Cover art for podcast Den Evangeliske Lære

Den Evangeliske Lære

165 EpisodesProduced by Jón Tróndheim PoulsenWebsite

En podcast om luthersk tro og lære.

30:34

Hvad siger Bibelen om Helligåndens dåb?

SKRIFTSTEDER OG STIKORD

Ezekiel 36,26: ”…jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød.”

Joel 3,1-2: ”Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage.”

”Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«” Luk 3,21-22

Matt 3,11-12: ”Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.«”

Luk 24,49: ”…bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«”

HVAD ER ÅNDSDÅBEN?
Åndsdåben er lig med frelsen og troen (jvf Ez 36)
Åndsdåben er noget, der gælder alle troende – ikke blot de særligt udvalgte. (Joel 3)
Åndsdåb er lig med, at have barnekår (Lk 3)
Åndsdåb er lig med lutring (mt 3)
Åndsdåb er lig med kraftsudrustning (Lk 24)

HVORNÅR OG HVORDAN FOREGÅR ÅNDSDÅBEN?
Der er to ting, som åndsudgydelsen knyttes til: dåben og forkyndelsen af evangeliet! Og ved begge dele, er genfødsel også et samtidigt tema:
Fik Ånden ved forkyndelsen – Gal 2,3 – genfødt ved forkyndelsen – 1 Pet 1,23
Fik Ånden ved dåb – ApG 2,38 – genfødt i dåben – Tit 3,5

ApG 10,44-48: ”Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger; for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til orde: »Mon nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi?« Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage.”

ApG 19,2b-6: ”»Fik I Helligånden, da I kom til tro?« De svarede: »Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd.« Paulus spurgte: »Hvilken dåb blev I da døbt med?« De svarede: »Med Johannes' dåb.« Så sagde Paulus: »Johannes døbte med omvendelsesdåb og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus.« Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede.”

ApG 8,15-17: ”Da de kom derned, bad de for dem, om at de måtte få Helligånden; for den var endnu ikke kommet over nogen af dem, de var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde så hænderne på dem, og de fik Helligånden.”

Det er interessant, at vi hører om 4 tilfælde af Åndsmeddelse:
ApG 2, pinsedag – Ånden over jøderne (tungetale)
ApG 8, - Ånden over samaritanerne
ApG 10, - Ånden over hedningerne (tungetale)
ApG 19, - Ånden over Johs. Døbers disciple (tungetale)

14,2: ”For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud; ingen forstår ham jo, det, han taler ved Ånden, er hemmeligheder.”

HVAD FÅR VI VED ÅNDSDÅBEN?
Hvad får vi så ved åndsdåben?
• genfødsel
• barnekår
• Syndernes forladelse
• renselse (retfærdiggørelse og helliggørelse)
• kraft og udrustning

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Den Evangeliske Lære

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/30097984/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens