BOKÁNYI ZSOLT

25 EpisodesProduced by Bokányi ZsoltWebsite

Áldás Békesség! Isten hozott az oldalon! Bokányi Zsolt vagyok a Vörösmarty Rádió műsorvezetője. Ezen a felületen is szeretném megosztani veletek, a rádióban 2015 óta futó magazinműsorom különböző adásait, amikben Somogyi László és Agyagási István lelkipásztorokkal beszélgettünk az Ige fényében! Ha ú… read more

25 Episodes | 2019

MENNYBEMENETEL ÉS A PÜNKÖSD

June 4th, 2019

34:46

Somogyi Lászlóval beszélgettünk, még 2017-ben a Mennybemenetel és a Pünkösd témakörét érintően. Hallgassátok szeretettel!

Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az …

A HIT ÉS A POLITIKA

May 23rd, 2019

53:44

2019 május 26-án egy döntést kell hoznia az Európában élő emberek nagy többségének! Sok keresztény emberben merülhet fel a kérdés, hogyan …

NAGYCSÜTÖRTÖK

April 17th, 2019

35:47

 Dsida Jenő: Nagycsütörtök

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, …

HOZSÁNNA

April 17th, 2019

39:25

Hozsánna a Dávid Fiának!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban.
Mt 20,9 

HIT ÉS A TUDOMÁNY

April 1st, 2019

28:21

  „Képzeljük el a különbséget aközött, amikor egy nő szemébe egy szemorvos néz bele és aközött, amikor a férje vagy kedvese néz a szemébe. A szakember a szaruhártyát nézi, és tudományos tényeket jegyez fel. A szerelmes …

JERIKÓ ÉS AI VÁROSOK BEVÉTELE

March 13th, 2019

21:20

1 És monda az Úr Józsuénak: * Ne félj és ne rettegj! Vedd magadhoz mind a fegyverfogható népet, és kelj fel és menj fel Aiba, meglásd: kezedbe adom …

AZ ELCSENDESEDÉS

March 6th, 2019

32:56

Csak Istennél csendesül el lelkem… (Zsoltárok 62:6) 

Az Isten előtti áldott csendességek a felülről való több kijelentést, valamint az Úr és önmagunk …

A PÉNZ

March 5th, 2019

43:49

Mt 6,19-21: "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem …

AZ EGYHÁZ

March 4th, 2019

26:14

Mit értünk egyház alatt?

Az egyház a kereszténységnek az első században Jézus és apostolai, tanítványai működése nyomán alakult szervezett közössége, …

A BÖJT

February 27th, 2019

22:52

Református kegyességünk elfelejtett formája: a böjt

„… SZÍVETEKET ÉS NEM RUHÁTOKAT KELL MEGSZAGGATNI.” (Jóel 2,13)

Ha református emberek között a …

LUTHER MÁRTON

February 22nd, 2019

36:41

Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben (ma Lutherstadt Eisleben), 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, …

A TANÍTVÁNYOK ELHÍVÁSA

February 18th, 2019

32:17

Jézus 12 tanítványt választott ki Izráel 12 törzsének a mintájára. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy munkájával szorosan kapcsolódik Izráel népének a …

AZ IMA

February 14th, 2019

24:20

Máté 7:7-11 

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.

Avagy ki az az ember közületek, a …

NE ÍTÉLJ

February 14th, 2019

30:49

Reményik Sándor
NE ÍTÉLJ
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:

BÁLVÁNYAINK

February 14th, 2019

25:15

Micsoda a bálványimádás?

Felelet: Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy Ő mellette, mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse.

Még részletesebben foglalkozik …

HÁZASSÁGI ELVÁLÁS - MÁSODIK RÉSZ

February 14th, 2019

34:26

Jézus a házasságról és a válásról

10 Jézus ezután továbbment Júdea vidékére, a Jordán folyó másik oldalára. Ismét nagy tömeg gyűlt köré, és szokása …

HÁZASSÁGI ELVÁLÁS - ELSŐ RÉSZ

February 13th, 2019

29:52

Máté 19. A házasság felbonthatatlansága.

1Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra.2Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. 3Akkor odamentek hozzá a …

JÉZUS - HARMADIK RÉSZ

February 7th, 2019

34:07

 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni. Ha valóban ismernétek engem, …

JÉZUS - MÁSODIK RÉSZ

February 6th, 2019

38:28

Az Ige testté lett

11Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő kezdetben az Istennél volt. 3Minden általa lett, és …

NE AGGÓDJATOK

February 5th, 2019

34:05

Isten gondviselése (Lk 12,22-31)

25„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? …

ÁDÁM, ÉVA ÉS A TEREMTÉS

February 5th, 2019

23:38

Az ember teremtése

26Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. …

JÉZUS-ELSŐ RÉSZ

February 4th, 2019

45:52

 "34Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket. 35Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. 36Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem …

JÉZUS GYERMEKKORA

February 3rd, 2019

43:37

Jézus gyermek- és ifjúkori magatartásában is tisztaság és jellembeli tökéletesség nyilatkozott meg. Erre utalnak a kijelentések: "Isten kegyelme volt …

ÉBREDJ KERESZTÉNY EURÓPA

February 2nd, 2019

33:09

Európának és benne Magyar nemzetünknek is ébredésre van szüksége! Mindenek előtt Isten elé boruló és imádkozó közösségekre és lelkületre! Fontos …

BOLDOGMONDÁSOK

February 2nd, 2019

45:57

Magazinműsorunk Agyagási Istvánnal ma a "Boldogmondások" témakörében beszélgetünk!  

 1. Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa.
Loading ...

Listen to BOKÁNYI ZSOLT

RadioPublic

A free podcast app for iPhone and Android

 • User-created playlists and collections
 • Download episodes while on WiFi to listen without using mobile data
 • Stream podcast episodes without waiting for a download
 • Queue episodes to create a personal continuous playlist
RadioPublic on iOS and Android
Or by RSS
RSS feed
https://anchor.fm/s/8dba148/podcast/rss

Connect with listeners

Podcasters use the RadioPublic listener relationship platform to build lasting connections with fans

Yes, let's begin connecting

Find new listeners

 • A dedicated website for your podcast
 • Web embed players designed to convert visitors to listeners in the RadioPublic apps for iPhone and Android

Understand your audience

 • Capture listener activity with affinity scores
 • Measure your promotional campaigns and integrate with Google and Facebook analytics

Engage your fanbase

 • Deliver timely Calls To Action, including email acquistion for your mailing list
 • Share exactly the right moment in an episode via text, email, and social media

Make money

 • Tip and transfer funds directly to podcastsers
 • Earn money for qualified plays in the RadioPublic apps with Paid Listens