Cover art for podcast Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

51 EpisodesProduced by ECAV PopradWebsite

Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore

51 Episodes | 2020

1.adventná nedeľa (Jer 23,5-8) kázeň Poprad

November 29th, 2020

23:52

Začali sme starozmluvnými proroctvami a v prvú nedeľu na tému Pán prochádza

26.11.2020 Biblická hodina (1.M 42.kap)

November 26th, 2020

51:20

Stretnutie bolo v kostole, kde sme preberali Jozefovo prvé stretnutie s bratmi.

15.11.2020 23.nedeľa po Svätej Trojici (L 19,26-27) kázeň Božieho Slova

November 14th, 2020

25:36

Predposledná nedeľa cirkevného roka a pamiatka posvätenia chrámu v Strážach. Téma: Posledný súd.

22.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 14,7-9) kázeň Poprad 8.11.2020

November 8th, 2020

24:47

Záznam kázne na tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka - znamenia konca časov.

kázeň na pamiatku Reformácie 2020 (J 8,31-36)

October 31st, 2020

24:53

okrem pamiatky Reformácie sme si pripomenuli aj pamiatku posvätenia chrámu v Spišskej Sobote

20.nedeľa po Svätej Trojici 25.10.2020 (Ef 4,7-16) kázeň

October 24th, 2020

24:31

Kázeň zo záznamu Služieb Božích, ktorý sme pripravili kvôli zákazu vychádzania aj kvôli našej covid karanténe.

Téma nedele je: Stratená príležitosť a sme pozvaní, aby sme nepremárnili príležitosti prijať dary od Darcu - …

18.nedeľa po Svätej Trojici (5.Moj 10,12-16) 11.10.2020 kázeň Božieho Slova

October 11th, 2020

28:07

z evanjelického kostola v Poprade

Objavíme odpovede na otázku: Čo si praje Hospodin od človeka?

15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kompletné Služby Božie z Popradu

September 20th, 2020

1:01:20

Piesne : 396, 464, 183, 484
Antifóna: 62
SZ text: Ámos 8,4-7
Epištola: 1.tim 2,1-7
Evanjelium: Mt 11,25-30
Kázeň: 1.Kr 17,1-16

15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kázeň Slova Božieho

September 20th, 2020

28:47

téma: Bremeno ustarostenosti

tri obrazy zo života proroka Eliáša

Služby Božie kompletné 14.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 103,1-2) ECAV Poprad 13.9.2020

September 13th, 2020

59:33

Nedeľa Vďaky ako daru Ducha Svätého

Piesne: 194, 346, 200, 355
Antifóna: 61
Texty:
SZ text Ž51,3-13
Epištola 1.Tim1,12-17
EvanjeliumL 17,11-19
Kázeň

Biblická hodina 10.9.2020 (1.Moj 38) výklad

September 10th, 2020

50:27

Júda - úpadok a zastavenie

Támar - pohanka v kráľovskej línii

13.nedeľa po Svätej Trojici (2.Kráľov 22,18-20) komplet slávnostné Služby Božie začiatok školského roka

September 6th, 2020

50:03

Piesne: 374, 646. 358, 624
Antifóna: 53
Texty:
SZ text 2.Kráľ22,1-2
Epištola 2.Tim3,14-17
Evanjelium Mt 8,5-13
Kázeň 2.Kráľ 22,18-20

Biblická hodina 3.9.2020 (1.Moj 37) výklad

September 3rd, 2020

1:02:37

Čítali sme kapitolu o Jozefovi a jeho bratoch.

Piesne bolo 551 a 421

12.nedeľa po Svätej Trojici (J 10,1-21) 30.8.2020 Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade

August 30th, 2020

1:00:13

Kompletný záznam Služieb Božích 

Piesne: 377, 288, 201, 348
Amtifóna 54
Texty:
Starozmluvný text: Izaiáš 42,1-4
Epištola: Skutky apoštolov 9,1-20

11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,49-50) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu

August 23rd, 2020

49:11

Piesne: 190, 326, 203, 648
Antifóna: 84
Texty:
SZ text Dan9,15-18
Epištola Rim8,33-39
Evanjelium– L 7,36-50
Kázeň – L 7,49-50

10.nedeľa po Svätej Trojici (kajúca) - kompletné Služby Božie z Popradu (Tít. 2,11-15)

August 16th, 2020

55:06

Nedeľa 16.8.2020 o 9:00

Piesne: 188, 326, 196, 465
Antifóna: 80
Texty:
EpištolaSk 20,17-38
EvanjeliumLk 19, 41-48
Kázeň Títovi2,11-15

9.nedeľa po Svätej Trojici (1M 19,15-28 a L 17,32) kompletné Služby Božie z Popradu

August 9th, 2020

55:12

Nedeľa 9.8.2020 9:00

Piesne: 187, 648,204, 220, antifóna 60
Texty:
Epištola: 1.Kor 10,1-13
Evanjelium: L 16,1-13
Kázeň: 1.Moj 19,15-28 a L 17,32

Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24

August 2nd, 2020

1:01:07

Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: 190, 503, 199, 456, antifóna 57
Biblické texty:
Epištola1.Kor 10,11-17
EvanjeliumMt 12,46-50

7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu

July 26th, 2020

55:52

Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83
Texty z Biblie:
Epištola 1.Tim6,6-12
EvanjeliumMk 4,26-29
Kázeň – Žalm 27,1-5

6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích

July 19th, 2020

53:53

Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života?

Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59
Texty:
Epištola: Rim …

5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích

July 12th, 2020

54:40

Piesne: 189, 454, 200, 478
Antifóna: 54
Texty:
SZ text – Žalm 73,14;23-26;28
Epištola – 1.Kor 1,18-25
Evanjelium – Lk 5,1-11
Kázeň Ján1,35-42

Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu

July 6th, 2020

46:54

Piesne: 268, 525, 637, a68
Texty:
EvanjeliumMt10,24-39
Kázeň Fil 3,17-4,1

4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu

July 5th, 2020

50:20

Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87

Texty:

SZ text: Izaiáš55,6-9 

Epištola:Gal 6,1-5

Evanjelium– Mt 5,21-26

Kážeň: Matúš7,1-5 

3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9

June 28th, 2020

1:00:16

Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Svätej Trojici z evanjelického kostola v Poprade
Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66
Texty:
SZ text - Žalm …

2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie

June 21st, 2020

1:35:33

Nahrávka slávnostných služieb Božích pri príležitosti konfirmácie. Nahrávka je z kostolného priestoru, aby boli nahraté všetky súčasti Služieb …

Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka

June 7th, 2020

51:32

Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 182, 579, 183, 348, antifóna 73.

1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)

May 31st, 2020

28:29

Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, …

Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)

May 23rd, 2020

31:13

Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, …

Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)

May 21st, 2020

22:50

Nahrávka kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích v Popradskom kostole

Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)

May 16th, 2020

28:09

Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami

Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)

May 10th, 2020

23:07

Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami

Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)

May 3rd, 2020

31:28

Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami

Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)

April 26th, 2020

27:12

Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami pripravený v čase zákazu stretávania

Loading ...

Are you the creator of this podcast?

Verify your account

and pick the featured episodes for your show.

Listen to Cirkevný zbor ECAV Poprad

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/211d9cc0/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting
Browser window

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android
Clicking mouse cursor

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics
Graph of increasing value

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media
Icon of cellphone with money

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens