Cover art for podcast Debaty Café Evropa

Debaty Café Evropa

65 EpisodesProduced by Debaty Café EvropaWebsite

Café Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Debaty Café Evropa probíhající pravidelně v Praze a po celé České republice organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropskéh… read more

1:25:48

Café Evropa: Fakta a mýty o Zelené dohodě – jsou její cíle příležitostí, nebo hrozbou?

Hosté debaty:

- Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ
- Ladislav Miko, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise
- Ondráš Přibyla, zakladatel, Fakta o klimatu

Moderátor: Ondřej Houska, Hospodářské noviny

---
Díky intenzivním výzvám odborné i laické veřejnosti se téma klimatických změn, udržitelnosti a ekologické transformace stává jedním z nejpalčivějších témat diskutovaných na národní i globální úrovni. Státy i nadnárodní organizace se postupně zavazují, podobně jako EU, podniknout kroky v oblasti snižování emisí a využívání obnovitelných zdrojů energie. Právě Zelená dohoda pro Evropu a její balíček opatření „Fit for 55“ obsahují návrhy na konkrétní kroky, díky kterým by EU měla dosáhnout do roku 2030 až 55% snížení emisí a do roku 2050 klimatické neutrality. Ambice na uskutečnění takových cílů však stojí i padají na ochotě členských států, jakož i občanů Evropské unie, implementovat tyto návrhy. Míru pochopení pro téma ekologie a klimatu však velmi ovlivňují hojně šířené mýty a dezinformace, které v opatřeních vidí záminku pro zničení tradičních hodnot, snížení životní úrovně běžných občanů, eko-fanatismus, apod. V českém prostředí je tak téma klimatu vhodným prostředkem pro rozvíření euroskepticismu a konspiračních teorií, které budí u části veřejnosti silnou skepsi a podezřívavost k těmto ekologickým cílům EU a transformačním změnám.
Mají čeští občané dostatečné povědomí o Zelené dohodě a balíčku „Fit for 55“ a jak by měly veřejné instituce i média srozumitelným způsobem komunikovat veřejnosti tato témata? Jsou pro českou veřejnost otázky zmírňování změn klimatu vůbec důležité? Jaké dezinformace kolují o EU a klimatické změně na českých dezinformačních webech a sociálních sítích? Odkud přicházejí dezinformace v českém online prostředí? Jak je poznat a jak s nimi bojovat?

Educational emoji reaction

Educational

Interesting emoji reaction

Interesting

Funny emoji reaction

Funny

Agree emoji reaction

Agree

Love emoji reaction

Love

Wow emoji reaction

Wow

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Debaty Café Evropa

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/140c73d0/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens