Nedlac but has been leaked in the media. Expectations are high and parts of it …

Ekonomiese herstelplan

October 14th, 2020

2:24

President Ramaphosa lê more middag die kabinet se ekonomiese herstelplan aan die Parlement voor. Die plan is onlangs by Nedlac goedgekeur en het al stuk-stuk uitgelek. Verwagtinge is hoog en dele daarvan is al van alle …

2020 Nobelprys vir Ekonomie

October 13th, 2020

2:07

Die 2020 Nobelprys vir Ekonomie is gister toegeken aan die Amerikaanse ekonome Paul Milgrom en Robert Wilson vir hulle bydra tot die teorie van …

WFH? Werk van die huis af...

October 12th, 2020

1:52

Die Covid-19 pandemie en inperking het baie dinge verander en mense praat sommer van ʼn nuwe normaal. Een van die belangrike veranderinge is dat baie meer mense van die huis af werk. Is jy kantoorgebonde, of kan jy …

In ander ekonomiese nuus

October 9th, 2020

1:20

In ander ekonomiese nuus die week: Die BEO se opname onder ondernemings in die dienste sektor, Sacci se sakevertroue-indeks, en die Reserwebank waarsku oor struikelblokke vir groei.

Die beste maniere om prestasie te meet

October 8th, 2020

1:52

Komende Maandag word 2020 se Nobelpryswenners in Ekonomie aangekondig. Dalk wonder jy, wat maak dit saak? Dit is erkenning vir werk wat iewers in die wêreld ʼn impak gemaak het en maak dalk meer saak as wat ons dink. …

Beleidsonsekerheid

October 7th, 2020

1:28

Onsekerheid oor beleid kan negatiewe gevolge inhou vir sakevertroue en die beleggingsklimaat van die land. Prof Raymond Parsons se …

Wanneer Trump die coronavirus kry, bokspring die rand

October 6th, 2020

1:22

Die nuus dat President Trump die corona virus onderlede het en gehospitaliseer is het ʼn wye impak. Selfs wanneer die VSA die oorsaak van onsekerheid …

Episode 50!

October 5th, 2020

1:10

Vandag vier ek die vyftigste Afrikaanse episode van die Ekonomie Minuut.

Gemengde seine

October 2nd, 2020

1:42

Hierdie week se ekonomiese nuus is oorheers deur die werksverliese wat Suid-Afrika in die tweede kwartaal gelei het. Die res van die week se ekonomiese nuus was ʼn kombinasie van aanwysers wat wys op herstel en tekens …

Mixed signals of recovery

October 2nd, 2020

1:31

This week's economic headlines were dominated by the job losses that South Africa suffered in the second quarter. The rest of the week's economic news was a combination of indicators pointing to recovery and signs that …

NIDS-CRAM shows the impact of the lockdown

October 1st, 2020

1:58

The results of the second round of the NIDS CRAM survey were announced yesterday and it confirms a bleak picture. Of the nearly 2.8 million jobs lost …

NIDS-CRAM wys die impak van die inperking

October 1st, 2020

2:08

Die resultate van die tweede rondte van die NIDS CRAM opname is gister bekend gemaak en dit bevestig ‘n donker prentjie. In die eerste rondte het die …

Werksverliese tydens die inperking

September 30th, 2020

3:27

Om te weet wat die impak van die Covid-19 pandemie en inperking op die ekonomie is, is baie belangrik. Hierdie impak is egter nog besig om te ontvou en ekonome kry stadigaan stukke van die legkaart in die hande soos wat …

Cutting government spending

September 29th, 2020

2:01

The mini-budget in October is going to be one of the most important economic events of the year and it's already in the news. The Minister of Finance must stabilize the budget deficit-to-GDP and debt-to-GDP ratios. But …

Om die owerheidsbesteding te sny...

September 29th, 2020

2:09

Oktober maand se mini-begroting gaan een van die belangrikste ekonomiese gebeure van die jaar wees en dit is al reeds in die nuus. Die Minister van …

Hoe swaar die inperking huiswerkers getref het

September 28th, 2020

1:40

Baie mense is swaar getref deur die inperking van die ekonomie en nuwe navorsing wys dat huiswerkers van die swaarste getref is. Vroue wat huise skoonmaak en tuinwerk doen verteenwoordig ongeveer 15% van die indiensname …

Die leidende sakesiklusaanwyser verbeter

September 25th, 2020

1:16

Daar is al ʼn aantal positiewe tekens van die herstel van die ekonomie. Die afgelope week is die Reserwebank se leidende aanwyser van ekonomiese …

Alweer die wisselkoers

September 23rd, 2020

1:58

In die laaste week het die rand-dollar wisselkoers genoeg gebokspring om weer ʼn ekonomie minuut daaroor te maak. Leer meer oor wat laat die rand …

Die mislukte staat debat

September 22nd, 2020

2:05

Die afgelope week het ekonome in die media gestry oor of Suid-Afrika oppad is om ʼn mislukte staat te word. Ek gaan ook ʼn opinie waag.

Failed state or not?

September 22nd, 2020

2:03

In the past week, economists have been arguing in the media about whether South Africa is on its way to becoming a failed state.  I'm also going to weigh in with an opinion.

Die ekonomie op vlak-1 inperking

September 21st, 2020

1:13

Die herstel van die ekonomie is aan die gang en vandag beweeg ons na vlak 1 inperking. Die beteken dat fasiliteite soos gyms en die vermaak en toerisme sektor nou op 50% van kapasiteit kan werk. Die ekonomiese aanwysers …

The economy at level 1

September 21st, 2020

1:10

The recovery of the economy is underway and from today we are moving to level 1 lockdown. This means that facilities such as gyms and the entertainment and tourism sector can now operate at 50% of capacity. Economic …

Waaraan die Reserwebank alles dink

September 18th, 2020

6:10

Die Reserwebank se Monetêre Beleidskomittee het gister besluit om die repo-koers onveranderd te laat op 3,5%. Vandag se Minuut is 'n 6-minute …

Nog ligpunte vir die ekonomie?

September 17th, 2020

1:47

Die onlangse data oor die inkrimping van die ekonomie in die tweede kwartaal het hierdie week nog deur die nuus ge-eggo. Maar die eindresultaat vir …

More green shoots?

September 17th, 2020

1:38

The recent data on the contraction of the economy in the second quarter still echoed through the news this week. Yet, the economic end result for the …

Repo-koers besluit die week

September 16th, 2020

2:00

Die Reserwebank se monetêre beleidskomittee neem die week weer ʼn besluit oor die vlak van die repokoers. Die besluit gaan oor ʼn balans tussen teenstellende kragte: stygende inflasie en die ekonomie wat krimp.

Repo rate decision this week

September 16th, 2020

1:51

This week the Reserve Bank’s Monetary Policy Committee will again make a decision about the repo rate. The decision depends on a balance of opposing …

Recycling

September 15th, 2020

1:33

It is recycling week and we all know how plastic rubbish pollutes our landscape. Economists call this a negative externality and we think that the …

Herwinning

September 15th, 2020

1:30

Dit is herwinningsweek en ons weet hoe plastiek rommel ons landskap besoedel. Ekonome noem dit 'n negatiewe eksternaliteit, maar 'n prys is deel van …

Die ekonomie van die Tour de France

September 14th, 2020

2:21

Met nog een week oor in die saal is 150 van die wêreld se elite fietsryers besig om ons almal voor ons TVs vasgenael te hou. Die Tour de France is meer as 3400 kilometer, meestal deur die asemrowende Franse platteland. …

Skenkings"dollars"

September 11th, 2020

1:24

Die Covid-19 pandemie het ʼn groot klomp mense in nood gedompel en bystand van welsynsorganisasies is baie keer al hulp wat hulle kan kry. In …

Donation dollars

September 11th, 2020

1:15

The Covid-19 pandemic has left a great number of people in need and many have to survive on assistance from charities and welfare organisations. In …

Die ekonomie van aanlynkonserte

September 10th, 2020

1:46

Van die sektore en werke wat die swaarste getref is deur die Covid-19 pandemie en inperking is kreatiewe bedrywe en uitvoerende kunstenaars. Veral …

The economics of online concerts

September 10th, 2020

1:43

One of the sectors and some of the jobs that have been hardest hit by the Covid-19 pandemic and lockdown has been creative industries and performing artists. Musicians have tried to connect with their audiences and earn …

Die ekonomie krimp in die tweede kwartaal

September 9th, 2020

4:29

Tydens die vlak-5 en vlak-4 inperking het ekonome by die huis gesit en wonder wat dit aan die ekonomie doen. Hierdie week het die tweede kwartaal se BBP syfer gewys met hoeveel die ekonomie toe gekrimp het 

(Dit is …

Klein inkopiesentrums doen beter

September 8th, 2020

1:26

Die Financial Mail rapporteer hierdie week dat klein inkopiesentrums in dorpe in landelike gebiede beter vaar as baie van die groot “malls” in die stad. Daar is 'n paar redes daarvoor.

Small malls are doing well

September 8th, 2020

1:18

This week the Financial Mail is reporting that malls in small towns in rural areas are doing better than their bigger and fancier counterparts in the city. There are a number of reasons for this.

How the economy is recovering

September 7th, 2020

1:36

Last week's economic indicators all point to a slow recovery of the economy after the lockdown, but it may be threatened by loadshedding.

Hoe die ekonomie herstel

September 7th, 2020

1:43

Die afgelope week se aanwysers dui almal op die stadige herstel van die ekonomie na die inperking, maar beurtkrag kan dit bereig.

Leer meer van voedselstelsels

September 4th, 2020

1:56

Volgens beramings van die Wêreldvoedselprogram gaan 270 miljoen mense wêreld wyd akute voedselonsekerheid beleef teen die einde van 2020. Ekonome …

Learn more about food systems

September 4th, 2020

1:52

According to estimates from the World Food Program, 270 million people worldwide will experience acute food insecurity by the end of 2020. Economists like to talk about the impact of the Covid-19 pandemic on people's …

Private fighting services?

September 3rd, 2020

1:46

There's an interesting phenomenon in California that has caught the eye of microeconomists: private firefighting services. But what about the positive externality in consumption, and is it evidence of greater inequality?

Private brandweerdienste?

September 3rd, 2020

1:38

Daar is ʼn interessante verskynsel in Kalifornië wat mikro-ekonome se oog gevang het: private brandweerdienste. Hoe ondervang dit die positiewe eksternaliteit van so diens, en is dit 'n teken van groter ongelykheid?

Private credit extension

September 2nd, 2020

1:29

One of the key indicators released this week is private credit extension. Credit growth was 5.6% in June and it slowed to 5.1% in July. It is …

Private kredietverlening

September 2nd, 2020

1:45

Een van die belangrike aanwysers wat hierdie week bekend gemaak word, is private kredietverlening. Groei in kredietverlening was 5,6% in Junie en het …

Die rand/dollar wisselkoers

September 1st, 2020

2:13

As jy die laaste paar dae die ekonomiese nuus gekyk het, wonder jy dalk ook wat aangaan met die Rand. Die Rand het verlede week met 3,6% versterk …

Herstel van klein besighede

August 31st, 2020

1:45

Ekonome soek oral na tekens van die herstel van die ekonomie na die inperking.  ʼn Bron van hoë frekwensie kleinhandeldata kom van Yoco betaalpunte en …

Inflasie en rentekoerse

August 28th, 2020

2:30

Statistieke Suid-Afrika het Woensdag aangekondig dat die inflasiekoers toegeneem het van 2,2% in Junie na 3,2% in Julie. Dit word hoofsaaklik …

Hoe gemaak met die Covid-seisoen se modes?

August 27th, 2020

1:35

Die Covid-19 pandemie en inperking het ons almal by die huis gehou en mense het oor die afgelope paar maande nie klere gekoop soos wat verwag is nie. Klerewinkels het nou ʼn oormaat wintersvoorraad en die somerseisoen is …

Het jy geweet jy is deel van die elite?

August 26th, 2020

1:44

Meeste van ons verstaan nie mooi hoe ryk ons is nie. Navorsing deur die South African Labour and Development Research Unit (SALDRU) by Kaapstad Universiteit wys hoe ongelyk die inkomsteverdeling in Suid-Afrika is.

Die informele sektor

August 25th, 2020

1:59

Die informele sektor staan nie los van die res van die ekonomie nie, maar volg dieselfde siklus. Soos wat die ekonomie oopmaak en herstel is dit …

Ekonomiese herstel van die BETI

August 24th, 2020

1:28

Die afgelope week was daar tekens van die herstel van die ekonomie in BankServAfrica se Economic Transactions Index. Die indeks het met 9,6% …

Boere inspirasie

August 21st, 2020

1:46

Ek was die afgelope week in die Oos-Kaap Karoo en het die geleentheid gehad om die lede van die Nooitgedacht boerevereniging toe te spreek oor die makro-ekonomie en wat pandemie, pryse, koste en beleide alles inhou vir …

Ekonomiese wins

August 20th, 2020

1:22

Rekenmeesters dink aan wins as die verskil tussen inkomste en uitgawes, maar Ekonome hou van die konsep van ekonomiese wins – dit is wanneer geleentheidskoste ook in ag geneem word. Die Wall Street Journal berig die …

Vlak-2 en die ekonomie

August 19th, 2020

2:26

Hierdie week se verligting van die inperking na vlak 2 beteken dat meeste dele van die ekonomie nou weer oop is. Die hoop is dat die ekonomie nou na normaal kan terugkeer, maar met maskers. Baie hang egter af van of …

Vergoeding van Hoof Uitvoerende Beamptes

August 18th, 2020

1:50

Deloitte en PWC het die afgelope week verslae bekend gestel oor die vergoeding van Hoof Uitvoerende Beamptes van maatskappye in Suid-Afrika. Dit is ʼn storie van ongelykheid.

Lesse vir besigheid

August 17th, 2020

1:17

Ek is hierdie week in die Oos-Kaap karoo en het die geleentheid om die ekonomie in aksie te sien op die plaas Beskuitfontein. Daar is meer om oor te praat as wat ʼn minuut toelaat, maar hier is lesse te leer vir …

Die JSE is nie die ekonomie nie

August 14th, 2020

2:36

Met Corona-virus infeksies wat afneem en die Johannesburgse effektebeurs se alle-aandele indeks wat hierdie week sy 2020 verliese opgemaak het, kan mens maklik dink dat die lewe weer na normaal toe kan terugkeer, maar …

Ondersteuning vir besighede?

August 13th, 2020

2:37

Die regering se R200 miljard leningswaarborgskema het tot nou toe baie min besighede bereik - waarom, en wat beteken dit vir die herstelpad van die ekonomie?

Alkolholvrye mark groei

August 12th, 2020

1:48

Volgens die Financial Mail is een van die gevolge van die inperking se verbod op alkoholverkope dat die produsente van alkoholvrye bier, wyn en …

Ekonome voorspel

August 11th, 2020

1:57

Netwerk24 het vandag ʼn berig oor die voorspellings van die ekonomie wat aan die Ekonoom van die jaar kompetisie deelneem. Dit is belangrik om te dink wat hierdie voospellings beteken.

Besteding aan huise en die huishouding

August 10th, 2020

1:24

Met almal wat ingeperk leef bestee die wat kan op hulle eiendom en toebehore. 'n Ingerigte huiskantoor gaan nog vir 'n tyd lank belangrik wees en …

Ligpunte in die ekonomie

August 7th, 2020

1:42

Hierdie week is die nuus oorheers deur aantygings van korrupsie met Covid-19 hulpfondse, die ekonomiese impak van die drankverbod, en die …

Goudprys

August 6th, 2020

1:28

Die goudprys het hierdie week die $2000 per fyn-ons merk gebreek en het hierdie jaar al met 34% gestyg. Wat is aan die gang?

Prysbeheer

August 6th, 2020

1:52

Die Covid-19 pandemie en inperking het veroorsaak dat baie mense inkomste en werke verloor het. In baie huishoudings is mense honger. Maar is dit dit 'n agrument ten gunste van die beheer van sekere voedselpryse? Daar …

Werke en werkers

August 6th, 2020

2:17

Dit lyk of die Covid-19 pandemie vier belangrike gevolge gaan hê vir werke en werkers.

Borsvoeding

August 6th, 2020

1:18

Hierdie week is wêreld-borsvoedingweek. Jy wonder dalk wat dit met Ekonomie te doen het, maar navorsing wys dat borsvoeding gekoppel word aan groot ekonomiese voordele.

Eskom tariefverhoging

August 6th, 2020

1:22

Die nasionale energie reguleerder, NERSA, het R69 miljard by Eskom se tariewe gevoeg vir die volgende 3 jaar. Dit beteken ʼn 10% verhoging vir hierdie …

Spare en lenings

August 6th, 2020

1:32

ʼn Opname deur Ou Mutual wys dat net 40% van huishoudings (waar iemand indiensgeneem is), het genoeg spaargeld om deur een maand te kom. Baie mense maak lenings by mikro-uitleners, maar daar is nou 'n alternatief genaamd …

Salarisse en spare

August 6th, 2020

1:39

Die gemiddelde salaris wat in die formele sektor verdien word is R22 387 per maand, maar dit was voor die Covid-19 pandemie en inperking almal swaar getref het.

IMF lening

August 6th, 2020

1:44

Die lening van 4,3 miljard dollar wat Suid-Afrika by die IMF maak is goedgekeur, maar daar is voorwaardes aan gekoppel en dit is wat dit interessant …

Pastiekbottels is 'n eksternaliteit

August 6th, 2020

1:25

Ons weet hoe plastiekrommel ons landskap besoedel. Met die Covid-19 pandemie het die belangrikheid daarvan om te verminder, hergebruik en te herwin, dalk bietjie op die agtergrond geskuif, maar die probleme van …

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Die ekonomie minuut

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/2fb1405c/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens