رادیو درخت | Derakht Radio

11 EpisodesProduced by Masoud Mirzaei

رادیو درخت، رادیو / پاکستی ـه برای همه کسایی که از گوش کردن به پاپ ناله خسته شدن. موزیک براشون اهمیت داره و به داستان پشت موزیک ها اهمیت میدن. توی رادیو درخت موزیک رو غیر کلیشه ای گوش می کنیم.

episodes iconAll Episodes

اپیزود ۱ | الف مثل آغاز

January 26th, 2018

37:13

اپیزود آغازین رادیو درخت

Loading ...

Download the RadioPublic app for
 FREE and never miss an episode.

Get it on Google PlayDownload on the App Store